Loading...

Století Klíše: Průvodce ústeckou čtvrtí

Út / 4. 10. / 17:30

Dokumentární film nás zavede do útrob Klíše. Ústecké čtvrti, která byla připojena k městu v roce 1899 a prošla turbulentní přeměnou z vesnice tradičního, venkovského rázu do moderní vilové čtvrti a stala se přímým svědkem průmyslového rozvoje města. Nejprve se ocitneme ve Vrchlického sadech, kde se dozvíme něco málo o historii tohoto místa. Poté se přesuneme do prostoru parčíku před VŠ kolejemi, kde bývala původní náves společně s rybníkem i kapličkou sv. Floriána. Naproti se rozkládal panský dvůr s tvrzí ze 16. století. Kolem nejstarší stále stojící stavby bývalé Klíše, která již přes sto let slouží stejnému účelu se ocitneme na Hvězdě, bývalém náměstí koncipovaném jako velkorysý centrální prostor. Alešova ulice nám ukáže nejstarší vilovou zástavbu z let 1910 a stavby městských architektů Franze Josefa Arnolda a Ernsta Kroba nás budou provázet v průběhu celého dokumentu. Následuje zastavení u skvostů funkcionalismu od architekta Erwina Katony a kolem základní školy architekta Josefa Gočára se přesuneme do kampusu UJEP, který se zrodil z areálu bývalé nemocnice. Tato čtvrť plánovaná jako zahradního město tvoří unikátní prostředí, jehož podstatným faktem zůstává, že přirozeně splývá se samotným centrem města a je jeho plnohodnotnou součástí.

Autoři: Tereza a David Šťastní
Garant projektu: Táňa Šimková
Režie, kamera, střih: Jiří Šlofar
Zvuk: Hynek Spurný, Jiří Šlofar
Produkce: Hynek Spurný
Průvodkyně: Nataša Gáčová
Grafická úprava: Terezie Štindlová
Vydavatel: KHI FF UJEP, Ústí nad Labem 2022

 

Dokumentární film Století Klíše je výstupem projektu číslo UJEP-SGS-2021-63-003-2 Století čtvrti Klíše 1899–1999. Projekt byl podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP.

Dokumentární film nás zavede do útrob Klíše. Ústecké čtvrti, která byla připojena k městu v roce 1899 a prošla turbulentní přeměnou z vesnice tradičního, venkovského rázu do moderní vilové čtvrti a stala se přímým svědkem průmyslového rozvoje města. Nejprve se ocitneme ve Vrchlického sadech, kde se dozvíme něco málo o historii tohoto místa. Poté se přesuneme do prostoru parčíku před VŠ kolejemi, kde bývala původní náves společně s rybníkem i kapličkou sv. Floriána. Naproti se rozkládal panský dvůr s tvrzí ze 16. století. Kolem nejstarší stále stojící stavby bývalé Klíše, která již přes sto let slouží stejnému účelu se ocitneme na Hvězdě, bývalém náměstí koncipovaném jako velkorysý centrální prostor. Alešova ulice nám ukáže nejstarší vilovou zástavbu z let 1910 a stavby městských architektů Franze Josefa Arnolda a Ernsta Kroba nás budou provázet v průběhu celého dokumentu. Následuje zastavení u skvostů funkcionalismu od architekta Erwina Katony a kolem základní školy architekta Josefa Gočára se přesuneme do kampusu UJEP, který se zrodil z areálu bývalé nemocnice. Tato čtvrť plánovaná jako zahradního město tvoří unikátní prostředí, jehož podstatným faktem zůstává, že přirozeně splývá se samotným centrem města a je jeho plnohodnotnou součástí.

Autoři: Tereza a David Šťastní
Garant projektu: Táňa Šimková
Režie, kamera, střih: Jiří Šlofar
Zvuk: Hynek Spurný, Jiří Šlofar
Produkce: Hynek Spurný
Průvodkyně: Nataša Gáčová
Grafická úprava: Terezie Štindlová
Vydavatel: KHI FF UJEP, Ústí nad Labem 2022

 

Dokumentární film Století Klíše je výstupem projektu číslo UJEP-SGS-2021-63-003-2 Století čtvrti Klíše 1899–1999. Projekt byl podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP.

Podpořte Hraničář!

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Staňte se jedinečnými v jedinečném městě.

Chci podpořit

Loading...