Loading...

Gamifikace

Zkoumat to, co zdánlivě není vidět

V novém výstavním cyklu bude naším ústředním tématem interpretace pojmu gamifikace. Různé projevy strategických marketingových nástrojů, astimulačních technik využívajících zábavných a motivačních principů, postupů a prvků her v neherním prostředí nás provedou rokem 2022.

Fenomén gamifikace je často spojován s obory marketingu, avšak v současné době se objevuje i v pedagogice, psychologii a dalších vědních oborech. S termínem gamifikace se můžeme již několik let setkat u nejrůznějších věrnostních karet, sbírání bodů za nákupy na e-shopu a následné směny s cílem ke zvýšení produktivity. Právě v kontextu s motivací, produktivitou a zvyšováním zisků je gamifikace nejčastěji skloňována.

23. 2. – 28. 8. 2022

Fenomén gamifikace je často spojován s obory marketingu, avšak v současné době se objevuje i v pedagogice, psychologii a dalších vědních oborech. S termínem gamifikace se můžeme již několik let setkat u nejrůznějších věrnostních karet, sbírání bodů za nákupy na e-shopu a následné směny s cílem ke zvýšení produktivity. Právě v kontextu s motivací, produktivitou a zvyšováním zisků je gamifikace nejčastěji skloňována.

V letošním roce se Galerie Hraničář dramaturgicky soustředí na problematiku gamifikace chápanou v symbolické perspektivě, tj. ve smyslu využití herních prvků v mimoherním prostředí, kritické teorii a přesvědčení, že se dnes musíme věnovat tomu, jak technologické změny proměňují kulturní nevědomí doby.

Pokud chceme držet krok s vývojem kultury ve 21. století, musíme chápat její technologické zázemí a proměny, které z toho vyplývají.

Roční tematický cyklus má v první řadě vzbudit diskuzi mezi teoretiky, teoretičkami, umělci, umělkyněmi i herními vývojáři, vývojářkami a přinést veřejnosti úvod do současného přemýšlení především z pozice kritické teorie a psychoanalýzy.

Dramaturgii gamifikace jsme rozdělili do 3 částí, které chceme formou prezentace uměleckých výstupů i mezioborových doprovodných projektů představit v první polovině roku 2022. Jedná se o kapitoly – gamifikace jako vzdělávací nástroj (hra, role playing, soutěživost, odměna), gamifikace jako marketingový nástroj (komerční sektor - banka, půjčky; sociální sítě - TIK TOK; seriál Social Dilema; manipulace) a gamifikace jako nástroj sociálního inženýrství (stát, systém odměn - Čína, očkovací loterie).

Autoři koncepce:
Zdeněk Svejkovský a Martina Johnová

Umělci a umělkyně:
Viktor Dedek, Jan Boháč, Anna Slama a Marek Delong, Vojtěch Rada, Jozef Mrva

Umělecké intervence:
No Fun kolektiv (od 18. 3.)
Matěj Pavlík a Vojtěch Märc (od 7. 5.)
Ateliér Not Found (od 13. 5.)
Zdeněk Svejkovský (od 10. 6.)

Intervence ve foyer:
Jan Kostohryz

Spolupráce:
Kateřina Smejkalová, Lukáš Pokorný

Grafický design:
Magdaléna Gurská

Program k tématu:
Barbora Kropáčková, Kateřina Bartošová, Angelika Králová, Hana Kokšalová

 

Projekty v rámci výstavy

Podcast Hraničář

Série podcastů reflektující aktuální témata Galerie Hraničář mají na svědomí Ústečtí mileniálové z kolektivu Hraničáře. Společně s přizvanými odborníky se pomocí diskuze snaží jednotlivá témata zpřístupňovat veřejnosti a zároveň při tom neklouzat pouze po povrchu. Najdete nás na Spotify, Soundcloud a dalších platformách. #PODCASTHRANICAR

Galerijní animace gamifikace

K expozici bude připraven doprovodný program, jehož cílem je seznámit účastníky s pojmem gamifikace, s konceptem expozice a s jednotlivými exponáty a vystavujícími umělci. Součástí programu je komentovaná prohlídka. Stěžejní aktivitou je práce s metodickými listy, jejichž součástí je soutěž na omezený čas. Každý z listů obsahuje otázky a úkoly, které jsou ohodnoceny body. Cílem je dohledání informací a vyplnění všech zadaných úkolů v rámci časového limitu přímo v expozici výstavy.

Gamicats — sběratelská karetní hra

V rámci doprovodných aktivit výstavy Gamifikace vznikne v Hraničáři sběratelská karetní hra Gamicats. V ní budete pomocí kočičích avatarů společně s přáteli plnit výzvy inspirované kulturním prostředím. Hrací karty získáte díky vaší návštěvnické aktivitě v prostorách Veřejného sálu a Galerie Hraničář. Sami rozhodněte, jakou hrou pro vás Gamicats budou.

Koncept hry: Lukáš Pokorný
Ilustrace a grafické zpracování: Magdaléna Gurská

Program k tématu

03/03 18.00
Zdeněk Svejkovský: Úvod do gamifikace
přednáška od marketingu k sociálnímu inženýrství a zpět

18/03 18.00
No Fun kolektiv
přednáška o Pokémon Go, umělecká intervence do arkádové mašiny FIKMAT

24/03 18.00
Komentovaná prohlídka výstavy s umělcem Jozefem Mrvou

09-10/04 10.00-18.00
Jan Boháč a Viktor Dedek: Hraničář. Třetí díl z eurostředověké ságy
fantasy hra v prostředí výstavy

21/04 17.00
Komentovaná prohlídka výstavy s umělcem Viktorem Dedkem
+ uvedení rozšíření jeho umělecké intervence Šikmá plocha herní zkušenosti

21/04 18.00
Lukáš Pokorný: Gamifikace jako vzdělávací nástroj
přednáška

05/05 18.00
Lukáš Pokorný: Gamifikace jako marketingový nástroj
moderovaná diskuze

07/05 13.00-19.00
Handa Gote
herna zaměřená na osmibitové počítače a herní konzole s rokem výroby max. 1983

07/05 16.00
Vojtěch Märc a Matěj Pavlík
umělecká intervence

13/05 18.00
Ateliér Not Found: Forget Heritage
umělecká intervence

10/06 16.00
DRAČÁK
tematický den pro rodiče s dětmi v rámci Ústecké muzejní a galerijní noci

10/06 18.00
Zdeněk Svejkovský: Hrát sociální sítě jako počítačovou hru
umělecká intervence

Zdeněk Svejkovský – Úvod do Gamifikace

No Fun kolektiv – Stručný návod pro gamifikovaný život

Lukáš Pokorný a Viktor Dedek: Gamifikace jako vzdělávací nástroj

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Dispozice výstavních prostor + fotografie [ZIP]

MgA. Martina Johnová
kurátorka

E: galerie@hranicar-usti.cz
F: facebook

 

Proběhlé výstavy

Loading...