Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Galerie Hraničář

Komu patří město

11. 11. 2020 — 20. 2. 2021

Komu patří město?

Skupinová výstava a mezioborový výzkum se zaměří na uměleckou i teoretickou reflexi urbánní etnografie a roli občanských projektů ve veřejném prostoru. Výchozím motivem pro vznik výstavy a doprovodného programu je snaha o zprostředkování vybraných středoevropských příkladů tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské či materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn.

Jednou z důležitých osob, který vstoupil do projektu Komu patří město je současný student oboru Etnologie na Etnologickém ústavu Univerzity Karlovy Ladislav Zářecký. Ladislav se zabývá především urbánní kritickou teorií a antropologií a zároveň působí v Ústí nad Labem. Společně s ním iniciujeme vznik Platformy pro urbánní kreativitu a kritiku, která bude působit paralelně s výstavou Komu patří město a pokusí se otevřít prostor pro urbánní spolu-tvorbu, sdílení poznatků, diskuzi a výzkum města Ústí nad Labem.

K procesu přemýšlení o městě a veřejném prostoru jsme dále oslovili kolektiv architektek a socioložek Spolka, který se zabývá urbanismem a angažováním veřejnosti do tvorby míst. Rozvíjí vlastní přístupy a formáty transdisciplinárních spolupráce a šíří osvětu o městě prostřednictvím diskuse, vlastního výzkumu, uměleckých a architektonických intervencí a pomocí vzdělávání stakeholderů, organizací, úředníků či běžných obyvatel nebo městských duší. Dále spolupracujeme s plzeňskou organizací Pěstuj prostor, která se dlouhodobě věnuje tomu, jak zapojovat veřejnost do péče o rozvoj veřejného prostoru a zvyšovat vzdělanost v oblasti architektury, urbanismu a umění. V letošním roce vydali nový Manuál pro politiky, úředníky a iniciátory projektů a i v galerii Hraničář budou tento projekt prezentovat. Zároveň si pro nás připravili sérii přednášek spojených s tématem právo na město. Právo na město může znamenat právo na veřejný prostor, kvalitní služby, čisté životní prostředí nebo bezpečné ulice. Jako idea, koncept a politický požadavek bylo „právo na město“ poprvé představeno roku 1968 francouzským marxistickým filosofem a sociologem Henrim Lefebvrem, které se následně stalo běžně používaným prizmatem současné společnosti. Používají jej jak teoretici města, tak i městská sociální hnutí. V České republice byl tento koncept poměrně neznámý až do druhé dekády dvacátého prvního století, během které si společnost začala stále více uvědomovat negativní dopady neoliberalizace na obyvatelnost postsocialistických měst.

V současnosti může právo na město znamenat mnoho různých věcí. Může to být právo na veřejný prostor a jiné formy městských společných statků, jako jsou voda, vzdělání, čisté životní prostředí nebo bezpečné ulice. Je to právo podílet se na městském plánování a spoluvytváření městského prostoru, nebo právo na kvalitní veřejné služby. Musíme proto pro naše město a společnosti najít nebo vynalézt nové strukturální principy, které budou založené na společenské i environmentální spravedlnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

Aktivity online

Podcast
K příležitosti výstavy Komu patří město vzniká série tématických podcastů. Ústečtí mileniálové se v jednotlivých dílech kriticky věnují danému stavu a hledají aktuální pozitivní přístupy v oblasti práva na město a života v něm. Přichází se sociálně-kritickými procházkami po ústeckých čtvrtích a společně hledají odpovědi na otázky, kam bychom měli mířit, když požadujeme právo na veřejný prostor, kvalitní prostředí nebo bezpečné ulice. 

Hraničář dětem: Prostorová animace
Hraničář dětem: Prostorová animace — Jak vypadá okolí mého domova a travím tam svůj volný čas? Co všechno se dá dělat na ulici? A co bychom tam rádi dělali? Náměty na zamyšlení a podněty k tomu, jak jako dítě alespoň trochu přispět k diskuzi o prostoru pro lidi. Stejně jako u výsledků u animovaného filmu platí, že malými kroky můžeme dojít k něčemu, na co jsme právem pyšní.

Doprovodný program online: 

Sobota 21. 11. 2020
URBAN JUNGLE: Město jako příběh – proměny urbánního prostředí v současné ilustraci / diskuze

Čtvrtek 26. 11. 2020 18.00
SPOLKA – (Ne)plánované město / prezentace

Čtvrtek 3. 12. 2020 18.00
ARCHITEKTURA SOUŽITÍ – Janek Rous a Architekti bez hranic (Karolína Kripnerová) / diskuze

Čtvrtek 10. 12. 2020 18.00
Co se děje ve veřejném prostoru a proč? / česko–německá debata

Čtvrtek 17. 12. 2020 16.00
SPOLKA – workshop kolektivního mapování 

Participující umělci a kolektivy:
Janek Rous a Architekti bez hranic (Vojtěch Sigmund a Karolína Kripnerová), Spolka, Pěstuj prostor, Participativní platforma pro urbánní kreativitu a kritiku, Urban Jungle, Kateřina Houbová

Spolupráce:
Jan Hrouda, Barbora Müllerová

Autoři koncepce:
Martina Johnová a Ladislav Zářecký

Doprovodný program:
Barbora Kropáčková, Václav Pata, Klára Vlachová, Karolína Hruboňová, Hana Kokšalová

Vizuální identita:
Magdaléna Gurská

Zahájení:
11. 11. 2020

––

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
Ústí nad Labem 400 01

Otevřeno:
úterý—pátek 14—20
neděle 14—19

Vstup zdarma.

@sal_hranicar — IG
@galerie.hranicar — FB
galerie@hranicar-usti.cz

Výstava je realizována za laskavé podpory

Mediální partneři

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Proběhlé výstavy

 

BíLá Místa

17. 9. — 25. 10. 2020

 

Poslední den stvoření

11. 3. — 24. 7. 2020

 

Stáří
O vztahu dvou generací

16. 10. 2019 – 21. 2. 2020

Atmosférické poruchy

24. 9. — 5. 10. 2019

Sluneční město

6. 3. 2018 — 26. 7. 2019

Topografie pozornosti
Zpřítomnění

25. 10. 2018 – 1. 2. 2019

 

Vybudovali jsme…

28. 9 — 5. 10. 2018

Den architektury v Ústí nad Labem

 

Artenauti

4.—14. 9. 2018

výstava dětských prací z hodin arteterapie

 

Tvář krajiny

29. 2. 2018 – 20. 7. 2018

 

Stud

11. 10. 2017 – 9. 2. 2018

 

Vnitrobloky

6. 9. – 1. 10. 2017

Výstava fotografií
ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského
Fakulty umění a designu UJEP

 

Jak si rozumět?

15. 3. – 15. 7. 2017

 

#Jazyk

5. 10. 2016 – 15. 2. 2017

jazyk_1_490x570

 

Dům módy

2. 3. – 13. 7. 2016

dum_mody_490x570_cz