Loading...

Vysokorychlostní trať a její výzvy

Po / 13. 5. / 18:00

Přijďte se dozvědět a diskutovat o aktuálním stavu procesu plánování VRT, projektu století za více než 800 miliard korun.

Na červnovém zastupitelstvu Ústeckého kraje proběhne zásadní hlasování o budoucím trasování vysokorychhlostní trati. Mezi oslovenými panelisty jsou zástupci Ministerstva dopravy, Správy železnic, Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, Memoranda obcí mezi tunely, spolek rozVRTaná krajina a odborná veřejnost.

hosté: 
Ústecký kraj – Mgr. Jiří Řehák
Memorandum obcí a měst mezi tunely – JUDr. Veronika Srnková
spolek RozVRTaná krajina – Mgr.A. Ondřej Štědrý
odborná veřejnost – Ing. akad. arch. Michal Gabriel


Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ÚK) bude rozhodovat o podobě Vysokorychlostní trati (VRT) při hlasování o 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje již 24. 6. 2024. V tomto hlasování bude zastupitelstvo schvalovat koridor, který vymezí budoucí trasování této liniové stavby. 

VRT přesněji řečeno Rychlé spojení (RS) je zásadní strategický projekt tohoto století pro celou ČR. Zároveň je podstatný i pro Evropskou unii, jelikož umožní kvalitnější napojení ČR na Transevropskou dopravní síť (TEN-T), jenž má za cíl redukovat množství emisí z nákladní i osobní automobilové dopravy. Není divu, že je také zásadní pro ÚK i město Ústí nad Labem (ÚnL), jelikož je zásadní příležitostí pro potřebný socioekonomický rozvoj tohoto strukturálně postiženého území.

Plánování v trasovém úseku Praha-Drážďany (RS4) má řadu problematických bodů. Jedním z nich je smíšený provoz osobní a nákladní dopravy, vůči kterému se na konci roku 2022 razantně vymezilo město Ústí nad Labem. To ve svém usnesení odmítlo trasování Správy železnic (SŽ), která počítá s průjezdem nákladní dopravy centrem města kvůli negativním dopadům na toto území. K procesu je také kritická řada obcí a měst, jež se spojila do Memoranda o spolupráci obcí a měst mezi tunely především z důvodu negativních dopadů na jejich urbánní struktury i potenciální ekologickou škodlivost. Spolek rozVRTaná krajina pak upozorňuje na škodlivé dopady na krajinu Litoměřicka. Celý proces navíc komentuje odborná veřejnost, která zmiňuje řadu zásadních pochybeních v procesu plánování této liniové stavby.

Na základě výše zmíněných informací jsme se rozhodli oslovit zástupce Ministerstva dopravy, Správy železnic, Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, zpracovatelé nového Územního plánu Ústí nad Labem (4CT a Architektonickou kancelář Roman Koucký), Memoranda o spolupráci obcí a měst mezi tunely, spolku RozVRTané krajiny a zástupce aktivně vystupující odborné veřejnosti. 

Přijďte se dozvědět o aktuálním stavu a diskutovat výzvy, které celý projekt provází.

 

Přijďte se dozvědět a diskutovat o aktuálním stavu procesu plánování VRT, projektu století za více než 800 miliard korun.

Na červnovém zastupitelstvu Ústeckého kraje proběhne zásadní hlasování o budoucím trasování vysokorychhlostní trati. Mezi oslovenými panelisty jsou zástupci Ministerstva dopravy, Správy železnic, Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, Memoranda obcí mezi tunely, spolek rozVRTaná krajina a odborná veřejnost.

hosté: 
Ústecký kraj – Mgr. Jiří Řehák
Memorandum obcí a měst mezi tunely – JUDr. Veronika Srnková
spolek RozVRTaná krajina – Mgr.A. Ondřej Štědrý
odborná veřejnost – Ing. akad. arch. Michal Gabriel


Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ÚK) bude rozhodovat o podobě Vysokorychlostní trati (VRT) při hlasování o 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje již 24. 6. 2024. V tomto hlasování bude zastupitelstvo schvalovat koridor, který vymezí budoucí trasování této liniové stavby. 

VRT přesněji řečeno Rychlé spojení (RS) je zásadní strategický projekt tohoto století pro celou ČR. Zároveň je podstatný i pro Evropskou unii, jelikož umožní kvalitnější napojení ČR na Transevropskou dopravní síť (TEN-T), jenž má za cíl redukovat množství emisí z nákladní i osobní automobilové dopravy. Není divu, že je také zásadní pro ÚK i město Ústí nad Labem (ÚnL), jelikož je zásadní příležitostí pro potřebný socioekonomický rozvoj tohoto strukturálně postiženého území.

Plánování v trasovém úseku Praha-Drážďany (RS4) má řadu problematických bodů. Jedním z nich je smíšený provoz osobní a nákladní dopravy, vůči kterému se na konci roku 2022 razantně vymezilo město Ústí nad Labem. To ve svém usnesení odmítlo trasování Správy železnic (SŽ), která počítá s průjezdem nákladní dopravy centrem města kvůli negativním dopadům na toto území. K procesu je také kritická řada obcí a měst, jež se spojila do Memoranda o spolupráci obcí a měst mezi tunely především z důvodu negativních dopadů na jejich urbánní struktury i potenciální ekologickou škodlivost. Spolek rozVRTaná krajina pak upozorňuje na škodlivé dopady na krajinu Litoměřicka. Celý proces navíc komentuje odborná veřejnost, která zmiňuje řadu zásadních pochybeních v procesu plánování této liniové stavby.

Na základě výše zmíněných informací jsme se rozhodli oslovit zástupce Ministerstva dopravy, Správy železnic, Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, zpracovatelé nového Územního plánu Ústí nad Labem (4CT a Architektonickou kancelář Roman Koucký), Memoranda o spolupráci obcí a měst mezi tunely, spolku RozVRTané krajiny a zástupce aktivně vystupující odborné veřejnosti. 

Přijďte se dozvědět o aktuálním stavu a diskutovat výzvy, které celý projekt provází.

 

Podpořte Hraničář!

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Staňte se jedinečnými v jedinečném městě.

Chci podpořit

Loading...