Loading...

Jak tvořit svět v/po transformaci a jak k tomu vzdělávat?

Čt / 11. 5. / 18:00

Jak tvořit svět v/po transformaci a jak k tomu vzdělávat?
Moderovaná diskuze na téma transformativního vzdělávání.

V panelu vystoupí:

Karel Gargulák
Datový analytik společnosti PAQ research, který v minulosti působil na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, spolupracoval s Domem zahraniční spolupráce nebo organizací EDUIN. Jedním z klíčových výstupů PAQ research je datová analýza z oblasti školství a to projekt Mapa vzdělávacího ne/úspěchu. Dává do souvislostí socio-ekonomické faktory s tím, jaké můžou mít dlouhodobé dopady na výsledky v jednotlivých regionech. Daří se v Ústeckém kraji podpořit sociálně znevýhodněné ?
„Chceme státním i lokálním institucím a dalším aktérům dát do rukou nástroj, který jim pomůže analyzovat a řešit problémy v regionech. Dalším z našich cílů je taky poskytnout širší a odborné veřejnosti data vysvětlující mikroregionální problémy a podmínky ve vzdělávání.“ (mapavzdelavani.cz)

Tereza Čajková
Autorka publikace Transformativní vzdělávání jako klíčová odpověď na četné výzvy budoucnosti působící na University of British Columbia. Je součástí kolektivu Gesturing Towards Decolonial Futures, který se věnuje otázkám souvisejícím s historickým, systémovým a probíhajícím násilím a aktuální ekologickou neudržitelností.
V projektu Škola rozpouštění společně s  Evu Koťátkovou, Barborou Kleinhamplovou a Martinem Tománkem reflektují zkušenosti ze současného výtvarného umění, dekoloniálních perspektiv a kritické pedagogiky.
Transformativní vzdělávání zkoumá, co nám může umožnit, abychom čelili narůstající těkavosti našeho současného dění s hlubším smyslem pro sebereflexi a odpovědnost a abychom dovedli rozlišovat mezi různými výklady probíhajících událostí.“ (itvar.cz)

Barbora Kleinhamplová
Vizuální umělkyně a jedna z vystavujícíh autorek ve výstavě Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru představí vizi vzdělávání projektu Futuropolis: Škola emancipace.
„Chceme zkoumat, jak lze dělat transformativní vzdělávání, tedy takové, které vede k proměně jednotlivce, kolektivů i společnosti. Jeho smyslem je neustále kriticky zpochybňovat současný neudržitelný status quo, vést k spoluvytváření nových znalostí a také k akcím, které promění svět kolem.“ (futuropolis.cz)

Diskuzi bude moderovat Miloslav Kolenatý, proděkan pro vnější vztahy a pedagog na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, věnující se oblasti environmentální výchovy a ekologie. Je také členem Ústecké klimatické koalice. Připravuje programy environmentální výchovy pro ZŠ, SŠ i veřejnost a koordinuje skupiny pro snížení studijní neúspěšnosti.

 

Jak tvořit svět v/po transformaci a jak k tomu vzdělávat?
Moderovaná diskuze na téma transformativního vzdělávání.

V panelu vystoupí:

Karel Gargulák
Datový analytik společnosti PAQ research, který v minulosti působil na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, spolupracoval s Domem zahraniční spolupráce nebo organizací EDUIN. Jedním z klíčových výstupů PAQ research je datová analýza z oblasti školství a to projekt Mapa vzdělávacího ne/úspěchu. Dává do souvislostí socio-ekonomické faktory s tím, jaké můžou mít dlouhodobé dopady na výsledky v jednotlivých regionech. Daří se v Ústeckém kraji podpořit sociálně znevýhodněné ?
„Chceme státním i lokálním institucím a dalším aktérům dát do rukou nástroj, který jim pomůže analyzovat a řešit problémy v regionech. Dalším z našich cílů je taky poskytnout širší a odborné veřejnosti data vysvětlující mikroregionální problémy a podmínky ve vzdělávání.“ (mapavzdelavani.cz)

Tereza Čajková
Autorka publikace Transformativní vzdělávání jako klíčová odpověď na četné výzvy budoucnosti působící na University of British Columbia. Je součástí kolektivu Gesturing Towards Decolonial Futures, který se věnuje otázkám souvisejícím s historickým, systémovým a probíhajícím násilím a aktuální ekologickou neudržitelností.
V projektu Škola rozpouštění společně s  Evu Koťátkovou, Barborou Kleinhamplovou a Martinem Tománkem reflektují zkušenosti ze současného výtvarného umění, dekoloniálních perspektiv a kritické pedagogiky.
Transformativní vzdělávání zkoumá, co nám může umožnit, abychom čelili narůstající těkavosti našeho současného dění s hlubším smyslem pro sebereflexi a odpovědnost a abychom dovedli rozlišovat mezi různými výklady probíhajících událostí.“ (itvar.cz)

Barbora Kleinhamplová
Vizuální umělkyně a jedna z vystavujícíh autorek ve výstavě Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru představí vizi vzdělávání projektu Futuropolis: Škola emancipace.
„Chceme zkoumat, jak lze dělat transformativní vzdělávání, tedy takové, které vede k proměně jednotlivce, kolektivů i společnosti. Jeho smyslem je neustále kriticky zpochybňovat současný neudržitelný status quo, vést k spoluvytváření nových znalostí a také k akcím, které promění svět kolem.“ (futuropolis.cz)

Diskuzi bude moderovat Miloslav Kolenatý, proděkan pro vnější vztahy a pedagog na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, věnující se oblasti environmentální výchovy a ekologie. Je také členem Ústecké klimatické koalice. Připravuje programy environmentální výchovy pro ZŠ, SŠ i veřejnost a koordinuje skupiny pro snížení studijní neúspěšnosti.

 

Podpořte Hraničář!

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Staňte se jedinečnými v jedinečném městě.

Chci podpořit

Loading...