Loading...

Ve jménu lithia

Po / 12. 6. / 18:00
dokumentární film, Argentina, 2021, 75 min, Režie: Cristián Cartier, Martin Longo

Hraničář uvede dokumentární film o boji původních obyvatel na severu Argentiny proti těžbě lithia ze solných plání, jež se staly obětovanou zónou ve prospěch zelené politiky boje s klimatickou změnou.

Na severu Argentiny se střetávají dva světonázory. Na jedné straně přístup lokálních komunit bojujících na obranu vody, svých tradic a ekosystému. A na straně druhé společnosti globálního Severu, které neplánují řešit energetickou a klimatickou krizi transformací výroby a spotřeby, ale především investicemi do obnovitelných zdrojů energii. A k tomu budou potřebovat mnohem více lithia do baterií, než jaké lze vytěžit například v Evropě.

Výsledek není pro místní obyvatele příznivý: nejsou bráni v potaz při rozhodování, ani při rozdělování zisků. A politicko-ekonomické, národní a mezinárodní zájmy zemí Západní Evropy, Severní Ameriky a Číny jsou stále urputněji prosazovány. Vytěžení argentinských solných plání se tak zdá být nevyhnutelné a jejich způsob života se zdá být odsouzen k zániku, aby se zachránil svět”.

Jaké hrozby těžba lithia přináší? Jak dopadá na místní komunity a jak se jí obyvatelé a obyvatelky snaží bránit? Podíváme se na dokument In the Name of Lithium o těžbě lithia v Argentině. 

19.30 — Anastasia Kubrak: On Lithium Grounds

— přednáška v angličtině

Přednáška v anglickém jazyce o lithiu, jeho historii, použití, i o souvislostech mezi těžbou, která vyčerpává krajinu a vysídluje obyvatelstvo, a lázeňstvím a regenerací.

Výzkumnice a designérka Anastasia Kubrak je doktorandka na FHNW Academy of Art and Design v Basileji, kde působí i v platformě Critical Media Lab. V letech 2018–2021 pracovala ve výzkumném oddělení Het Nieuwe Instituut, kde se podílela na kurátorství výstavy Lithium (2020) a na vydání knihy Lithium: States of Exhaustion (2021).https://anastasiakubrak.com/

Akce je součástí doprovodného projektu mezioborového soustředění Symptomy budoucnosti a je realizována za finanční podpory NPO.

Z projektu ‘Umělecký výzkum environmentálních témat: Rozvoj interdisciplinarity a mezinárodní spolupráce’

Hraničář uvede dokumentární film o boji původních obyvatel na severu Argentiny proti těžbě lithia ze solných plání, jež se staly obětovanou zónou ve prospěch zelené politiky boje s klimatickou změnou.

Na severu Argentiny se střetávají dva světonázory. Na jedné straně přístup lokálních komunit bojujících na obranu vody, svých tradic a ekosystému. A na straně druhé společnosti globálního Severu, které neplánují řešit energetickou a klimatickou krizi transformací výroby a spotřeby, ale především investicemi do obnovitelných zdrojů energii. A k tomu budou potřebovat mnohem více lithia do baterií, než jaké lze vytěžit například v Evropě.

Výsledek není pro místní obyvatele příznivý: nejsou bráni v potaz při rozhodování, ani při rozdělování zisků. A politicko-ekonomické, národní a mezinárodní zájmy zemí Západní Evropy, Severní Ameriky a Číny jsou stále urputněji prosazovány. Vytěžení argentinských solných plání se tak zdá být nevyhnutelné a jejich způsob života se zdá být odsouzen k zániku, aby se zachránil svět”.

Jaké hrozby těžba lithia přináší? Jak dopadá na místní komunity a jak se jí obyvatelé a obyvatelky snaží bránit? Podíváme se na dokument In the Name of Lithium o těžbě lithia v Argentině. 

19.30 — Anastasia Kubrak: On Lithium Grounds

— přednáška v angličtině

Přednáška v anglickém jazyce o lithiu, jeho historii, použití, i o souvislostech mezi těžbou, která vyčerpává krajinu a vysídluje obyvatelstvo, a lázeňstvím a regenerací.

Výzkumnice a designérka Anastasia Kubrak je doktorandka na FHNW Academy of Art and Design v Basileji, kde působí i v platformě Critical Media Lab. V letech 2018–2021 pracovala ve výzkumném oddělení Het Nieuwe Instituut, kde se podílela na kurátorství výstavy Lithium (2020) a na vydání knihy Lithium: States of Exhaustion (2021).https://anastasiakubrak.com/

Akce je součástí doprovodného projektu mezioborového soustředění Symptomy budoucnosti a je realizována za finanční podpory NPO.

Z projektu ‘Umělecký výzkum environmentálních témat: Rozvoj interdisciplinarity a mezinárodní spolupráce’

Podpořte Hraničář!

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Staňte se jedinečnými v jedinečném městě.

Chci podpořit

Loading...