Loading...
Gamifikace

Gamifikace

Fenomén gamifikace je často spojován s obory marketingu, avšak v současné době se objevuje i v pedagogice, psychologii a dalších vědních oborech. S termínem gamifikace se můžeme již několik let setkat u nejrůznějších věrnostních karet, sbírání bodů za nákupy na e-shopu a následné směny s cílem ke zvýšení produktivity. Právě v kontextu s motivací, produktivitou a zvyšováním zisků je gamifikace nejčastěji skloňována.

Sdílená základna

Sdílená základna

Výstava se zasazuje o to, aby byla občanská místa důležitým prvkem při vytváření společnosti, v níž mohou všichni občané uplatňovat svá lidská práva a svobody.

Komu patří město

Komu patří město

Skupinová výstava a mezioborový výzkum se zaměřuje na uměleckou i teoretickou reflexi urbánní etnografie a roli občanských projektů ve veřejném prostoru. Výchozím motivem pro vznik výstavy a doprovodného programu je snaha o zprostředkování vybraných středoevropských příkladů tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské či materiální zázemí pro důstojný život.

BíLá Místa

BíLá Místa

Název výstavy BíLá Místa odkazuje k nepřítomnosti a neviditelnosti menšin v majoritní kultuře. Zaměřuje se na díla romských a proromských umělců a umělkyň, kteří zpochybňují a odhalují problematiku dominantních kulturních i jazykových (textuálních i vizuálních) praktik.

Loading...