Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Říj 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Galerie Hraničář

Atmosférické poruchy

24. 9. — 5. 10. 2019

Setkání s umělci proběhne ve středu 25. září 19:30. Dernisáž doplněná o komentovanou prohlídku se uskuteční v sobotu 5. října v 16:00.

Výstava je realizována v rámci mezinárodní konference Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond pořádané Fakultou umění a Designu UJEP v Ústí nad Labem. V prostorách galerie i v jejím okolí jsou instalovány (zvukové i jiné) práce, videoprojekce, soubor kreseb a projekce fotografií. 

"KAM LETÍ NEBE"
Ivan Wernish

Název Atmosférické poruchy odkazuje na jevy, kterým jsme v poslední době zejména v médiích skoro každodenně vystaveni. Počasí si v mírných podmínkách střední Evropy spojujeme spíš s ochočeným, domovským prostředím každodennosti. Je to pro nás většinou něco, co jsme doposud poklidně pozorovali za oknem, nebo na monitorech. Meteorologie má ovšem také svoji temnější podobu: planetární divadlo tekutých, plynných a prachových systémů, chaotický systém teplot, emisí, turbulencí, zpětných vazeb a bifurkací, neustálý děj chemických, elektromagnetických a termodynamických proudů. Jejich rozsah a důsledky jsou v lidském měřítku těžko představitelné a mohou se lehce stát pro člověka ohrožující. Vystavené práce se přímo i nepřímo dotýkají věku asymetrie, temné ekologie (Timothy Morton) a environmentální nejistoty. Naznačují fakticky i metaforicky něco, co se stalo, co se děje, případně to, co se stát může v blízké budoucnosti.

Počasí a meteorologie hrály důležitou roli v tvorbě i v osobním životě známého ústeckého art brut umělce Zdeňka Koška (1949 - 2015). Diagramy či celestiálními mapami (které vznikaly zejména v letech 1980 – 1981 a 1990 – 1992) zaznamenával paralelně děje, které sledoval přes okno na obloze: oblaka, letící ptáky, směr a intenzitu větru. Svým obrazům Košek přisuzoval magickou moc: zdálo se mu, že tahem tužky může ovlivňovat počasí, například způsobit bouřku, nebo naopak meteorologické děje venku na stole držet pod kontrolou. Série fotografií Marie Steinerové (Marianna Rainforesteiner) je ukázkou ženského setkávání s nočními motýly, kteří vletí za světlem do otevřených oken domu, kde žije. Marie Steinerová se řadu let zabývá také sledováním a dokumentací výskytu motýlů na blízkých lokalitách. Jemné kresby můřích křídel a hebkých hmyzích těl v krajině lidské ruky dostávají - u vědomí rychlého ubývání biodiverzity v hmyzí říši - příznak napjaté sounáležitosti člověka a zvířete.

Rámcový projekt Jedna řeka Jana Krombholze, Poliny Katchenkoa a Ibry Ibrahimoviče vychází z místa, kde oba umělci žijí. V Instalaci sestavené z terénních nahrávek se pokoušejí nastínit portrét řeky Bílinu od pramene k místu, kde se vlévá do Labe. Oba zvukoví umělci spolupracují s fotografem a ekologickým aktivistou Ibrou Ibrahimovičem, který se proměnám řeky a jejího povodí věnuje řadu let. Hned u budovy galerie Hraničář pod chodníkem běží koryto Klíšského potoku, který za nedalekou budovou Spolchemie vtéká do Bíliny. Na podzemní morfologii reaguje zvukovou instalací, využívající fyzický i virtuální prostor Daniel Hanzlík. Video projekce a zvuková intervence Michala Kindernaye před vchodem do galerie Hraničář reaguje na neustálé proměny mostecké krajiny. Města, vesnice, řeky, kopce jsou přesouvány, aby ustoupily povrchové těžbě uhlí. Venkovní projekce zachycuje transformace vodního elementu a navazuje na archiv dokumentů z mostecké krajiny projektu Na pomezí samoty.

Bílina a Labe v deltě u Hamburku ústí do Severního moře a vodní element severočeskou krajinou spojuje s měřítkem celého kontinentu. Audiovizuální Instalace Slávka Kwi "Weather Patterns: Rain & Wind Impulses and Fluctuations" vychází z umělcova dlouhodobého zájmu o fenomén počasí. Autor zaujímá ambivalentní pozici pozorovatele a účastníka zároveň. “Hledám místo, kde bych byl rovnocenným partnerem procesům jako jsou právě poruchy, turbulence a změny počasí.” Portugalská dokumentaristka, kurátorka a zvuková umělkyně Raquel Castro představuje formou videoinstalace fragmenty svého nového filmu Soa . Jde o záznamy rozhovorů, které režisérka vedla se zvukovými umělci a teoretiky o roli zvuku a naslouchání v lidském životě, o výchově ke zvukové gramotnosti. Jedním z autorů, kteří v dokumentu vystupují je britský zvukový dokumentarista a hudebník Peter Cusack , jehož krátké video o Aralském jezeře je součástí projektu. Další videa Johna Grziniche a Félixe Bluma naznačují specifické přístupy a technologie, se kterými současný umělec může k zachycení zvukové krajiny přistupovat.

Výstavní projekt je realizován v rámci konference Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond a s podporou Visegrad Fund, Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a ve spolupráci s Veřejným sálem Hraničář, nadací Agosto Foundation a Asociací MLOK.

https://www.frontiers-of-solitude.org/blog/488
http://murmurans.ujep.cz/

 

MURMURANS MUNDUS: Sonic Ecology and Beyond Program of conference 3.—5. 10. 2019 Faculty of Art and Design JEPU, Ústí nad Labem. Acoustic Paralaxes (3.—4. 10.) Public Hall Hraničář Two blocks of performances connected with the theme of the conference. by: AVA Kolektiv, Gburek Jeff, Tomáš Šenkýřík, Park Jiyun, Chakav Ali, Martin Zet, Boštjan Perovšek, Barry Wan, Aloïs Yang, Jan Sůsa, Slavek Kwi

 

 

Kurátoři:
Miloš Vojtěchovský / Martina Johnová

Vystavující:
Felix Blume, Raguel Castro, Peter Cusack, John Grzinich, Daniel Hanzlík, Ibra Ibrahimovič, Polina Khatsenka, Michal Kindernay, Jan Krombholz, Zdeněk Košek, Slavek Kwi, Marie Steinerová

 

Podpořeno:

mmul_130x70

 

Mediální partneři:

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Proběhlé výstavy

Sluneční město
 

6. 3. 2018 — 26. 7. 2019

Topografie pozornosti
Zpřítomnění

25. 10. 2018 – 1. 2. 2019

Vybudovali jsme…

28. 9 — 5. 10. 2018

Den architektury v Ústí nad Labem

Artenauti

4.—14. 9. 2018

výstava dětských prací z hodin arteterapie

Tvář krajiny

29. 2. 2018 – 20. 7. 2018

Stud

11. 10. 2017 – 9. 2. 2018

Vnitrobloky

6. 9. – 1. 10. 2017

Výstava fotografií
ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského
Fakulty umění a designu UJEP

Jak si rozumět?

15. 3. – 15. 7. 2017

#Jazyk

5. 10. 2016 – 15. 2. 2017

jazyk_1_490x570

Dům módy

2. 3. – 13. 7. 2016

dum_mody_490x570_cz