Loading...

Cílem projektu je realizace pravidelných tvůrčích dílen pro rodiny s dětmi v období letních prázdnin. Tvůrčí dílny jsou zaměřené na konkrétní výtvarné nebo jiné techniky a formy kreativního vyjádření s důrazem na rozvoj dalších dovedností a znalostí – technika, fyzika, chemie, pohybová motorika, elektrotechnika, výtvarné umění, aj. formou různorodých tvůrčích přístupů se kreativní dílny snaží změnit vztah dítěte k současným technologiím z role pasivního příjemce na aktivního tvůrčího jedince. Veřejný sál Hraničář nabídne v měsících červenec-srpen 8–10 tvůrčích dílen pro rodiny s dětmi různého charakteru. Dotace bude použita na honoráře lektorů, materiál dílen a další služby spojené s realizací projektu (grafika, tisk, propagace, technické zajištění). Program bude nabízen zdarma. Je přístupný všem bez rozdílu věku, národnosti nebo náboženského vyznání.

Projekt byl realizován za finanční podpory

Loading...