Loading...

Kreativní vzdělávání

Ucelený program pro MŠ, ZŠ/ZUŠ a SŠ doplňující předškolní a školní výuku s ohledem na Rámcové vzdělávací programy, zejména průřezová témata.

filmy, workshopy, galerijní animace, komentované prohlídky, výtvarné dílny

Tým našich zkušených pedagogů, lektorů a aktivních umělců spolupracuje s mnoha institucemi. Společně návštěvníky nejen vzdělávají, ale kultivují jejich vkus. Posilují sociální vazby žáků tím, že jim zprostředkovávají kouzlo a sílu společně sdíleného zážitku i mimo jejich obvyklý virtuální svět.

skoly@hranicar-usti.cz

Galerijní animace Gamifikace

Cílem galerijní animace "Gamifikace" je seznámit účastníky s pojmem gamifikace, s konceptem expozice a s jednotlivými exponáty a vystavujícími umělci.

Součástí programu je komentovaná prohlídka. Stěžejní aktivitou je práce s metodickými listy, jejichž součástí je soutěž na omezený čas. Každý z listů obsahuje otázky a úkoly, které jsou ohodnoceny body. Cílem je dohledání informací a vyplnění všech zadaných úkolů v rámci časového limitu přímo v expozici výstavy.

Mám zájem o galerijní animaci

Filmové projekce

Filmové projekce

 • hrané, dokumentární či animované filmy
 • (tématická) pásma krátkých filmů
 • možnost původního znění s titulky
 • představení za účasti tvůrců či představitelů filmu
 • představení spojená s odbornou přednáškou
 • sleva za dvě a více objednávek
 • cena od 70 Kč
Galerie Hraničář

Galerie Hraničář

 • galerijní animace
 • výtvarné dílny
 • komentované  prohlídky
 • vzdělávací programy
 • cena od 30 Kč
Živá představení

Živá představení

 • divadlo
 • dílny a workshopy
 • prezentace
 • přednášky
 • debaty

Proč do Hraničáře

 • program je připravován dle aktuálních výukových a časových potřeb a možností škol, s ohledem na jednotlivé složky Rámcového vzdělávacího programu (RVP), zejména průřezová témata
 • program připravuje a realizuje tým zkušených pedagogů, aktivních výtvarných umělců a lektorů
 • na programu spolupracujeme s renomnovanými institucemi — Aerofilms, Aeroškola, Collegium Bohemicum, K-centrum, Národní filmový archiv, UJEP a další

Z čeho vybrat

 • divadlo
 • dílny a workshopy
 • prezentace
 • přednášky
 • debaty

Co můžete získat

 • pracovní listy
 • výukové karty
 • další didaktické materiály
 • volné vstupy pro učitele a doprovod
 • nové metodické pracovní listy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ

Jak program objednat

Máte-li zájem o zajištění školního představení v Hraničáři, napište nám.

Pracovní listy

Zapomenutá tma

Zapomenutá tma

Pracovní listy k výstavnímu cyklu Světlo si dávají za cíl přiblížit světelné znečištění a s ním spojené mizení noci i těm nejmladším z nás. Každý z listů sestává z naučného textu, tvořivé úlohy a prostoru pro další diskuzi a vlastní aktivitu.

Pracovní listy – Zapomenutá tma [PDF]

Více o pracovních listech

Kdo se bojí nesmí do města

Kdo se bojí nesmí do města

Vytvořit stručnou, srozumitelnou definici pojmu veřejný prostor není snadné. Vzhledem k tomu, že pracujeme s dětmi z online generace (nezažily a těžko si dokáží představit dobu před internetem), měli bychom rozlišovat veřejný prostor fyzický a virtuální.

Pracovní listy – Kdo se bojí nesmí do města [PDF]

Více o pracovních listech – metodika, stolní hra, videa

Cesta chleba

Cesta chleba

Pracovní listy pro žáky 1. stupně, ve kterých děti učíme, jak si najít nový vztah ke krajině, a to především v našem okolí – v severních Čechách. Mohou sloužit jako vzdělávací materiál k průřezovému tématu Environmentální výchova. Obohacují výuku o nová témata a propojují teorii s praxí. Nabízíme možnost workshopu společně s naší lektorkou.

Pracovní listy – Cesta chleba [PDF]

Více o pracovních listech

Další pracovní a metodické listy

Metodické a pracovní listy, přednášky a otevřené debaty [xls]

Podrobné anotace filmů, fotky, videa a další nabídky můžete najít na těchto adresách:

https://www.cinemart.cz/ Cinemart – filmová distribuční společnost
Školní projekce – nabídka doporučených filmů [PDF]
https://www.acfk.cz/pro-skoly/ Asociace českých filmových klubů – Filmy pro školy
https://nfa.cz/cz/obchod-a-distribuce/distribuce/animovana-pasma-pro-deti/ Národní filmový archív - pásma filmů pro děti
https://www.projekt100.cz/  Projekt 100
https://nfa.cz/cz/obchod-a-distribuce/distribuce/ Národní filmový archív - nabídka filmů
Loading...