Loading...

Komu patří město

Skupinová výstava a mezioborový výzkum se zaměřuje na uměleckou i teoretickou reflexi urbánní etnografie a roli občanských projektů ve veřejném prostoru.

Výchozím motivem pro vznik výstavy a doprovodného programu je snaha o zprostředkování vybraných středoevropských příkladů tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské či materiální zázemí pro důstojný život.

11. 11. 2020 – 20. 2. 2021

Skupinová výstava a mezioborový výzkum se zaměří na uměleckou i teoretickou reflexi urbánní etnografie a roli občanských projektů ve veřejném prostoru. Výchozím motivem pro vznik výstavy a doprovodného programu je snaha o zprostředkování vybraných středoevropských příkladů tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské či materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn.

Jednou z důležitých osob, který vstoupil do projektu Komu patří město je současný student oboru Etnologie na Etnologickém ústavu Univerzity Karlovy Ladislav Zářecký. Ladislav se zabývá především urbánní kritickou teorií a antropologií a zároveň působí v Ústí nad Labem. Společně s ním iniciujeme vznik Platformy pro urbánní kreativitu a kritiku, která bude působit paralelně s výstavou Komu patří město a pokusí se otevřít prostor pro urbánní spolu-tvorbu, sdílení poznatků, diskuzi a výzkum města Ústí nad Labem.

K procesu přemýšlení o městě a veřejném prostoru jsme dále oslovili kolektiv architektek a socioložek Spolka, který se zabývá urbanismem a angažováním veřejnosti do tvorby míst. Rozvíjí vlastní přístupy a formáty transdisciplinárních spolupráce a šíří osvětu o městě prostřednictvím diskuse, vlastního výzkumu, uměleckých a architektonických intervencí a pomocí vzdělávání stakeholderů, organizací, úředníků či běžných obyvatel nebo městských duší. Dále spolupracujeme s plzeňskou organizací Pěstuj prostor, která se dlouhodobě věnuje tomu, jak zapojovat veřejnost do péče o rozvoj veřejného prostoru a zvyšovat vzdělanost v oblasti architektury, urbanismu a umění. V letošním roce vydali nový Manuál pro politiky, úředníky a iniciátory projektů a i v galerii Hraničář budou tento projekt prezentovat. Zároveň si pro nás připravili sérii přednášek spojených s tématem právo na město. Právo na město může znamenat právo na veřejný prostor, kvalitní služby, čisté životní prostředí nebo bezpečné ulice. Jako idea, koncept a politický požadavek bylo „právo na město“ poprvé představeno roku 1968 francouzským marxistickým filosofem a sociologem Henrim Lefebvrem, které se následně stalo běžně používaným prizmatem současné společnosti. Používají jej jak teoretici města, tak i městská sociální hnutí. V České republice byl tento koncept poměrně neznámý až do druhé dekády dvacátého prvního století, během které si společnost začala stále více uvědomovat negativní dopady neoliberalizace na obyvatelnost postsocialistických měst.

 

Aktivity online & outdoor

PPUKAK /Platforma pro participativní kreativitu a kritiku/
V rámci výstavy inicujeme vznik nového ústeckého kolektivu, který sdružuje umělce, sociální antropology, ubránní etnografy, architekty i další osobnosti se zájmem o veřejný prostor. Záměrem je otevřít prostor pro urbánní spolu-tvorbu, sdílení poznatků, diskuzi a výzkum města Ústí nad Labem. Na jedné straně se členové platformy snaží překlenout propast mezi kritickou a tvůrčí prací, podpořit metodické inovace a výměnu při vytváření nových poznatků o městech a inspirovat k dalším experimentům i spolupráci. Na straně druhé zapojují samotné obyvatele města a poskytují jim v řadě různorodých výstupů výsledky společně práce. Prostřednictvím pochopení minulosti a kritického pohledu na jeho současný stav pracuje na návrhu možností, které budou mít posilující charakter v horizontech sociální a environmentální spravedlnosti. V rámci výstavy vzniklo první vydání zinu 400 — k prolistování zde — Členové platformy: Ladislav Zářecký, Hana Kokšalová, Martina Johnová, Alex Fürst, Jindřich Jandečka, Veronika Moravčíková, Štěpán Rejent. Kontakt: 400platforma@gmail.com.

HabiTAT
Video o členech rakouského spolku HabiTAT, který se skládá ze sedmi bytových projektů, jimiž jsou také Willy*Fred a Jelka v Linci. Bytové projekty jsou alternativní formou bydlení, aktivně reagující na stále rostoucí ceny nemovitostí a zvětšující se nedostupnost bydlení pro méně finančně zajištěné sociální vrstvy. Rozhovor je sondou do principů fungování spolku, rozdělování povinností a života v kolektivu, a také současné situace trhu s nemovitostmi v Rakousku. Premiéra videa zde.

Pěšky Ústím
Nový doprovodný program a cyklus zvláštních procházkových tras po Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí. Každá trasa odráží osobnost a zájem jejího autora, vybrat si tak můžete podle počasí, vaší aktuální nálady či míry podivnosti míst, která navštívíte. Do roku 2021 vstupujeme s výzvou, jak se znovu vrátit ven, do fyzického prostoru. #PESKYUSTIM

Podcast
Nová série tématických podcastů, kde se ústečtí mileniálové v jednotlivých dílech kriticky věnují danému stavu a hledají aktuální pozitivní přístupy v oblasti práva na město a života v něm. Přichází se sociálně-kritickými procházkami po ústeckých čtvrtích a společně hledají odpovědi na otázky, kam bychom měli mířit, když požadujeme právo na veřejný prostor, kvalitní prostředí nebo bezpečné ulice. Poslechněte si reportáže z demonstrace Iniciativy za důstojné bydlení, rozhovor s lokálním aktivistou a členem městské rady Karlem Karikou nebo diskuzi k tématu postindustriální historie města. #podcast_hranicar

Kdo se bojí, nesmí to města
Sada kreativních úkolů a her pro děti, která odkazují k uměleckým dílům na výstavě a propojují teorii s praxí. Každé město a městečko je učebnicí sociálních vztahů ve veřejném prostoru. Česká společnost se prezentuje jako svobodná občanská společnost. Odtud pramení liberální definice veřejných prostranství jako míst přístupných každému bez omezení v zákoně o obcích. Chceme-li, aby tomu tak skutečně bylo, vyžaduje to od nás všech toleranci a ohleduplnost vůči druhým, vlastnosti, které je potřeba pěstovat od dětství. Více o projektu a ke stažení zde.

Hraničář dětem: Prostorová animace
Série tématických animací se věnuje podpoře občanských aktivit ve veřejném prostoru a aktivizaci obyvatel města podílet se na veřejném životě a rozhodování o současných podobách a budoucích možných scénářích jeho vývoje. Jak vypadá okolí mého domova a travím tam svůj volný čas? Co všechno se dá dělat na ulici? A co bychom tam rádi dělali? Náměty na zamyšlení a podněty k tomu, jak jako dítě alespoň trochu přispět k diskuzi o prostoru pro lidi. Stejně jako u výsledků u animovaného filmu platí, že malými kroky můžeme dojít k něčemu, na co jsme právem pyšní. 4 díly: Z plochy do prostoru, Okno po okně, Záběr po záběru, Zvuk po zvuku.

Participující umělci a kolektivy:
Janek Rous a Architekti bez hranic (Vojtěch Sigmund a Karolína Kripnerová), PPUKAK (Participativní platforma pro urbánní kreativitu a kritiku), Urban jungle – život ve městě 2020 (Veronika Homolová, Barbora Müllerová, Barbora Tögel), SPOLKA, Pěstuj prostor

Autoři koncepce:
Martina Johnová a Ladislav Zářecký

Spolupráce:
Jan Hrouda, Tomáš Petermann

Doprovodný program:
Barbora Kropáčková, Václav Pata, Klára Vlachová, Karolína Hruboňová, Alex Fürst, Vanda Michalská

Podcast:
Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda, Štefan Pecko, Vojtěch Grot, Polina Khatsenka

Vizuální identita:
Magdaléna Gurská

Zahájení:
11. 11. 2020

 

––

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
Ústí nad Labem 400 01

Otevřeno:
úterý—pátek 14—20
neděle 14—19

Vstup zdarma.

@sal_hranicar — IG
@galerie.hranicar — FB
galerie@hranicar-usti.cz

Doprovodný program

26. 11. 2020 SPOLKA – (Ne)plánované město záznam prezentace →
3. 12. 2020 Architektura soužití
Janek Rous a Architekti bez hranic (Karolína Kripnerová)
záznam diskuze →
10. 12. 2020 Co se děje ve veřejném prostoru a proč?
česko–německá debata
záznam diskuze →
15. 12. 2020 Urban jungle: Město jako příběh
proměny urbánního prostředí v současné ilustraci
záznam diskuze →
17. 12. 2020 SPOLKA
workshop kolektivního mapování
program →
21. 1. 2021 Pěstuj prostor – Právo na veřejný prostor
architektura a politika a lidé / workshop
program →
11. 2. 2021 Pěstuj prostor – Proč se nám nedaří kvalitní veřejná prostranství – a jak to zlepšit?
workshop a přednáška
záznam workshopu →
4. 3. 2021 ZIN 400 / Ulice České besedy — Nové město / 1. vydání youtube →

ZIN 400

Zin vznikl jako výsledek kolektivu Participativní platformy pro urbánní kreativitu a kritiku /PPUKAK/, která byla iniciována v rámci výstavy Komu patří město v Galerii Hraničář v Ústí nad Labem. 

Pro výkopové číslo jsme si vybrali ulici U České besedy a její přilehlé okolí (rámováno ulicemi Panská, Brněnská, U Chemičky, Revoluční). A proč zrovna toto místo? Ve svém přechodovém stádiu se stává složité na uchopení, zároveň je právě zajímavé  – a v lecčem vlastně i příkladné – tím, jak místem pomalu přestává být. Dají se na něm vykázat mnohé dopady prostorové politiky typické pro všechny zásadní společenské režimy, jež se tudy prohnaly (od průmyslové revoluce přes komunismus po raný porevoluční kapitalismus středovýchodního typu), a zároveň kritizovat v složitém propletenci zájmů a pochybných regeneračních politik jeho zamýšlené (budoucí) podoby. Samozřejmě s volbou souvisí i aféra okolo výstavby prodejny Lidlu na dolním Střekově, protože naše místo čeká podobný osud. Dá se tak i porovnat, jaké reakce a dopady podobné záměry s ohledem na charakter dané lokality mají. A v neposlední řadě šlo o to zachytit – dokud jsou věci ještě čerstvé –  materiál pro memento. V budoucích dobách se totiž začne zapomínat a jisté skutky se promlčí.

ZIN 400 [issuu.com]

Habitat

V rámci doprovodného programu k výstavě Komu patří město přinášíme videorozhovor s členy rakouského spolku HabiTAT, který se skládá ze sedmi bytových projektů, jimiž jsou také Willy*Fred a Jelka v Linci. Bytové projekty jsou alternativní formou bydlení, aktivně reagující na stále rostoucí ceny nemovitostí a zvětšující se nedostupnost bydlení pro méně finančně zajištěné sociální vrstvy. Rozhovor je sondou do principů fungování spolku, rozdělování povinností a života v kolektivu, a také současné situace trhu s nemovitostmi v Rakousku.

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Dispozice výstavních prostor + fotografie [ZIP]

MgA. Martina Johnová
kurátorka

E: galerie@hranicar-usti.cz
F: facebook

 

Proběhlé výstavy

Loading...