Loading...

Symptomy budoucnosti

Umělecké soustředění na Ústecku a Teplicku započalo

Jak se stal z těžby způsob boje proti klimatické krizi? Je snazší představit si odtěžení 54 milionů tun materiálu, nebo proměnu ekonomiky a vztahu k životnímu prostředí? Jaké scénáře jiné budoucnosti můžeme vytvářet pomocí umění?

23. – 27. 8. 2023

 

Zaměření

Pro své elektrochemické vlastnosti se lithium používá především pro ukládání energie, což z něj podle některých dělá klíčovou surovinu v přechodu na obnovitelné zdroje. Největší množství se v současnosti těží v Austrálii, Číně a Chile. K otevírání nových lithiových dolů by mělo docházet i napříč Evropu: v Srbsku, Portugalsku nebo Španělsku, kde tyto záměry doprovází rozsáhlé protesty. Na minimálně následujících 20 let je plánována jeho těžba také na krušnohorském Cínovci, kde se lithium nachází jak v podzemí, tak v odkališti vzniklém při těžbě cínu v minulosti. V Ústeckém kraji, dosud závislém na těžbě uhlí, je lithium součástí strategie spravedlivé transformace. Stane se v rámci ní Krušnohoří znovu obětovanou zónou? A přistupuje se k ložisku překračujícímu hranice států na různých stranách jinak, nebo je touha po zisku a vyčerpání zdrojů univerzální? Jak souvisí lokální představy o lithiu s globálními ekonomickými vztahy a politikou?

Program

Mezi 23. až 27. srpnem se sejdeme na německé straně Cínovce. Během prozkoumávání terénu budeme mluvit o těžbě z pohledu krajinné ekologie či botaniky, ekonomie, politiky i umění. Program budou tvořit procházky a přednášky zahraničních i místních odborníků a odbornic, celý pobyt pak zakončíme workshopem o možných scénářích budoucnosti. Soustředění je zaměřené na interdisciplinární a umělecký výzkum a je součástí dlouhodobého programu ústecké Galerie Hraničář, který se věnuje (post)těžební krajině a novým podobám extraktivismu.

Středa 23. 8.

 • 16.00 příjezd a setkání v Galerii Hraničář.
 • 18.00 přednáška Niny Djukanović: Zelená tranzice a těžba lithia (Veřejný sál Hraničář).

Čtvrtek 24. 8.

Ústí nad Labem, Cínovec, Zinnwald (DE)

 • 12.30 setkání a komentovaná procházka na lokalitu budoucí těžby na Cínovci se členkou spolku Cinvald Kamilou Vítek Derynkovou a starostou města Dubí Jiřím Kašparem.
 • 19.00 promítání: Ve jménu lithia (En el nombre del Litio), dokumentární film, Argentina, 2021, 75 min, Režie: Cristián Cartier, Martin Longo.

Pátek 25. 8. 

Zinnwald, Geising, Bärenstein

 • 10.00 komentovaná procházka s výzkumnicí Dianou Nebeskou: Využití fytoremediace v kontaminovaných lokalitách.
 • 12.00 komentovaná procházka s ekoložkou Jitkou Pollakis z organizace Naturschutzstation Osterzgebirge a členem sdružení Grüne Liga o těžbě lithia na německé části ložiska a strategiích firmy Deutsche Lithium.
 • 19.00 Ana Alenso: Artist talk o uměleckém výzkumu extraktivismu.

Sobota 26. 8. 

Zinnwald 

 • 10.00 přednáška výzkumnice Anke SchneiderUzavření smyčky: Recyklace lithia pro udržitelnost.
 • 12.00 Klára Peloušková: přednáška a skupinový workshop Cínovec budoucnosti, věnující se uvažování o tranzicích v socio-technických systémech a promýšlení možných důsledků politických, technologických či socio-kulturních intervencí v delších časových horizontech.

Umělecké soustředění navazuje na předchozí projekty Kritické zóny krajiny (2022) a Krajina nerůstu (2021).

Místa / Ubytování 
 • Galerie Hraničář, Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem.
 • Vysokoškolské koleje UJEP, Klíšská 979/129, Ústí nad Labem.
 • Jugendherberge, Bergmannsweg 8, Altenberg Zinnwald.
Poplatek

Poplatek činí 500 Kč a zahrnuje ubytování v chatě Jugendherberge Zinnwald (vícelůžkové pokoje včetně lůžkovin) v Německu a na univerzitních kolejích UJEP v Ústí nad Labem (vícelůžkové pokoje včetně lůžkovin). Poplatek dále zahrnuje snídaně a večeře v Jugendherberge Zinnwald. Cestovní náklady si účastníci hradí sami. Po potvrzení účasti na soustředění je možné poplatek uhradit na bankovní účet 2700617684/2010, do poznámky napište jméno, příjmení a Cínovec 2023.

Organizační tým

Dramaturgie a produkce: Martina Johnová, Anna Remešová, Karolína Žižková.

Spolupráce a poděkování:

 • Klára Peloušková, Planeta B, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.
 • Kamila Vítek Derynková, spolek Cinvald.
 • Diana Nebeská, Fakulta životního prostředí UJEP.
 • Mikuláš Černík a Marika Volfová, Re-set: Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci.
 • kolektiv The Driving Factor Project Group.
 • Anastasia Kubrak, FHNW Academy of Arts and Design.

Soustředění je realizováno jako součást projektu Umělecký výzkum environmentálních témat: Rozvoj interdisciplinarity a mezinárodní spolupráce a je podpořen NPO.

Kontakt

Martina Johnová, galerie@hranicar-usti.cz
Barbora Kropáčková, barbora.kropackova@hranicar-usti.cz

Jak se přihlásit

Součástí přihlášky je stručný popis (cca 1 normostrana) toho, jaká je Vaše motivace nebo výzkumně-umělecký záměr účasti na soustředění. Podmínkou je participace na celé délce programu, část soustředění bude probíhat v angličtině. Kapacita míst je omezena. Na program se můžete přihlašovat do 20. června 2023, vybraným účastníkům dáme vědět do konce června.

Přihlašovací formulář

https://forms.gle/kqxHTi4hDRNtaTnz5

Loading...