Loading...

Kino Hraničář

Filmové novinky české, evropské a světové kinematografie, kultovní trháky, dokumenty, klubové kino...

Dramaturgie Kina Hraničář je sestavena z několika okruhů a je zaměřena na širokou cílovou skupinu. Hlavním cílem je vytvořit pestrou programovou nabídku kvalitní filmové tvorby a zároveň nabídnout publiku další navazující program ve formě diskuzí, přednášek, setkání s tvůrci filmů, tvůrčích dílen aj. Cílem je promyšleně seznámit širokou veřejnost s filmovým jazykem, přitáhnout pozornost k filmu jako interpretačnímu a výchovnému prostředku, umění a médiu. Zároveň vnímáme jako důležité jeho mezioborové propojování s dalšími kulturně-společenskými obory po teoretické i praktické stránce. Zde se snažíme nabídnout doplňující vzdělávací aktivity, jako jsou výtvarné dílny a workshopy zaměřené na filmovou tvorbu nebo moderované besedy a přednášky.

Klubové kino

Klubové kino

V této programové sekci přinášíme současné snímky vyznačující se vysokou filmovou kvalitou. Pravidelně dáváme prostor českým a evropským filmovým novinkám. Filmové tituly jsou vybírány i s ohledem na tematický projekt Veřejného sálu Hraničář, kterým je pro rok 2022 Gamifikace. V souvislosti s ročním tématem Veřejného sálu Hraničář na rok 2022 Gamifikace plánujeme uvést např. snímek Zelený rytíř (hry jako součást mytologie a folklóru); Free Guy (morální dopady našich činů při hraní videoher) či film Prvok, Šampón, Tečka a Karel (s následnou diskusí na téma “Jak si gamifikovat život?”).

Film a společnost

Film a společnost

Projekt vychází z propojování filmu s dalšími společenskými okruhy – literatura, historie, politologie, hudba, výtvarné umění, mezinárodní vztahy a souvislosti, demokracie, lidská práva aj. Účelem není pracovat s filmovým jazykem, ale zabývat se tématem ve filmu obsaženém – souvztažnost titulu k tématu, dobový kontext, společenský aspekt a podněcovat tak publikum k aktivnímu kritickému myšlení. Hosté jsou vybíráni z řad sociologů, filosofů, jazykovědců, kulturních antropologů, umělců, pedagogů a doktorandů UJEP a dalších. Okruh realizujeme již od roku 2016 .

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne nabízejí multižánrový program založený na filmové projekci často s následnou výtvarnou dílnou, která tematicky navazuje na film. V dílně se s tématem pracuje, téma se posouvá, dítě má možnost si téma prožít a zpracovat pomocí výtvarného vyjádření. Cílem výtvarné dílny je na jedné straně připravit prostor pro rozvoj kreativity, emocionálního a estetického vnímání, na straně druhé prohlubovat multigenerační vztahy dítě–rodič, dítě–prarodič, a to pomocí vzájemné spolupráce dospělého a dítěte, jež zahrnuje kooperaci, společné řešení problémů během práce a následně společný výsledek. Tento pořad s původním názvem Hraničář (nejen) dětem realizujeme již od roku 2015. V současnosti se ustálila jeho četnost na 2 realizace za měsíc, vždy zaměřené střídavě na mladší a starší děti. Zaměřujeme se na výběr kvalitní animované i hrané filmové tvorby pro děti a mládež. Následná dílna není zaměřena jen výtvarně, ale i dramaticky, hudebně, pohybově. Pořad si již vytvořil své stálé publikum, přesto však usilujeme o zvýšení návštěvnosti. V roce 2021 jsme zatím realizovali 6 projekcí: například Myši patří do nebe, Mlsné medvědí příběhy, Duše a další.

Dopolední kino

Dopolední kino

Programová linie nabízí pravidelné dopolední projekce za zvýhodněné vstupné. Program je především určen pro seniory, ale zlevněné vstupné na tato představení platí pro všechny jeho návštěvníky. Filmová nabídka zohledňuje cílovou skupinu seniorů. V roce 2021 jsme z důvodů hygienických opatření v důsledku pandemie Covid-19 nerealizovali žádnou filmovou projekci. Programová linie bude plně obnovena v roce 2022.

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie nabízí pedagogům školských zařízení možnost využít film jako prostředek či doplněk jejich výuky. Jedná se například o filmovou, mediální, environmentální a další výchovy, literaturu, dějepis, občanskou nauku, umělecké nauky a další předměty. Cílem není jen zvýšit zájem žáků a studentů o probírané učivo, ale také u nich rozšířit znalosti probírané látky a usnadnit pochopení jejich provázanosti na další předměty a umělecké disciplíny. Projekt se soustřeďuje např. na uvádění adaptací klas. literárních děl, snímky zabývající se současnými socio-politickými událostmi, environmentální tématikou apod. Důraz je kladen na snímky zaměřené na environmentální, osobnostní či sociální výchovu. Důležitou součástí projektu je nabídka filmových děl s přednáškou/debatou s odborníkem na téma filmu, či představiteli a realizátory snímku. Filmy nabízíme také v původním znění s původními nebo českými titulky jako podporu výuky cizích jazyků. Součástí nabídky jsou tvůrčí dílny zaměřené na filmovou tvorbu. V roce 2021 byl největší zájem ze strany škol o projekci filmu Králíček Jojo (a to i v původním znění s titulky jako rozšíření výuky anglického jazyka), Palach či Zátopek. Celkově jsme v roce 2021 i přes nepříznivou situaci (Covid-19) realizovali 7 filmových projekcí s celkovou návštěvností na 654 žáků a jejich pedagogů.

Program kina

Víly z Inisherinu

kino
Čt 9. 2. 2023 19:00

Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sledujeme celoživotní přátele Pádraica (Colin Farrell) a Colma (Brendan Gleeson), kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm nečekaně jejich přátelství ukončí. (Falcon)…

Vstupenky

Film pro pamětníky

kino premiéra
Pá 10. 2. 2023 19:30

„Holky maj bejt krásný a kluci silný" Svět, v nějž jsem věřil, pomalu mizí. Začalo to ukřižováním a koncem matriarchátu. Od té doby ti silnější ve jménu dobra mordujou. Konec matriarchátu…

Vstupenky

Den filmů Martyho Pohla + afterparty

kino + diskuze
So 11. 2. 2023 15:00

Projekce kompletní filmografie populárního a zároveň kontroverzního režiséra Martina ,,Martyho" Pohla, známého také jako kultovního rappera Řezníka. Filmografie tohoto talentovaného umělce, s nekorektním smyslem pro černý humor, je pestrá a…

Vstupenky

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo

film + kreativní dílna pro děti
Ne 12. 2. 2023 15:00

Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až po dobrodružství na letním táboře, si v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená…

Vstupenky

Blízko

klubové kino s úvodem do filmu
Út 14. 2. 2023 19:00

To, co nás spojuje, nás někdy může nevratně rozdělit. Emotivní portrét jednoho výjimečného pouta. Talentovaný belgický režisér Lukas Dhont (Dívka) natočil unikátní a emocionálně silný portrét výjimečného svazku, který vyniká…

Vstupenky

Scandi: Dealer

přehlídka skandinávských filmů
Čt 16. 2. 2023 19:00

Po komplikovaném a neúspěšném obchodu s heroinem přijde drobný drogový dealer Frank o peníze i o zboží a ocitne se v obrovském dluhu u balkánského narkobarona Mila. Frank se tváří…

Vstupenky

Ventolin + Johuš Matuš

koncert
Pá 17. 2. 2023 20:00

SÁL + PLÁTNO + PROJEKCE = DISKO   Dneska se vyčasilo Název desky vyjadřuje pocit, který má člověk, než se vypraví ven. Taky by to mohl být název melancholické milostné…

Vstupenky

Scandi: Ono

přehlídka skandinávských filmů
So 18. 2. 2023 17:30

Dvanáctiletá gymnastka Tinja se zoufale snaží zalíbit své matce, která je posedlá rodinnou image a jejíž populární blog „Krásný každodenní život“ představuje idylickou existenci jejich rodiny jako dokonalost na předměstí.…

Vstupenky
Loading...