Loading...

Vysokorychlostní trať a její výzvy / s ministrem dopravy Martinem Kupkou

Po / 3. 6. / 18:30

Diskuze s účastí ministra dopravy Martinem Kupkou.

Již za necelý měsíc (24. 6. 2024) zastupitelstvo Ústeckého kraje bude hlasovat o budoucí trase této liniové stavby. Přijďte diskutovat o aktuálním stavu procesu plánování VRT, strategickém projektu století ČR za více než 800 miliard korun. Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ÚK) bude rozhodovat o podobě Vysokorychlostní trati (VRT) při hlasování o 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje již 24. 6. 2024. V tomto hlasování bude zastupitelstvo schvalovat předkládaný koridor Správou železnic (SŽ), který vymezí budoucí trasování této liniové stavby. 

VRT v úseku Středohorský tunel až Krušnohorský tunel přesněji řečeno Rychlé spojení (RS) je zásadní strategický projekt tohoto století pro celou ČR. Zároveň je podstatný i pro Evropskou unii, jelikož umožní kvalitnější napojení ČR na Transevropskou dopravní síť (TEN-T), jenž má za cíl redukovat množství emisí z nákladní i osobní automobilové dopravy. Není divu, že je také zásadní pro ÚK i město Ústí nad Labem (ÚnL), jelikož je zásadní příležitostí pro potřebný socioekonomický rozvoj strukturálně oslabeného kraje.

Plánování v trasovém úseku Praha-Drážďany (RS4) má řadu problematických bodů. Jedním z nich je smíšený provoz osobní a nákladní dopravy. ÚnL ve svém usnesení z roku 2022 razantně odmítlo trasování SŽ kvůli negativním dopadům nákladní dopravy na centrum města. K procesu je také kritická řada obcí a měst, jež se spojila do Memoranda o spolupráci obcí a měst mezi tunely především z důvodu negativních dopadů na jejich urbánní struktury i potenciální ekologickou škodlivost. Spolek rozVRTaná krajina pak upozorňuje na škodlivé dopady na krajinu Litoměřicka. Veřejnost sdružená do neformálního iniciativy Vysokorychlostní trať Ústecko logicky a efektivně upozorňuje na řadu zásadních pochybení v procesu plánování této liniové stavby.

Na základě výše zmíněných informací jsme se rozhodli oslovit zástupce Ministerstva dopravy, Správy železnic, Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, zpracovatelé nového Územního plánu Ústí nad Labem (4CT a Architektonickou kancelář Roman Koucký), spolku RozVRTané krajiny a zástupce občanské iniciativy Vysokorychlostní trať Ústecko logicky a efektivně (VRT-U-L-E).

Přijďte diskutovat nad výzvami, které celý projekt provází.

 

Diskuze s účastí ministra dopravy Martinem Kupkou.

Již za necelý měsíc (24. 6. 2024) zastupitelstvo Ústeckého kraje bude hlasovat o budoucí trase této liniové stavby. Přijďte diskutovat o aktuálním stavu procesu plánování VRT, strategickém projektu století ČR za více než 800 miliard korun. Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ÚK) bude rozhodovat o podobě Vysokorychlostní trati (VRT) při hlasování o 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje již 24. 6. 2024. V tomto hlasování bude zastupitelstvo schvalovat předkládaný koridor Správou železnic (SŽ), který vymezí budoucí trasování této liniové stavby. 

VRT v úseku Středohorský tunel až Krušnohorský tunel přesněji řečeno Rychlé spojení (RS) je zásadní strategický projekt tohoto století pro celou ČR. Zároveň je podstatný i pro Evropskou unii, jelikož umožní kvalitnější napojení ČR na Transevropskou dopravní síť (TEN-T), jenž má za cíl redukovat množství emisí z nákladní i osobní automobilové dopravy. Není divu, že je také zásadní pro ÚK i město Ústí nad Labem (ÚnL), jelikož je zásadní příležitostí pro potřebný socioekonomický rozvoj strukturálně oslabeného kraje.

Plánování v trasovém úseku Praha-Drážďany (RS4) má řadu problematických bodů. Jedním z nich je smíšený provoz osobní a nákladní dopravy. ÚnL ve svém usnesení z roku 2022 razantně odmítlo trasování SŽ kvůli negativním dopadům nákladní dopravy na centrum města. K procesu je také kritická řada obcí a měst, jež se spojila do Memoranda o spolupráci obcí a měst mezi tunely především z důvodu negativních dopadů na jejich urbánní struktury i potenciální ekologickou škodlivost. Spolek rozVRTaná krajina pak upozorňuje na škodlivé dopady na krajinu Litoměřicka. Veřejnost sdružená do neformálního iniciativy Vysokorychlostní trať Ústecko logicky a efektivně upozorňuje na řadu zásadních pochybení v procesu plánování této liniové stavby.

Na základě výše zmíněných informací jsme se rozhodli oslovit zástupce Ministerstva dopravy, Správy železnic, Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, zpracovatelé nového Územního plánu Ústí nad Labem (4CT a Architektonickou kancelář Roman Koucký), spolku RozVRTané krajiny a zástupce občanské iniciativy Vysokorychlostní trať Ústecko logicky a efektivně (VRT-U-L-E).

Přijďte diskutovat nad výzvami, které celý projekt provází.

 

Podpořte Hraničář!

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Staňte se jedinečnými v jedinečném městě.

Chci podpořit

Loading...