Loading...

Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru

Co nám současný způsob vzdělávání říká o nás samotných, jak nás připravuje na svět plný změn a jaký na nás má vliv? Umožňuje nám přemýšlet v souvislostech, kriticky a s ohledem na vlastní individualitu a emoce?

 

18. 3. – 31. 8. 2023

Otevírací doba během prázdnin ST–SO / 16–19 h.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
Robert Fulghum, z knihy Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.

Půlroční výstavní program vzniká jako komentář k tématu současného vzdělávání a svou koncepcí se chce připojit k myšlenkám a principům kritické pedagogiky. Výrazným motivem projektu je pohled na prožívání procesu vzdělávání skrze vlastní tělo. Jaké vytváří školní prostředí podmínky pro to, jak vnímáme sebe sama a svou pozici ve světě kolem nás? Patří sem odkazování se na estetiku a architekturu škol, na otázky zaměřené na to, jak nás tyto struktury omezují a proměňují naše těla. Tělo má zásadní význam v tom, jak se cítíme, zda jsme soustředění či motivovaní a v průběhu života je vystaveno nejrůznějším formám kontroly, normativnímu pohybu, chování i myšlení.

Kořínky vychází z volné inspirace a vybraných výsledků kolektivního projektu s názvem Futuropolis: Škola emancipace, jejichž výstupy jsou určeny vzdělávacím institucím a jsou kritické, ne však opoziční. Projekt v Galerii Hraničář reaguje na aktuální potřebu vzdělávat generaci, která bude tvořit svět fungující pro všechny, a proto se zaměřuje na zprostředkování inspirace jiných přístupů ke vzdělávání – vybízí k experimentu, který kombinuje metody systémového myšlení a myšlení o budoucnosti s důrazem na zapojení emocí, smyslů, umění a imaginace (Laboratoř ideální školy).

Připojte se k nám v úvahách nad tématem, a to nejen v rámci výstavy, ale i během bohatého doprovodného programu. V něm se zaměříme na zprostředkování otevřeného přístupů ke vzdělávání v duchu kritické pedagogiky, aktivit pro děti i jejich rodiče a řady setkání s odborníky z neziskových organizací. Připravujeme pro vás například Laboratoře ideální školy – tematická odpoledne pro děti i jejich rodiče, workshop ve spolupráci s organizací Konsent, workshop nenásilné komunikace a mnoho dalšího.

Kurátorský text k výstavě

Autorky koncepce
Martina Johnová, Maro Kraus Hajrapetjan

Vystavující
Eva Koťátková, Barbora Kleinhamplová, Tereza Vinklárková, Jana Kučerová, Jana Kapelová, Eliška Konečná

Umělecké intervence
Bronislava Orlická, Klaudie Hlavatá

Doprovodný program
Barbora Kropáčková, Klára Vlachová, Diana Mikulecká, Angelika Králová, Anna Klinkáčková, Kateřina Petrásková, Olga Hochmanová

Grafický design
Magdaléna Gurská

Děkujeme za spolupráci
Futuropolis & Marie Lukáčová, Konsent z. s., Re-set

Otevírací hodiny galerie
út–pá & ne / 14–20 h

Výstava trvá
18. 3. – 31. 8. 2023

Pro media
Tisková zpráva & presskit
Medailonky vystavujících
Leták

FB: @galerie.hranicar
FB událost: FB událost
IG: @sal.hranicar

Program k tématu

Projekt je realizován za finanční podpory těchto partnerů:

Mediální spolupráce

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Dispozice výstavních prostor + fotografie [ZIP]

MgA. Martina Johnová
kurátorka

E: galerie@hranicar-usti.cz
F: facebook

 

Proběhlé výstavy

Loading...