Loading...

Kino Hraničář

Filmové novinky české, evropské a světové kinematografie, kultovní trháky, dokumenty, klubové kino...

Dramaturgie Kina Hraničář je sestavena z několika okruhů a je zaměřena na širokou cílovou skupinu. Hlavním cílem je vytvořit pestrou programovou nabídku kvalitní filmové tvorby a zároveň nabídnout publiku další navazující program ve formě diskuzí, přednášek, setkání s tvůrci filmů, tvůrčích dílen aj.

Cílem je promyšleně seznámit širokou veřejnost s filmovým jazykem, přitáhnout pozornost k filmu jako interpretačnímu a výchovnému prostředku, umění a médiu. Zároveň vnímáme jako důležité jeho mezioborové propojování s dalšími kulturně-společenskými obory po teoretické i praktické stránce. Zde se snažíme nabídnout doplňující vzdělávací aktivity, jako jsou kreativní dílny a workshopy zaměřené na filmovou tvorbu nebo moderované besedy a přednášky.

Klubové kino

Klubové kino

V této programové sekci přinášíme snímky vyznačující se vysokou filmovou kvalitou. Pravidelně dáváme prostor českým a evropským filmovým novinkám. Filmové tituly jsou vybírány i s ohledem na aktuální tematický výstavní projekt Galerie Hraničář. Přidanou hodnotou tohoto programu je odborný úvod k filmu, který vám představí filmové dílo v širších souvislostech, nabídne vhled do myšlení tvůrců či zajímavosti, které bývají běžnému divákovi skryty.
Film a společnost

Film a společnost

Projekt vychází z propojování filmu s dalšími společenskými okruhy – literatura, historie, politologie, hudba, výtvarné umění, mezinárodní vztahy a souvislosti, demokracie, lidská práva aj. Účelem není pracovat s filmovým jazykem, ale zabývat se tématem filmu (souvztažnost titulu k tématu, dobový kontext, společenský aspekt) a podněcovat tak publikum k aktivnímu kritickému myšlení, zejména formou diskuze s pozvanými hosty po skončení filmu. Hosté jsou vybíráni z řad sociologů, filosofů, jazykovědců, kulturních antropologů, umělců, pedagogů a doktorandů UJEP a dalších.

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne nabízejí multižánrový program založený na filmové projekci často s následnou kreativní dílnou, která tematicky navazuje na film. Vybráme kvalitní animované i hrané filmy pro děti a mládež. V následné kreativní dílně se s tématem pracuje, téma se posouvá, dítě má možnost si téma prožít a zpracovat pomocí výtvarného vyjádření.

Cílem kreativní dílny je na jedné straně připravit prostor pro rozvoj kreativity, emocionálního a estetického vnímání, na straně druhé prohlubovat multigenerační vztahy dítě–rodič, dítě–prarodič, a to pomocí vzájemné spolupráce dospělého a dítěte, jež zahrnuje kooperaci, společné řešení problémů během práce a následně společný výsledek.

Dopolední kino

Dopolední kino

Programová linie nabízí pravidelné dopolední projekce za zvýhodněné vstupné. Program je určen především pro seniory a rodiče s malými dětmi, kteří nemohou ve večerních časech kino navštívit. Projekce pro rodiče s dětmi je realizována se sníženou hladinou zvuku a za mírného osvětlení. Zlevněné vstupné na tato představení platí pro všechny jeho návštěvníky.

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie nabízí pedagogům školských zařízení možnost využít film jako prostředek či doplněk jejich výuky. Jedná se například o filmovou, mediální, environmentální a další výchovy, literaturu, dějepis, občanskou nauku, umělecké nauky a další předměty. Cílem není jen zvýšit zájem žáků a studentů o probírané učivo, ale také u nich rozšířit znalosti probírané látky a usnadnit pochopení jejich provázanosti na další předměty a umělecké disciplíny.

Projekt se soustřeďuje např. na uvádění adaptací klas. literárních děl, snímky zabývající se současnými socio-politickými událostmi, environmentální tématikou apod. Důraz je kladen na snímky zaměřené na environmentální, osobnostní či sociální výchovu.

Důležitou součástí projektu je nabídka filmových děl s přednáškou/debatou s odborníkem na téma filmu, či představiteli a realizátory snímku. Filmy nabízíme také v původním znění s původními nebo českými titulky jako podporu výuky cizích jazyků. Součástí nabídky jsou tvůrčí dílny zaměřené na filmovou tvorbu.

Program kina

Anime Torment EP Release Party

koncert na sále
St / 27. 9. / 19:00

Release párty EPka "JUST A CARCASS" kapely ANIME TORMENT.   ANIME TORMENT - CZ/dissonant-deathcore + hosté: GUTALAX - CZ/gore-grind ENRAGEMENT - FIN/brutal-death EPIDEMIC SCORN - DE/death-metal SEARCH&DESTROY - CZ/melodic-death

Více info

Hadí plyn

kino premiéra / drama
Čt / 28. 9. / 19:00

Filmová odysea o cestě do uzavřené oblasti na hranici mezi orientálním a okcidentálním světem, do nitra emocionální paměti a temných zákoutí lidské mysli, do míst, kde na sebe naráží lidská…

Vstupenky

Ed Rosenthal

venkovní koncert
Pá / 29. 9. / 20:00

Ed Rosenthal (CZ) je spojení kytar a syntezátorů v těžkotonážním provedení na jehož hřbetu se nesou české texty frontmana Tobiáše Muchy, klávesy Nikoly Veselé a bicí Ondřeje Šlechty. Kapela 15.9.…

Více info

Portrét královny

kino / dokument
So / 30. 9. / 17:30

Příběh nejfotografovanější, nejoblíbenější a nejvíce zmiňované ženy na planetě viděný objektivy největších světových fotografů. Dokument Portrét královny vypráví sedmdesát let života Alžběty II. skrze její fotografická vyobrazení. Lidé ji špehovali,…

Vstupenky

Oppenheimer

kino hit / drama
So / 30. 9. / 20:00

Oppenheimer není klasicky vyprávěný životopisný film. O jeho výjimečnosti svědčí naprosto bezprecedentní herecké obsazení v čele s Cillianem Murphym (Počátek, Temný rytíř), pro něhož je to už šestá spolupráce s…

Vstupenky

Za oblouky Josefa Zemana

procházka
Ne / 1. 10. / 13:00

Zimní stadion a Letní kino spojuje osobnost autora jejich jedinečných nosných konstrukcí. Tyto a některé další prozkoumáme s architektem Tomášem Petermannem. Josef Zeman byl ve své době jednou z předních…

Více info

SochLab Aussig

workshop pro děti ( 2-5 let)
Ne / 1. 10. / 15:00

Představte si být obrem ve Vašem městě! Na míru vytvořená prostorová stavebnice od umělkyně Andrey Kaňkovské (Demek) pracuje s třemi ikonickými stavbami Ústí nad Labem. Sáhnete si na hotel Vladimír,…

Více info

Tlapková patrola ve velkofilmu

kino pro děti / premiéra / animovaný + kreativní dílna
Ne / 1. 10. / 15:00

Před snímkem uvidíte krátký film „Dora a fantastická stvoření“ od tvůrců Tlapkové patroly. Když se přímo na Adventure City zřítí magický meteorit, získají pejsci z Tlapkové patroly superschopnosti, které je…

Vstupenky
Loading...