Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Podpoř Hraničář!

Veřejný sál Hraničář je v ústeckém kontextu jedinečný prostor spojující současné výtvarné umění, film, divadlo, hudbu, přednášky, workshopy a další kulturní žánry s veřejným životem ve městě.

Naší vizí je vytvořit z bývalé budovy kina Hraničář stabilní veřejnou kulturní instituci mezinárodního významu s profesionálním zázemím, která je nezávislá na proměnách politického prostředí.

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Naše město má pověst místa, kde se nic neděje. Právě to se snažíme změnit. Tvoříme kvalitní kulturní program s četností zhruba 25 akcí měsíčně, 20 000 diváků ročně. Nabízíme občanům tohoto města kulturní nabídku, která zde doposud scházela. Nenabízíme pasivní kulturní zábavu. Kulturu a současné umění považujeme zejména za prostředek pro rozvoj tvořivosti, osobnostního růstu a objevování nových způsobů komunikace v široké společnosti. Můžete k nám zajít na výstavu, filmové promítání, koncert, kreativní dílny, diskuze, přednášky, cestopisy a mnohé další.

Víte, na co budou Vaše peníze použity.

Částka, kterou nám pošlete, se neztratí na našem účtu, aniž byste nevěděli, na co zrovna přispíváte. Vždy Vám zobrazujeme aktuální položku, kterou svými penězi financujete. Máte tak neustálý přehled, na co Vaše peníze jdou.

Váš příspěvek si můžete odečíst z daní.

Na konci každého fiskálního roku Vám bude zasláno potvrzení o výši Vašeho ročního daru a Vy si tak můžete tento pravidelný příspěvek zahrnout do odpočtu daní dle 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjů § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmů. Takže i něco ušetříte.

Můžete podpořit konkrétní událost či projekt.

Užili jste si Léto na ulici? Zalíbilo se Vám na Festivalu ilustrace a komiksu? Nebo nedáte dopustit na nedělní Dětské dílny? Podpořte svým příspěvkem konkrétní akci, aby mohla být příště ještě lepší. Můžete podpořit následující projekty:

Vždy budete první v obraze.

Veškeré důležité informace o dění ve spolku, např. výroční zprávy, se dostanou přednostně do Vašeho emailu. Budete tak vždy o krok napřed před ostatními.

Hraničář je i Tvůj.

Jsme nezisková organizace. Nemusíme proto svůj program kvůli nikomu upravovat. Můžeme ho vždy tvořit podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Díky tomu jsme daleko blíže Vám. Vašich podnětů si nesmírně vážíme. Vy se tak díky Vašemu příspěvku stáváte součástí Hraničáře.

Jak nás můžete podpořit

Každá koruna se počítá. I pravidelných 200 Kč měsíčně přispěje na provoz a obnovu dalších prostor budovy. Na konci každého fiskálního roku Vám bude zaslána dárcovská smlouva a Vy si tak můžete tento pravidelný příspěvek zahrnout do odpočtu daní. Přispívat můžete jakoukoliv finanční částkou na sbírkový účet 2500591264/2010 nebo přes portál Darujme.cz. Učiníte-li tak, dejte nám o tom vědět na e-mail info@hranicar-usti.cz.

 

Proč byste nás měli podpořit?

Jsme nezisková organizace, to znamená, že nejsme zřízeni a přímo financování městem či jiným státním subjektem, jako jsou např. příspěvkové organizace. Naše činnost je financována vícezdrojově – dotace Statutárního města Ústí nad Labem na celoroční provoz (35%), ostatní veřejné zdroje – Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie, evropské fondy aj. (36%), dary (2%) a zisky z vlastní činnosti (27%).

Vynakládáme velké úsilí na získání financí z různých zdrojů, tato činnost je ale administrativně a lidsky velmi náročná. Významnou položkou v rozpočtu naší organizace se mohou stát drobné pravidelné příspěvky dárců. A právě tady můžete přijít na scénu Vy.

Hraničář

Veřejný sál Hraničář je otevřenou platformou propojující současné umění a kulturu s každodenním životem v dynamicky se rozvíjející společnosti. Je prostorem pro kreativní lidi, kteří potřebují reflektovat jak komunitní, tak celospolečenské změny uměleckými prostředky a jsou schopni svým entuziasmem obohacovat veřejný prostor o neotřelé a kvalitní myšlenky. Spolek vnímá současné umění a kulturu jako více než nadstavbu a volnočasovou aktivitu – kulturu a současné umění považuje zejména za prostředek pro rozvoj tvořivosti, osobnostního růstu a objevování nových způsobů komunikace v široké společnosti.

Hraničář programově staví na spolupráci města a univerzity s ambicí stát se jejich průsečíkem v oblasti kultury. Výsledkem této vize jsou již teď kvalitní pořady, které mají být přínosem pro širokou ústeckou veřejnost. Obsáhlý kulturní program domu je založen na profilaci jednotlivých pravidelných vlastních pořadů tak, aby se návštěvník mohl snáze spolehnout na pravidelnost v termínech a také na kvalitu našeho výběru. Cílem je také do Ústí přitáhnout pozornost veřejnosti nejen z našeho regionu.

Hraničář se nebojí otevírat kritická témata, která jsou v naší společnosti aktuální. Přesto jasně deklaruje svou politickou nestrannost.

Mezi naše klíčové aktivity patří:

  • výstavní projekty zaměřené na současné výtvarné umění,
  • organizace a podpora volnočasových aktivit,
  • organizace filmových projekcí,
  • spolupořádání filmových festivalů,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti, mládež, dospělé i seniory,
  • organizování přednášek, seminářů a stáží včetně spolupráce s podobnými zařízeními,
  • organizace kulturních pořadů pro školská zařízení.