Loading...

Kino Hraničář

Filmové novinky české, evropské a světové kinematografie, kultovní trháky, dokumenty, klubové kino...

Dramaturgie Kina Hraničář je sestavena z několika okruhů a je zaměřena na širokou cílovou skupinu. Hlavním cílem je vytvořit pestrou programovou nabídku kvalitní filmové tvorby a zároveň nabídnout publiku další navazující program ve formě diskuzí, přednášek, setkání s tvůrci filmů, tvůrčích dílen aj. Cílem je promyšleně seznámit širokou veřejnost s filmovým jazykem, přitáhnout pozornost k filmu jako interpretačnímu a výchovnému prostředku, umění a médiu. Zároveň vnímáme jako důležité jeho mezioborové propojování s dalšími kulturně-společenskými obory po teoretické i praktické stránce. Zde se snažíme nabídnout doplňující vzdělávací aktivity, jako jsou výtvarné dílny a workshopy zaměřené na filmovou tvorbu nebo moderované besedy a přednášky.

Klubové kino

Klubové kino

V této programové sekci přinášíme současné snímky vyznačující se vysokou filmovou kvalitou. Pravidelně dáváme prostor českým a evropským filmovým novinkám. Filmové tituly jsou vybírány i s ohledem na tematický projekt Veřejného sálu Hraničář, kterým je pro rok 2022 Gamifikace. V souvislosti s ročním tématem Veřejného sálu Hraničář na rok 2022 Gamifikace plánujeme uvést např. snímek Zelený rytíř (hry jako součást mytologie a folklóru); Free Guy (morální dopady našich činů při hraní videoher) či film Prvok, Šampón, Tečka a Karel (s následnou diskusí na téma “Jak si gamifikovat život?”).

Film a společnost

Film a společnost

Projekt vychází z propojování filmu s dalšími společenskými okruhy – literatura, historie, politologie, hudba, výtvarné umění, mezinárodní vztahy a souvislosti, demokracie, lidská práva aj. Účelem není pracovat s filmovým jazykem, ale zabývat se tématem ve filmu obsaženém – souvztažnost titulu k tématu, dobový kontext, společenský aspekt a podněcovat tak publikum k aktivnímu kritickému myšlení. Hosté jsou vybíráni z řad sociologů, filosofů, jazykovědců, kulturních antropologů, umělců, pedagogů a doktorandů UJEP a dalších. Okruh realizujeme již od roku 2016 .

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne nabízejí multižánrový program založený na filmové projekci často s následnou výtvarnou dílnou, která tematicky navazuje na film. V dílně se s tématem pracuje, téma se posouvá, dítě má možnost si téma prožít a zpracovat pomocí výtvarného vyjádření. Cílem výtvarné dílny je na jedné straně připravit prostor pro rozvoj kreativity, emocionálního a estetického vnímání, na straně druhé prohlubovat multigenerační vztahy dítě–rodič, dítě–prarodič, a to pomocí vzájemné spolupráce dospělého a dítěte, jež zahrnuje kooperaci, společné řešení problémů během práce a následně společný výsledek. Tento pořad s původním názvem Hraničář (nejen) dětem realizujeme již od roku 2015. V současnosti se ustálila jeho četnost na 2 realizace za měsíc, vždy zaměřené střídavě na mladší a starší děti. Zaměřujeme se na výběr kvalitní animované i hrané filmové tvorby pro děti a mládež. Následná dílna není zaměřena jen výtvarně, ale i dramaticky, hudebně, pohybově. Pořad si již vytvořil své stálé publikum, přesto však usilujeme o zvýšení návštěvnosti. V roce 2021 jsme zatím realizovali 6 projekcí: například Myši patří do nebe, Mlsné medvědí příběhy, Duše a další.

Dopolední kino

Dopolední kino

Programová linie nabízí pravidelné dopolední projekce za zvýhodněné vstupné. Program je především určen pro seniory, ale zlevněné vstupné na tato představení platí pro všechny jeho návštěvníky. Filmová nabídka zohledňuje cílovou skupinu seniorů. V roce 2021 jsme z důvodů hygienických opatření v důsledku pandemie Covid-19 nerealizovali žádnou filmovou projekci. Programová linie bude plně obnovena v roce 2022.

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie nabízí pedagogům školských zařízení možnost využít film jako prostředek či doplněk jejich výuky. Jedná se například o filmovou, mediální, environmentální a další výchovy, literaturu, dějepis, občanskou nauku, umělecké nauky a další předměty. Cílem není jen zvýšit zájem žáků a studentů o probírané učivo, ale také u nich rozšířit znalosti probírané látky a usnadnit pochopení jejich provázanosti na další předměty a umělecké disciplíny. Projekt se soustřeďuje např. na uvádění adaptací klas. literárních děl, snímky zabývající se současnými socio-politickými událostmi, environmentální tématikou apod. Důraz je kladen na snímky zaměřené na environmentální, osobnostní či sociální výchovu. Důležitou součástí projektu je nabídka filmových děl s přednáškou/debatou s odborníkem na téma filmu, či představiteli a realizátory snímku. Filmy nabízíme také v původním znění s původními nebo českými titulky jako podporu výuky cizích jazyků. Součástí nabídky jsou tvůrčí dílny zaměřené na filmovou tvorbu. V roce 2021 byl největší zájem ze strany škol o projekci filmu Králíček Jojo (a to i v původním znění s titulky jako rozšíření výuky anglického jazyka), Palach či Zátopek. Celkově jsme v roce 2021 i přes nepříznivou situaci (Covid-19) realizovali 7 filmových projekcí s celkovou návštěvností na 654 žáků a jejich pedagogů.

Program kina

tut1

Tutanchamon – poslední výstava

Út 28. 6. 2022 17:30

Psalo se 26. listopadu 1922, když britský egyptolog Howard Carter skrze malou dírku ve zdi poprvé nahlédl do v podstatě neporušené hrobky faraona Tutanchamona. Jak starověký panovník, tak místo jeho…

Vstupenky
c5a60aa9-0854-4fcb-9d51-e94c0d2cc9df

Sedmikrásky

Út 28. 6. 2022 20:00

Kudy chodí, tudy provokují. Slavný film režisérky Věry Chytilové o dvou Mariích a o bludném kruhu pseudohodnot a pseudovztahů. Dvě mladé ženy, Marie I a Marie II, se rozhodnou být…

Vstupenky
6125690-ph3

Párty Hárder (za účasti tvůrců filmu)

Čt 30. 6. 2022 19:00

V Párty Hárder se vrátí parta kamarádů prvního filmu. Z předchozích událostí se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a…

Vstupenky
_KRITICKE_ZONY_KRAJINY_ONLINE__WEB_4_980x570

Kritické zóny krajiny

Umělecké soustředění na Ústecku a Teplicku
St 24. 8. 2022 - 28. 8. 2022 Celý den

Třetí letní umělecké soustředění pokračuje ve zkoumání krajiny, která je zásadně ovlivněna těžbou. Na lidskou činnost v kraji se pokoušíme dívat nejen skrze její přímé regionální dopady, ale také jako…

Více info
Loading...