Loading...

Kino Hraničář

Filmové novinky české, evropské a světové kinematografie, kultovní trháky, dokumenty, klubové kino...

Dramaturgie Kina Hraničář je sestavena z několika okruhů a je zaměřena na širokou cílovou skupinu. Hlavním cílem je vytvořit pestrou programovou nabídku kvalitní filmové tvorby a zároveň nabídnout publiku další navazující program ve formě diskuzí, přednášek, setkání s tvůrci filmů, tvůrčích dílen aj.

Cílem je promyšleně seznámit širokou veřejnost s filmovým jazykem, přitáhnout pozornost k filmu jako interpretačnímu a výchovnému prostředku, umění a médiu. Zároveň vnímáme jako důležité jeho mezioborové propojování s dalšími kulturně-společenskými obory po teoretické i praktické stránce. Zde se snažíme nabídnout doplňující vzdělávací aktivity, jako jsou kreativní dílny a workshopy zaměřené na filmovou tvorbu nebo moderované besedy a přednášky.

Klubové kino

Klubové kino

V této programové sekci přinášíme snímky vyznačující se vysokou filmovou kvalitou. Pravidelně dáváme prostor českým a evropským filmovým novinkám. Filmové tituly jsou vybírány i s ohledem na aktuální tematický výstavní projekt Galerie Hraničář. Přidanou hodnotou tohoto programu je odborný úvod k filmu, který vám představí filmové dílo v širších souvislostech, nabídne vhled do myšlení tvůrců či zajímavosti, které bývají běžnému divákovi skryty.
Film a společnost

Film a společnost

Projekt vychází z propojování filmu s dalšími společenskými okruhy – literatura, historie, politologie, hudba, výtvarné umění, mezinárodní vztahy a souvislosti, demokracie, lidská práva aj. Účelem není pracovat s filmovým jazykem, ale zabývat se tématem filmu (souvztažnost titulu k tématu, dobový kontext, společenský aspekt) a podněcovat tak publikum k aktivnímu kritickému myšlení, zejména formou diskuze s pozvanými hosty po skončení filmu. Hosté jsou vybíráni z řad sociologů, filosofů, jazykovědců, kulturních antropologů, umělců, pedagogů a doktorandů UJEP a dalších.

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne

Nedělní filmová odpoledne nabízejí multižánrový program založený na filmové projekci často s následnou kreativní dílnou, která tematicky navazuje na film. Vybráme kvalitní animované i hrané filmy pro děti a mládež. V následné kreativní dílně se s tématem pracuje, téma se posouvá, dítě má možnost si téma prožít a zpracovat pomocí výtvarného vyjádření.

Cílem kreativní dílny je na jedné straně připravit prostor pro rozvoj kreativity, emocionálního a estetického vnímání, na straně druhé prohlubovat multigenerační vztahy dítě–rodič, dítě–prarodič, a to pomocí vzájemné spolupráce dospělého a dítěte, jež zahrnuje kooperaci, společné řešení problémů během práce a následně společný výsledek.

Dopolední kino

Dopolední kino

Programová linie nabízí pravidelné dopolední projekce za zvýhodněné vstupné. Program je určen především pro seniory a rodiče s malými dětmi, kteří nemohou ve večerních časech kino navštívit. Projekce pro rodiče s dětmi je realizována se sníženou hladinou zvuku a za mírného osvětlení. Zlevněné vstupné na tato představení platí pro všechny jeho návštěvníky.

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie

Školní kinoakademie nabízí pedagogům školských zařízení možnost využít film jako prostředek či doplněk jejich výuky. Jedná se například o filmovou, mediální, environmentální a další výchovy, literaturu, dějepis, občanskou nauku, umělecké nauky a další předměty. Cílem není jen zvýšit zájem žáků a studentů o probírané učivo, ale také u nich rozšířit znalosti probírané látky a usnadnit pochopení jejich provázanosti na další předměty a umělecké disciplíny.

Projekt se soustřeďuje např. na uvádění adaptací klas. literárních děl, snímky zabývající se současnými socio-politickými událostmi, environmentální tématikou apod. Důraz je kladen na snímky zaměřené na environmentální, osobnostní či sociální výchovu.

Důležitou součástí projektu je nabídka filmových děl s přednáškou/debatou s odborníkem na téma filmu, či představiteli a realizátory snímku. Filmy nabízíme také v původním znění s původními nebo českými titulky jako podporu výuky cizích jazyků. Součástí nabídky jsou tvůrčí dílny zaměřené na filmovou tvorbu.

Program kina

Vynálezce

kino pro děti / animovaný
Ne / 3. 3. / 15:00

Vynálezce je rodinná pohádka od tvůrců Ratatouille. Ponořte se do světa geniálního vynálezce a umělce Leonarda da Vinci (Jiří Korn).

Vstupenky

Duna: Část druhá

kino / Sci-Fi
Ne / 3. 3. / 17:30

Epická sága pokračuje! Oceňovaný režisér Denis Villeneuve přichází s další kapitolou slavného románu Duna Franka Herberta, s mezinárodním hvězdným obsazením.

Vstupenky

Němá tajemství

kino senior / film s hvězdnou aurou
Út / 5. 3. / 10:00

Některé události vstupují do našich životů nezvány. A přesně taková potká i veterináře Martina (Marián Mitaš) a jeho ženu Eriku (Jana Plodková), jejichž životy obrátí naruby jediný okamžik.

Vstupenky

Anatomie pádu

klubové kino / film s hvězdnou aurou
Út / 5. 3. / 19:00

Úspěšná spisovatelka Sandra (Sandra Hüller) žije se svým manželem Samuelem a jedenáctiletým nevidomým synem v odlehlé chatě ve francouzských Alpách. Jednoho dne je ale Samuel nalezen mrtev.

Vstupenky

Tancuj Matyldo

kino / film s hvězdnou aurou
Čt / 7. 3. / 17:30

V příběhu inspirovaném skutečnou událostí žije uzavřený Karel (Karel Roden) ve světě řádu a striktních pravidel, ve kterém nezbývá mnoho místa pro empatii. Svou extrovertní a bohémskou matku Matyldu (Regina Rázlová), bývalou barovou zpěvačku, navštěvuje víceméně z povinnosti.

Vstupenky

Železní bratři

kino / premiéra
Čt / 7. 3. / 20:00

Srdcervoucí příběh o píli, dřině a bratrské lásce inspirovaný skutečnými událostmi. V rolích wrestlerských legend z rodiny Von Erichů září Zac Efron, Jeremy Allen White a Harris Dickinson.

Vstupenky

Na cestě s mámou

kino / předpremiéra
So / 9. 3. / 17:30

Černobílá komedie z tohoto i onoho světa. Jon je muž středního věku, který žije se svou starou matkou v odlehlé části Islandu. Jeho matka je žena, která má vždy ve všem jasno.

Vstupenky
Loading...