News to your email

Galerie Hraničář

Světlo

Po delší odmlce galerie opět otevírá svoji expozici a zve na výstavu i živý doprovodný program
k celoročnímu tématu SVĚTLO.
Galerie bude otevřena bez vernisáže, pouze formou osobního setkání s autory
a autorkami v pátek 28. května v 18 hodin.

představení ročního tématického cyklu můžete sledovat zde

Ústřední téma pro tento rok je zcela lapidární — světlo. V průběhu se budeme věnovat studiu vlivu osvětlení na živou přírodu, pozitivnímu i negativnímu vlivu světla na lidské zdraví či roli různých forem světla v urbanismu.

Téma, kterému se v Hraničáři budeme věnovat celý tento rok, je založeno na postupné realizaci vybraných skupinových výstav, intervencí ve veřejném prostoru, performancí, přednáškách, diskuzích, uměleckém soustředění nebo procházkách do města i krajiny. Naše téma, které nám pomáhá nahlížet na současnost, vychází z návrhu mladého teoretika umění Matěje Forejta, se kterým jsme v předchozích letech spolupracovali na několika menších projektech. Pro letošní rok jsme oslovili architekta Tomáše Petermanna, který nám připravil návrh na nové prostředí, které aktuálně přímo v galerii stavíme na celý tématický rok. V prosvětleném bílém prostoru i v zatemněných black boxech se budou prezentovat různé formy pohyblivého obrazu, světelných objektů či užitého umění pracujícího se světlem. Díky adekvátnímu architektonickému řešení a grafickému zpracování od ilustrátorky Magdalény Gurské by měla být galerie místem kontemplace i východiskem pro doprovodný program, který bude téma světla šířeji rozvíjet a problematizovat. Prostřednictvím několika různých médií budou moci diváci rozličnými způsoby vstupovat do kontaktu se světlem a jeho působením.

V rámci dlouhodobé strategie pokračujeme v otázkách věnujících se ekologii, ať už v souvislosti s uměleckou nebo institucionální praxí. Na základě toho jsme ke spolupráci k tématu světla oslovili Odbornou skupinu pro tmavé nebe při České astronomické společnosti, díky které jsme získali, a celý rok můžeme předávat, informace o problematice světelného znečištění – fenoménu moderní doby, který se stále víc dotýká přírody a životního prostředí. Zároveň jsme během procesu přemýšlení vycházeli z imaginativně tvůrčí zkušenosti ze zdejší krajiny i měst, které se v postindustriálních severních Čechách nachází.

Projekt vzniká ve spolupráci s Odbornou skupinou pro tmavé nebe při České astronomické společnosti, Severočeskou hvězdárnou a planetáriem v Teplicích a platformou Fresh Eye: Jediná česká platforma věnovaná studiu vizuální kultury.

Koncepce: Matěj Forejt

Kurátorka: Martina Johnová

Architekt:
Tomáš Petermann

Vizuální identita:
Magdaléna Gurská

Vystavující umělci/umělkyně:
Jiří Hölzel, Gabriela Prochazka, Nikola Ivanov, Dalibor Knapp, Miroslava Večeřová

Intervence: Laura Fil'áková, Kateřina Houbová

Doprovodný program:
Barbora Kropáčková, Václav Pata, Klára Vlachová, Karolína Hruboňová, Alex Fürstů

Podcast:
Barbora Kropáčková, Hana Kokšalová, Štefan Pecko, Vojtěch Groot

Zahájení tématického cyklu:
17. 3. 2021

––

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
Ústí nad Labem 400 01

Otevřeno:
Út-Pá, Ne: 14-20 hodin 


Vstup zdarma.

IG: @sal_hranicar
FB: @galerie.hranicar
E: galerie@hranicar-usti.cz

Výstava je realizována za laskavé podpory

Mediální partneři

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Proběhlé výstavy

 

Komu patří město

11. 11. 2020 — 20. 2. 2021

 

BíLá Místa

17. 9. — 25. 10. 2020

 

Poslední den stvoření

11. 3. — 24. 7. 2020

 

Stáří
O vztahu dvou generací

16. 10. 2019 – 21. 2. 2020

Atmosférické poruchy

24. 9. — 5. 10. 2019

Sluneční město

6. 3. 2018 — 26. 7. 2019

Topografie pozornosti
Zpřítomnění

25. 10. 2018 – 1. 2. 2019

 

Vybudovali jsme…

28. 9 — 5. 10. 2018

Den architektury v Ústí nad Labem

 

Artenauti

4.—14. 9. 2018

výstava dětských prací z hodin arteterapie

 

Tvář krajiny

29. 2. 2018 – 20. 7. 2018

 

Stud

11. 10. 2017 – 9. 2. 2018

 

Vnitrobloky

6. 9. – 1. 10. 2017

Výstava fotografií
ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského
Fakulty umění a designu UJEP

 

Jak si rozumět?

15. 3. – 15. 7. 2017

 

#Jazyk

5. 10. 2016 – 15. 2. 2017

jazyk_1_490x570

 

Dům módy

2. 3. – 13. 7. 2016

dum_mody_490x570_cz