Loading...
Časopis Hraničář

Časopis Hraničář

Časopis je koncipován jako průvodce uplynulé výstavní sezóny, který přináší textové i obrazové rozšíření a doplnění daných témat z oblasti výtvarného umění, architektury, urbanismu, ekologie, sociologie a dalších příbuzných společenských věd.

Galerie Hraničář

Galerie Hraničář

Galerie Hraničář prostřednictvím výstav současného českého a mezinárodního umění představuje aktuální celospolečenská témata a otevírá nad nimi diskuzi prostřednictvím půlročních výstavních cyklů, krátkodobých intervencí a mezioborových rezidencí. Cílem je díky společensky angažované výstavní činnosti a s ní úzce spjatých doprovodných kulturních aktivit přispět ke zvýšení atraktivity výtvarného (nejen) umění pro širší veřejnost, posílení i iniciace občanské angažovanosti a zájmu o společenské dění i budoucnost regionu.

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Ucelený program pro MŠ, ZŠ/ZUŠ a SŠ doplňující předškolní a školní výuku s ohledem na Rámcové vzdělávací programy, zejména průřezová témata. Cílem projektu je využít potenciálu dětí a žáků v oblasti rozvoje kreativity a jejich budoucího uplatnění. Prostřednictvím různých uměleckých forem a přítomností umělce jako lektora nabízíme kreativní přístup k probíranému učivu a jeho poznání skrze tvůrčí činnost.

Kino

Kino

Dramaturgie Kina Hraničář je sestavena z několika okruhů a je zaměřena na širokou cílovou skupinu. Hlavním cílem je vytvořit pestrou programovou nabídku kvalitní filmové tvorby a zároveň nabídnout publiku další navazující program ve formě diskuzí, přednášek, setkání s tvůrci filmů, tvůrčích dílen aj.

Letní škola Hraničář

Letní škola Hraničář

Máte rádi animovaný film? Chtěli byste detailněji poznat jeho prostředí? Do rozmezí pěti pracovních dnů rozložíme všechny složky nutné pro vytvoření krátkého animovaného filmu. Zprvu se seznámíme s formou a možnostmi, jak k takovému filmu přistupovat.

Gamicats

Gamicats

Sběratelská karetní inspirovaná prostředím kultury! V rámci doprovodných aktivit výstavy Gamifikace vznikla v Hraničáři sběratelská karetní hra Gamicats. V ní budete pomocí kočičích avatarů společně s přáteli plnit výzvy inspirované kulturním prostředím. Hrací karty získáte díky vaší návštěvnické aktivitě v prostorách Veřejného sálu a Galerie Hraničář.
Hraničář jede do Tabačky!

Hraničář jede do Tabačky!

V roce 2023 jsme získali podporu na výjezd Veřejného sálu Hraničář do centra současného umění a kultury Tabačka v Košicích. Chceme rozvíjet a posilovat mezinárodní spolupráci a  propojovat se s dalšími organizacemi, osobnostmi a poznat nové přístupy a prostory. Hraničářský tým vyráží v září!

Forget Heritage

Forget Heritage

Cílem projektu je podpora spolupráce mezi městy střední Evropy s cílem určit inovativní, reprodukovatelné a udržitelné modely řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich zhodnocování skrze zřizování kulturních a tvůrčích společností.

Corso pro nás

Corso pro nás

Město Ústí nad Labe hodlá rekonstruovat část Corsa, kde sídlí policie, ale i YMCA, Stolní tenis, Judo a kdysi i knihovna, divadlo a kino. Plánovaná rekonstrukce změní dosavadní využití budovy a tak je čas zamyslet se nad tím, co zde chybí. Sdělme spolu městu svůj názor, jaká by měla být budoucnost Corsa v Krásném Březně! Přijďte si společně užít Corso jinak a diskutovat o jeho budoucnosti.

Kritické zóny krajiny

Kritické zóny krajiny

Lze skloubit těžbu lithia s environmentálně a sociálně spravedlivou transformací uhelného regionu? Z jakých předpokladů vychází představy o budoucnosti kraje a ekonomiky a jakou roli může hrát umělecká imaginace? Jaký odstín zelené mohou mít různé zdroje energie či elektromobilita jako řešení klimatické krize?

Podcast Hraničář

Podcast Hraničář

Série tématických podcastů přináší audio komentáře, rozhovory, diskuze a zvukové terénní nahrávky. Formát podcastů nabízí publiku další způsob získávání informací a pohled na zpracovávané téma a zároveň dává příležitost účastníkům podcastu vyjádřit se k aktuálním tématům úzce souvisejícím s jejch životy.

Pěšky Ústím

Pěšky Ústím

Ze všeho nejraději chodíme, jsme v pohybu, ve městě a okolí. A ještě raději objevujeme místa, na která by naše kroky za jiných okolností asi nevedly! #peskyustim

Pracovní listy

Pracovní listy

Pracovní listy slouží jako vzdělávací materiál a vznikly jako doprovodný vzdělávací program k výstavním projektům Galerie Hraničář. Všechny pracovní listy byly vytvořeny v produkci Veřejného sálu Hraničář za podpory dalších odborných a vzdělávacích institucí.

Sluneční město

Sluneční město

Ústecký architektonický průvodce 1948–1989. Kapesním průvodcem bychom rádi pomohli veřejnosti k rozpoznání kvalit poválečné architektury v Ústí nad Labem. Kromě ústeckých ikon v něm najdete také stavby a díla méně známá. Jsme přesvědčeni, že dobrým nástrojem v boji proti soustavnému zanikání, necitlivým přestavbám a demolicím poválečné architektury je právě zvýšení povědomí o její rozmanitosti, vrstevnatosti a neoddiskutovatelných kvalitách.

Festival Léto na ulici

Festival Léto na ulici

Festival Léto na ulici přináší do Ústí nad Labem již od roku 2015 formát venkovní kulturní akce, která oživuje veřejný prostor. V době letních prázdnin vytváří v centru města příležitost pro kulturní oddech i aktivní relaxaci a především místo pro setkávání.

Hraničářská akademie komiksu

Hraničářská akademie komiksu

Komiksová akademie je edukativním projektem z oblasti komiksu a ilustrace. Veřejný sál Hraničář se zabývá těmito tématy již dlouhodobě, např. formou každoročního pořádání festivalu FIK. Mediální výchova má však v Hraničáři tradici mnohem delší, a to v podobě výstav nebo doprovodného programu, které pravidelně prostupují náš dům v centru Ústí nad Labem.

Koncerty

Koncerty

Snahou Hraničáře není přivádět osvědčená hudební uskupení patřící do celorepublikového main-streamu, ale naopak zvát stylově osobité hudební projekty z celého světa. Do Ústí nad Labem zavítala např. Shilpa Ray, brooklynská zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, či americký rapper a písničkář Ceschi, který u nás započal své evropské turné. Cílem nabídky hudebních produkcí jsou také pravidelná vystoupení regionálních hudebních těles.

Veřejné diskuze a přednášky

Veřejné diskuze a přednášky

Veřejné diskuze nad celospolečenskými otázkami jsou jedním z hlavních pilířů kulturních aktivit Hraničáře. Tyto diskuze mají různou formu – od velkých veřejných debat určených pro, co nejširší publikum, až po komorní komunitní setkávání.

Loading...