Loading...

Kritické zóny krajiny

Umělecké soustředění na Ústecku a Teplicku.

Lze skloubit těžbu lithia s environmentálně a sociálně spravedlivou transformací uhelného regionu? Z jakých předpokladů vychází představy o budoucnosti kraje a ekonomiky a jakou roli může hrát umělecká imaginace? Jaký odstín zelené mohou mít různé zdroje energie či elektromobilita jako řešení klimatické krize?

Třetí letní umělecké soustředění pokračuje ve zkoumání krajiny, která je zásadně ovlivněna těžbou. Na lidskou činnost v kraji se pokoušíme dívat nejen skrze její přímé regionální dopady, ale také jako na součást formujících sil, které tvoří povrch Země a mění vztahy v rámci ekosystémů. Bruno Latour nazval tuto tenkou proměněnou vrstvu, uvnitř které žijí všechny živé formy, „kritickými zónami”. Toto označení nám připomíná, jak je tato tenká vrstva křehká a co všechno má na její zásadní proměnu vliv.

Program

Soustředění se tentokrát zaměřuje na Teplicko, konkrétně na okolí Cínovce, kde se nachází naleziště lithia. Záměr těžby lithia na Cínovci je jedním z tzv. strategických projektů v rámci procesu spravedlivé transformace Ústeckého kraje, a navazuje na něj i zamýšlený projekt zpracování lithia na výrobu baterií do elektromobilů. Společně se budeme zabývat možnou budoucností a sociálními, ekonomickými a environmentálními souvislostmi těchto záměrů, ale i historií a pamětí tamní krajiny, na jejíž podobu má vliv i naše estetické vnímání přírody.

Také letos bude klíčovou součástí poznávání Cínovce a okolí prostřednictvím pohybu v krajině a setkávání s místními lidskými i nelidskými aktéry. V rámci mezioborového programu se budou účastníci a účastnice potkávat s umělci, vědci a aktivisty, kteří se věnují problematice těžby, využití lithia v elektromobilitě či lékařství, nebo ochraně přírody. Během přednášek, debat a workshopů budeme společně promýšlet otázky environmentální spravedlnosti, obětovaných zón a možných budoucích forem udržitelné ekonomiky a energie. Podrobný program bude zveřejněn brzy.

V letošním roce spolupracujeme s designérkou a výzkumnicí Anastasií Kubrak. Anastasia je doktorandka na FHNW Academy of Art and Design v Basileji, kde působí i v platformě Critical Media Lab. V letech 2018–2021 pracovala ve výzkumném oddělení Het Nieuwe Instituut, kde se podílela na kurátorství výstavy Lithium (2020) a na vydání knihy Lithium: States of Exhaustion (2021).

Jak se přihlásit

Termín: 24.—28. 8. 2022
Místo: Galerie Hraničář, Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem

Náklady ubytování a dopravu během soustředění budou hrazeny v rámci účasti na čtyřdenním soustředění. Kapacita míst je omezena. Přihlásit se můžete v registračním formuláři do 10. 8. 2022 23:59:59.

Přhláška

https://forms.gle/6dcbfc5S2i9quCKc9

Organizační tým

Dramaturgie a produkce:
Martina Johnová, Anna Remešová, Karolína Žižková, Barbora Kropáčková

Spolupráce a poděkování:
Emílie Rážová (Zahálka • kulturní prostor), Radek Jandera, At. Digitální média FUD UJEP, Mikuláš Černík, Limity jsme my

Podpora:
Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR

Kontakt

Martina Johnová, galerie@hranicar-usti.cz
Barbora Kropáčková, barbora.kropackova@hranicar-usti.cz

Projekt podpořili

Loading...