Loading...

Cílem projektu je příprava podmínek pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví (KKO) a jejich zapojení do transformace Ústeckého kraje. Cílem je připravit dobře promyšlený, efektivní a o zahraniční zkušenosti opřený účinný systém podpory kulturně kreativních odvětví v Ústeckém kraji. Z četných příkladů z transformovaných zahraničních regionů jasně vyplývá, že KKO mají silný transformační potenciál, a to jak při zvyšování regionální HDP, tak při řešení dalších strukturálních problémů. Zároveň se, podle dat agentury CzechInvest, jedná o jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. Bylo by velkou chybou, kdybychom v Ústeckém kraji přehlíželi výjimečné možnosti tvořivosti a nezapojili talenty z KKO do pozitivní přeměny regionu.

Projekt je zaměřen na vytvoření potřebných podkladů ve formě Studie proveditelnosti včetně:

 • detailní rešerše odborné literatury a osobní jednání s hybateli rozvoje KKO v zahraničních transformovaných lokalitách, abychom se poučili nejen z úspěchů, ale z chyb, které už mají v zahraničí za sebou,
 • komplexní zmapování regionálních aktérů KKO a jejich potřeb (vytvoření katalogu),
 • zmapování doposud realizovaných aktivizačních projektů v oblasti KKO v regionu včetně výstupů k dalšímu využití, návrh efektivních nástrojů pro průběžné vzdělávání aktérů v KKO a talent management,
 • definice marketingového mixu dle různorodých stakeholderů,
 • příprava struktury a testovací spuštění webu, který bude katalogem kreativců, síťovacím a komunikačním nástrojem a také magazínem s novinkami z KKO nejen v našem kraji,
 • vytipování industriálních staveb nebo nevyužitých stavebních památek ke konverzi na kreativní spoty/huby,
 • nastavení systému síťování aktérů v KKO a návrh propojení sítě včetně aktivit a náplně vybraných spotů
  s plánovacími procesy na úrovni kraje a obcí,
 • nastavení manažerského a finančního řízení sítě KKO a průběžné kontroly,
 • rešerše možností financování navazujících projektů včetně přípravy na spolupráci s mezinárodními partnery

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.

Loading...