Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Srp 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Galerie Hraničář

Tvář krajiny

Vzájemné prostupnosti mezi přírodou a zásahem člověka, nabízející citlivý pohled na ekologii, se věnuje výstava TVÁŘ KRAJINY. Umělci čerpají témata z přírody jako z místa touhy po kráse a duševním prožitku, odrážejícím se v citlivém ekosystému.

Jak hluboko je v našem myšlení vryta obecně přijímaná představa dělení přírody na užitečnou a neužitečnou? Jak kultivovaně přistupovat ke krajině? Výstava Tvář krajiny chce vzbudit upřímný zájem o konkrétní místa a reálné prožitky s krajinou nejen u nás v ústeckém kraji. Pro ekologa jako i pro umělce je klíčové zabývat se problematikou sounáležitosti člověka s krajinou ve své komplexnosti. Umělec dnes ve svých dílech sdílí mnohem víc, než jen příjemný dojem z estetického odrazu. Stále dovede uznávat přírodní krásy krajiny a pokud si jich cení, musí zároveň bojovat o jejich prosperitu. Skloubení tísnivého pohledu s vizuálním zázrakem, jehož je příroda schopná, bude v této výstavě pramenit v otázky podstatné pro jedinečnou krajinu s tak silnými kontrasty. Ostře vykrojené zářezy lidské ruky se málokde tolik bijí s pozůstatky původní přírody takovým způsobem jako se tok Labe zapisuje do tváře hor, skal a masivů.  

Výstava představuje nejen umělecká díla, ale díky spolupráci místních sdružení i komunit se pokouší podpořit kultivovaným způsobem potenciál a ochranu okolní krajiny.

Vystavující umělci
Alžběta Kočvarová, Lucie Králíková, Jan Krtička, Anna Ročňová, Jan Albert Šturma, Adam Vačkář, Diana Winklerová, Aleš Zapletal

Kurátor / Martina Johnová
Architekt / Jan Boháč
Doprovodný program / Pavlína Loskotová a kolektiv Hraničář
Grafika / Magdaléna Gurská

Vernisáž: 28. 2. 2018 od 18 h
Výstava trvá do 20. 7. 2018

––

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

Otevírací doba:
út–pá : 13:00–19:00
ne: 13:00–18:00
vstup volný

W: www.hranicar-usti.cz
E: galerie@hranicar-usti.cz
F: https://facebook.com/galerie.hranicar/

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Proběhlé výstavy

Stud

11. 10. 2017 – 9. 2. 2018

Vnitrobloky

6. 9. – 1. 10. 2017

Výstava fotografií
ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského
Fakulty umění a designu UJEP

Jak si rozumět?

15. 3. – 15. 7. 2017

#Jazyk

5. 10. 2016 – 15. 2. 2017

jazyk_1_490x570

Dům módy

2. 3. – 13. 7. 2016

dum_mody_490x570_cz