Loading...

Kino Hraničář

Filmové novinky české, evropské a světové kinematografie, kultovní trháky, dokumenty, klubové kino...

Dramaturgie Kina Hraničář je sestavena z několika okruhů a je zaměřena na širokou cílovou skupinu. Hlavním cílem je vytvořit pestrou programovou nabídku kvalitní filmové tvorby a zároveň nabídnout publiku další navazující program ve formě diskuzí, přednášek, setkání s tvůrci filmů, tvůrčích dílen aj. Cílem je promyšleně seznámit širokou veřejnost s filmovým jazykem, přitáhnout pozornost k filmu jako interpretačnímu a výchovnému prostředku, umění a médiu. Zároveň vnímáme jako důležité jeho mezioborové propojování s dalšími kulturně-společenskými obory po teoretické i praktické stránce. Zde se snažíme nabídnout doplňující vzdělávací aktivity, jako jsou výtvarné dílny a workshopy zaměřené na filmovou tvorbu nebo moderované besedy a přednášky.

Klubové kino

Klubové kino

V této programové sekci přinášíme současné snímky vyznačující se vysokou filmovou kvalitou. Pravidelně dáváme prostor českým a evropským filmovým novinkám. Filmové tituly jsou vybírány i s ohledem na tematický projekt Veřejného sálu Hraničář, kterým je pro rok 2022 Gamifikace. V souvislosti s ročním tématem Veřejného sálu Hraničář na rok 2022 Gamifikace plánujeme uvést např. snímek Zelený rytíř (hry jako součást mytologie a folklóru); Free Guy (morální dopady našich činů při hraní videoher) či film Prvok, Šampón, Tečka a Karel (s následnou diskusí na téma “Jak si gamifikovat život?”).

Film a společnost

Film a společnost

Projekt vychází z propojování filmu s dalšími společenskými okruhy – literatura, historie, politologie, hudba, výtvarné umění, mezinárodní vztahy a souvislosti, demokracie, lidská práva aj. Účelem není pracovat s filmovým jazykem, ale zabývat se tématem ve filmu obsaženém – souvztažnost titulu k tématu, dobový kontext, společenský aspekt a podněcovat tak publikum k aktivnímu kritickému myšlení. Hosté jsou vybíráni z řad sociologů, filosofů, jazykovědců, kulturních antropologů, umělců, pedagogů a doktorandů UJEP a dalších. Okruh realizujeme již od roku 2016 .

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne nabízejí multižánrový program založený na filmové projekci často s následnou výtvarnou dílnou, která tematicky navazuje na film. V dílně se s tématem pracuje, téma se posouvá, dítě má možnost si téma prožít a zpracovat pomocí výtvarného vyjádření. Cílem výtvarné dílny je na jedné straně připravit prostor pro rozvoj kreativity, emocionálního a estetického vnímání, na straně druhé prohlubovat multigenerační vztahy dítě–rodič, dítě–prarodič, a to pomocí vzájemné spolupráce dospělého a dítěte, jež zahrnuje kooperaci, společné řešení problémů během práce a následně společný výsledek. Tento pořad s původním názvem Hraničář (nejen) dětem realizujeme již od roku 2015. V současnosti se ustálila jeho četnost na 2 realizace za měsíc, vždy zaměřené střídavě na mladší a starší děti. Zaměřujeme se na výběr kvalitní animované i hrané filmové tvorby pro děti a mládež. Následná dílna není zaměřena jen výtvarně, ale i dramaticky, hudebně, pohybově. Pořad si již vytvořil své stálé publikum, přesto však usilujeme o zvýšení návštěvnosti. V roce 2021 jsme zatím realizovali 6 projekcí: například Myši patří do nebe, Mlsné medvědí příběhy, Duše a další.

Dopolední kino

Dopolední kino

Programová linie nabízí pravidelné dopolední projekce za zvýhodněné vstupné. Program je především určen pro seniory, ale zlevněné vstupné na tato představení platí pro všechny jeho návštěvníky. Filmová nabídka zohledňuje cílovou skupinu seniorů. V roce 2021 jsme z důvodů hygienických opatření v důsledku pandemie Covid-19 nerealizovali žádnou filmovou projekci. Programová linie bude plně obnovena v roce 2022.

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie nabízí pedagogům školských zařízení možnost využít film jako prostředek či doplněk jejich výuky. Jedná se například o filmovou, mediální, environmentální a další výchovy, literaturu, dějepis, občanskou nauku, umělecké nauky a další předměty. Cílem není jen zvýšit zájem žáků a studentů o probírané učivo, ale také u nich rozšířit znalosti probírané látky a usnadnit pochopení jejich provázanosti na další předměty a umělecké disciplíny. Projekt se soustřeďuje např. na uvádění adaptací klas. literárních děl, snímky zabývající se současnými socio-politickými událostmi, environmentální tématikou apod. Důraz je kladen na snímky zaměřené na environmentální, osobnostní či sociální výchovu. Důležitou součástí projektu je nabídka filmových děl s přednáškou/debatou s odborníkem na téma filmu, či představiteli a realizátory snímku. Filmy nabízíme také v původním znění s původními nebo českými titulky jako podporu výuky cizích jazyků. Součástí nabídky jsou tvůrčí dílny zaměřené na filmovou tvorbu. V roce 2021 byl největší zájem ze strany škol o projekci filmu Králíček Jojo (a to i v původním znění s titulky jako rozšíření výuky anglického jazyka), Palach či Zátopek. Celkově jsme v roce 2021 i přes nepříznivou situaci (Covid-19) realizovali 7 filmových projekcí s celkovou návštěvností na 654 žáků a jejich pedagogů.

Program kina

Buko

kino
Čt 29. 9. 2022 19:00

Jarmila (Anna Cónová) se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým…

Vstupenky

Sdílená základna

zahájení nové výstavy v Galerii Hraničář
Pá 30. 9. 2022 18:00

Představa sdíleného prostoru je vždy utvářena ideologií. Po revolucích v roce 1989 přinesl bouřlivý obrat k neoliberálnímu kapitalismu a rozmach digitálních technologií, prudkou privatizaci a kontrolu fyzického i digitálního prostoru.…

Více info

Nerrea – křest

So 1. 10. 2022 19:00 - 23:59

Říjen odstartuje Nerrea v Hraničáři křtem svého posledního alba s názvem „Soukromé stíny“. Těšit se můžete na skladby z něj, ale i na ty zásadní, tradiční koncertní stálice. Poprvé zazní naše novinka…

Vstupenky

Den architektury 2022, Stavebnice Ústí nad Labem

Ne 2. 10. 2022 13:00 - 15:00

S architektem Tomášem Petermannem se vydáme za prvky urbanismu, které dávají dohromady roztodivnou skládačku centra města. Ústí si ve svém vývoji prošlo jak klasickým rozvojem a růstem, tak vnitřními zásahy,…

Více info

Den architektury 2022, Udržitelné město

Ne 2. 10. 2022 15:00

Z čeho se skládá město? Na místním urbanismu si ukážeme současnou architekturu a přijdeme na kloub ideje udržitelného města.  V rámci festivalu Den architektury se sami staneme architektem a vyzkoušíme…

Vstupenky

Zlouni

kino
Ne 2. 10. 2022 16:00

Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Tihle psanci se tak dlouho hledali, až se našli a dali dohromady tým, pro který je spáchání…

Vstupenky

První dáma české architektury + Inženýrova fantazie

Film a společnost: Den architektury (dva filmy)
Po 3. 10. 2022 18:00

18.00 Film: První dáma české architektury Česko, režie Jana Chytilová, 2017, 52 min, v původním znění Dokumentární portrét české architektky, profesorky a výrazné osobnosti Aleny Šrámkové zachycuje její životní dráhu…

Vstupenky

Století Klíše: Průvodce ústeckou čtvrtí

premiéra filmu
Út 4. 10. 2022 17:30

Dokumentární film nás zavede do útrob Klíše. Ústecké čtvrti, která byla připojena k městu v roce 1899 a prošla turbulentní přeměnou z vesnice tradičního, venkovského rázu do moderní vilové čtvrti…

Více info
Loading...