Loading...

iShorts: Krátce o ekologii

Út / 14. 6. / 20:00

iShorts, Kratce o ekologii
Budoucnost naší planety je nejistá. Evropa uzavírá Zelenou dohodu, v rámci které se má stát během jedné generace klimaticky netrální. Globální oteplování pociťují lidé ve všech zeměpisných šířkách. Dobrovolníci sbírají plasty ve vodách světových oceánů, které tam ale po tunách hrnou odpadové společnosti. Klimatickou krizi a nerovný boj za udržení životního prostředí sledují samozřejmě i filmaři, kteří svými filmy chtějí varovat, aktivizovat a podnítit změnu. Změnu k lepšími a naději do buducna, kterou všichni nezbytně potřebujeme. Více info o programu na www.iShorts.cz

iShorts, Ecology Shortly
The future of our planet is uncertain. European Green Deal is being concluded in order for Europe to become climate-neutral within one generation. Global warming affects people all over the world. Volunteers collect plastics in the waters of the world’s oceans, but waste companies pour tons more in there. The climate crisis as well as the struggle to maintain the environment is being observed by the filmmakers, who want to warn, activate and stimulate change. A change for the better and hope for the future we all need. For more info www.iShorts.eu

https://www.ishorts.eu/

iShorts, Kratce o ekologii
Budoucnost naší planety je nejistá. Evropa uzavírá Zelenou dohodu, v rámci které se má stát během jedné generace klimaticky netrální. Globální oteplování pociťují lidé ve všech zeměpisných šířkách. Dobrovolníci sbírají plasty ve vodách světových oceánů, které tam ale po tunách hrnou odpadové společnosti. Klimatickou krizi a nerovný boj za udržení životního prostředí sledují samozřejmě i filmaři, kteří svými filmy chtějí varovat, aktivizovat a podnítit změnu. Změnu k lepšími a naději do buducna, kterou všichni nezbytně potřebujeme. Více info o programu na www.iShorts.cz

iShorts, Ecology Shortly
The future of our planet is uncertain. European Green Deal is being concluded in order for Europe to become climate-neutral within one generation. Global warming affects people all over the world. Volunteers collect plastics in the waters of the world’s oceans, but waste companies pour tons more in there. The climate crisis as well as the struggle to maintain the environment is being observed by the filmmakers, who want to warn, activate and stimulate change. A change for the better and hope for the future we all need. For more info www.iShorts.eu

https://www.ishorts.eu/

Podpořte Hraničář!

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Staňte se jedinečnými v jedinečném městě.

Chci podpořit

Loading...