Loading...

Zapomenutá tma

Pracovní listy k výstavnímu cyklu Světlo pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Pracovní listy k výstavnímu cyklu Světlo si dávají za cíl přiblížit světelné znečištění a s ním spojené mizení noci i těm nejmladším z nás. Každý z listů sestává z naučného textu, tvořivé úlohy a prostoru pro další diskuzi a vlastní aktivitu. 

Abychom přemýšleli o změnách, ke kterým od průmyslové revoluce došlo v našem chápání nočního času a s ním spojené tmy, musíme se vydat mimo naše přirozené prostředí. Ideálně někam do přírody, kde sedíme u ohně a napadne nás zvednout oči. Na nebi tam září hvězdy. Při návratu do civilizace vnímáme všechny lampy a reflektory jinak. Alespoň na chvíli, než si zase zvykneme.

Skrze pracovní listy bychom rádi dětem rádi ukázali přirozenost střídání dne a noci a postavili proti tomu všudypřítomné umělé světlo. Světelné znečištění má zásadní vliv na fungování všech živých organismů včetně nás. V šesti kapitolách se podíváme na různé zdroje světla od těch přírodních až k umělému jasu pouličních lamp, reklamních ploch a záření displejů. Pohybovat se budeme ve veřejném prostoru i v soukromí pokojíčků. Zjistíme, že můžeme začít s proměnou u sebe, stačí před spaním odložit mobil o něco dřív. Lepší spánek stojí za drobnou oběť. Při něm si necháme zdát o společnosti, která svítí jen tolik, kolik potřebuje.

Ve školách najde Zapomenutá tma své místo v průřezových tématech Environmentální výchova a Mediální výchova. Své uplatnění najde v různých předmětech od výchovy ke zdraví, přírodopisu, člověka a jeho světa, dějepisu až po fyziku. Listy mohou sloužit také jako základ pro projektový den.

Stáhnout pracovní listy

Kapitoly: Oheň, Noc, Světelné znečištění, Světelná reklama, Veřejné osvětlení, Světelná hygiena.

Pracovní listy vznikly jako doprovodný vzdělávací program k výstavnímu cyklu Světlo pro Galerii Hraničář. Listy se zabývají dopadem světla na životní prostředí a současně otevírají průřezová témata environmentální a mediální výchovy. Listy jsou koncipovány pro žáky 1. stupně a 2. stupně základních škol a pro předškolní děti s pomocí rodičů. Nabízejí kritický pohled na kolonizaci noci a její vliv na přírodu a naše zdraví.

Koncept: Martina Johnová, Barbora Kropáčková, Václav Pata, Angelika Králová

Odborná konzultace: Pavel Suchan (Astronomický ústav AV ČR, Odborná skupina pro tmavé nebe)

Ilustrace a grafická úprava: Magdaléna Gurská

Kamera: Vanda Michalská

Pokud máte zájem o vzdělávací program k listům nebo projektový den na téma světlo, napište na skoly@hranicar-usti.cz. Přijďte k nám do Veřejného sálu Hraničář, nebo můžeme naše lektory vyslat za vámi do školy.

Vznik pracovních listů o světelném znečištění je umožněn díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury.

© Veřejný sál Hraničář, 2022

Doprovodné video

Video je vizuální doplňkový materiál k pracovním listům Zapomenutá tma. Spolu s nimi nás vybízí, abychom večer vyrazili ven. Václav vás provede po nočním Ústí nad Labem. V přístavu se na chvíli staneme pozorovateli nočního provozu a v centru města se projdeme po méně či více osvětlených místech. Proč třeba tolik svítí Letní kino, když se tam v zimě nic neděje? Proč si stromy i v prosinci drží své listy, i když jim tak hrozí poškození náhlým mrazem? Video sice vzniklo s kritickým záměrem, ale výsledek ukazuje také fascinaci, kterou pro nás možnost zapudit tmu představuje.

Loading...