Loading...

Kino Hraničář

Filmové novinky české, evropské a světové kinematografie, kultovní trháky, dokumenty, klubové kino...

Dramaturgie Kina Hraničář je sestavena z několika okruhů a je zaměřena na širokou cílovou skupinu. Hlavním cílem je vytvořit pestrou programovou nabídku kvalitní filmové tvorby a zároveň nabídnout publiku další navazující program ve formě diskuzí, přednášek, setkání s tvůrci filmů, tvůrčích dílen aj.

Cílem je promyšleně seznámit širokou veřejnost s filmovým jazykem, přitáhnout pozornost k filmu jako interpretačnímu a výchovnému prostředku, umění a médiu. Zároveň vnímáme jako důležité jeho mezioborové propojování s dalšími kulturně-společenskými obory po teoretické i praktické stránce. Zde se snažíme nabídnout doplňující vzdělávací aktivity, jako jsou kreativní dílny a workshopy zaměřené na filmovou tvorbu nebo moderované besedy a přednášky.

Klubové kino

Klubové kino

V této programové sekci přinášíme snímky vyznačující se vysokou filmovou kvalitou. Pravidelně dáváme prostor českým a evropským filmovým novinkám. Filmové tituly jsou vybírány i s ohledem na aktuální tematický výstavní projekt Galerie Hraničář. Přidanou hodnotou tohoto programu je odborný úvod k filmu, který vám představí filmové dílo v širších souvislostech, nabídne vhled do myšlení tvůrců či zajímavosti, které bývají běžnému divákovi skryty.
Film a společnost

Film a společnost

Projekt vychází z propojování filmu s dalšími společenskými okruhy – literatura, historie, politologie, hudba, výtvarné umění, mezinárodní vztahy a souvislosti, demokracie, lidská práva aj. Účelem není pracovat s filmovým jazykem, ale zabývat se tématem filmu (souvztažnost titulu k tématu, dobový kontext, společenský aspekt) a podněcovat tak publikum k aktivnímu kritickému myšlení, zejména formou diskuze s pozvanými hosty po skončení filmu. Hosté jsou vybíráni z řad sociologů, filosofů, jazykovědců, kulturních antropologů, umělců, pedagogů a doktorandů UJEP a dalších.

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne nabízejí multižánrový program založený na filmové projekci často s následnou kreativní dílnou, která tematicky navazuje na film. Vybráme kvalitní animované i hrané filmy pro děti a mládež. V následné kreativní dílně se s tématem pracuje, téma se posouvá, dítě má možnost si téma prožít a zpracovat pomocí výtvarného vyjádření.

Cílem kreativní dílny je na jedné straně připravit prostor pro rozvoj kreativity, emocionálního a estetického vnímání, na straně druhé prohlubovat multigenerační vztahy dítě–rodič, dítě–prarodič, a to pomocí vzájemné spolupráce dospělého a dítěte, jež zahrnuje kooperaci, společné řešení problémů během práce a následně společný výsledek.

Dopolední kino

Dopolední kino

Programová linie nabízí pravidelné dopolední projekce za zvýhodněné vstupné. Program je určen především pro seniory a rodiče s malými dětmi, kteří nemohou ve večerních časech kino navštívit. Projekce pro rodiče s dětmi je realizována se sníženou hladinou zvuku a za mírného osvětlení. Zlevněné vstupné na tato představení platí pro všechny jeho návštěvníky.

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie nabízí pedagogům školských zařízení možnost využít film jako prostředek či doplněk jejich výuky. Jedná se například o filmovou, mediální, environmentální a další výchovy, literaturu, dějepis, občanskou nauku, umělecké nauky a další předměty. Cílem není jen zvýšit zájem žáků a studentů o probírané učivo, ale také u nich rozšířit znalosti probírané látky a usnadnit pochopení jejich provázanosti na další předměty a umělecké disciplíny.

Projekt se soustřeďuje např. na uvádění adaptací klas. literárních děl, snímky zabývající se současnými socio-politickými událostmi, environmentální tématikou apod. Důraz je kladen na snímky zaměřené na environmentální, osobnostní či sociální výchovu.

Důležitou součástí projektu je nabídka filmových děl s přednáškou/debatou s odborníkem na téma filmu, či představiteli a realizátory snímku. Filmy nabízíme také v původním znění s původními nebo českými titulky jako podporu výuky cizích jazyků. Součástí nabídky jsou tvůrčí dílny zaměřené na filmovou tvorbu.

Program kina

Podivný případ doktora Jekylla a pana Hydea

kino art
Čt / 8. 6. / 19:00

Dr. Henry Jekyll je inteligentní a pracovitý, ale zároveň upjatý a své práci oddaný vědec. Když ho jeho přítel sir George Carew vezme na představení, kde vystupuje smyslná slečna Gina,…

Vstupenky

Nová hračka

exkluzivní předpremiéra
So / 10. 6. / 17:30

Nachystali jsme pro vás další exkluzivní předpremiéru, tentokráte francouzské komedie. Tento film má v Čechách premiéru až 15. 6. 2023, ale vy jej můžete zhlédnout s předstihem jako jedni z prvních. Samy žije spokojeně…

Vstupenky

Muž jménem Otto

kino hit
So / 10. 6. / 20:00

Film, jehož předlohou je celosvětový knižní bestseller „Muž jménem Ove“, vypráví příběh mrzouta Otta Andresona (Tom Hanks), který po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je připraven všechno ukončit, ale…

Vstupenky

Ústecké Bambini

letní koncert pěveckých sborů
Ne / 11. 6. / 16:00

Letní koncert pěveckých sborů na kterém se představí Ústecké Bambini a mrňousci.

Více info

Ve jménu lithia

film a společnost, s úvodem a přednáškou
Po / 12. 6. / 18:00

Hraničář uvede dokumentární film o boji původních obyvatel na severu Argentiny proti těžbě lithia ze solných plání, jež se staly „obětovanou zónou“ ve prospěch zelené politiky boje s klimatickou změnou.…

Více info

Život pro samouky

dopolední kino - baby friendly
Út / 13. 6. / 10:00

Tato projekce pro rodiče s dětmi je realizována se sníženou hladinou zvuku a za mírného osvětlení. Hračky a prostor pro batolata je samozřejmostí. Hlavní postava Klára umí být ve čtyřiceti…

Vstupenky

Údolí

klubové kino
Út / 13. 6. / 19:00

Když se Viviane, manželka mladého diplomata, seznámí s okouzlujícím dobrodruhem a jeho hippies přáteli v lesích Papuy Nové Guiney, dojde ke střetu zcela rozdílných světů. Skupina, vedená enigmatickým vizionářem Gaetanem,…

Vstupenky

Alibi na klíč: Den D

kino premiéra
Čt / 15. 6. / 19:00

Hlavní hrdina Greg měl se svými kumpány agenturu na výrobu alibi. Záletníkům a každému, kdo zrovna nechtěl říct pravdu, připravili alibi ušité přesně na míru. Jenže se zamiloval a svojí…

Vstupenky
Loading...