Loading...

Kritické zóny krajiny

St / 24. 8. / 00:00

24. – 28. 8. 2022

Lze skloubit těžbu lithia s environmentálně a sociálně spravedlivou transformací uhelného regionu? Z jakých předpokladů vychází představy o budoucnosti kraje a ekonomiky a jakou roli může hrát umělecká imaginace? Jaký odstín zelené mohou mít různé zdroje energie či elektromobilita jako řešení klimatické krize? 

Třetí letní umělecké soustředění pokračuje ve zkoumání krajiny, která je zásadně ovlivněna těžbou. Na lidskou činnost v kraji se pokoušíme dívat nejen skrze její přímé regionální dopady, ale také jako na součást formujících sil, které tvoří povrch Země a mění vztahy v rámci ekosystémů. Bruno Latour nazval tuto tenkou proměněnou vrstvu, uvnitř které žijí všechny živé formy, „kritickými zónami”. Toto označení nám připomíná, jak je tato tenká vrstva křehká a co všechno má na její zásadní proměnu vliv.

 

PROGRAM:

Soustředění se tentokrát zaměřuje na Teplicko, konkrétně na okolí Cínovce, kde se nachází naleziště lithia. Záměr těžby lithia na Cínovci je jedním z tzv. strategických projektů v rámci procesu spravedlivé transformace Ústeckého kraje a navazuje na něj i zamýšlený projekt zpracování lithia na výrobu baterií do elektromobilů. Společně se budeme zabývat možnou budoucností a sociálními, ekonomickými a environmentálními souvislostmi těchto záměrů, ale i historií a pamětí tamní krajiny, na jejíž podobu má vliv i naše estetické vnímání přírody.

Také letos bude klíčovou součástí poznávání Cínovce a okolí prostřednictvím pohybu v krajině a setkávání s místními lidskými i nelidskými aktéry. V rámci mezioborového programu se budou účastníci a účastnice potkávat s umělci, vědci a aktivisty, kteří se věnují problematice těžby, využití lithia v elektromobilitě či v lékařství, nebo ochraně přírody. Během přednášek, debat a workshopů budeme společně promýšlet otázky environmentální spravedlnosti, obětovaných zón a možných budoucích forem udržitelné ekonomiky a energie.

Program po jednotlivých dnech:

▸STŘEDA 24/8 — CÍNOVEC

16.0218.24 — příjezd na horskou osadu Cínovec a setkání v rodinné chatě 

Ubytování na 3 dny na adrese Cínovec 72 (vlastní spacák, karimatka). V ubytovacích zařízeních není internet a na Cínovci bývá i špatný signál

19.00 — Anastasia Kubrak: On Lithium Grounds (přednáška v angličtině)

Přednáška v anglickém jazyce o rostoucí těžbě lithia, která vyčerpává krajinu, vysídluje obyvatelstvo a poškozuje ekosystémy po celé planetě (od odpařovacích bazénů v poušti Atacama v Chile až po minerální lázně v severních Čechách). 

 


▸ČTVRTEK 25/8 — CÍNOVEC, ALTENBERG

9.00 — společná snídaně a zadání základních otázek k týdenní diskuzi o zelených obětovaných zónách na Teplicku

10.00 — Procházka s botaničkou Jitkou Pollakis z osady Cínovec do lázeňského města Altenberg (cca 5 km) a prohlídka poklesové propadliny Altenburská pinka, která vznikla v důsledku těžby cínu

16.00 — Miloš Faltus: aktuální problematika těžby lithia na Cínovci.

Přednáška mineraloga Miloše Faltuse z Přírodovědecké fakulty UK o historii a problematice úpravy vytěženého materiálu, zpracování lithia (slídových koncentrátů)  a využití v průmyslové praxi. Následná diskuze se zaměří na otázky spojené s plánovanou infrastrukturou těžby, rizik pro místní lidi a potencionální pracovní místa v regionu. 

 

 

▸PÁTEK 26/8 — CÍNOVEC, ZINNWALD, ÚNL

9.00 — společná snídaně

10.30 — Besucherbergwer Zinnwald: komentovaná prohlídka štol pod Cínovcem a Zinnwaldem (v angličtině) 

13.00 — Procházka s Kamilou Vítek Derynkovou ze spolku Cinvald po Cínovci

Komentovaná procházka přes Cínoveckou haldu a bývalý důl Cínovec II (místo plánované separační linky a dobývacího prostoru) na Sedmihůrky (místo plánované hlubinné těžby – vstupy a zpracovatelský závod) a zpět 

17.00 — Dlouhý rybník

Koupání v rašelinovém rybníce a neformální povídání Anastasie Kubrak o souvislostech těžby lithia a vody.

18.55 přesun autobusem z Cínovce do Ústí nad Labem 

(ubytování v bývalém divadle hudby Tukan, Klíšská 3392/37

 

▸SOBOTA 27/8 — ÚSTÍ NAD LABEM (GALERIE HRANIČÁŘ)

10.00 — společná snídaně

10.30 — 11.00 cvičení Imaginace budoucnosti

11.30 — 16.00 workshop a zpětná vazba k předchozímu programu (co jsme viděli; co vás zaujalo), workshop zaměřený na témata Zelených obětovaných zón a spravedlivé transformace

18.00 — diskuze Rozvoj kraje pro všechny: Jak zastavit drancování přírody a přitom pomoct na nohy lidem v těžké situaci

Hrozící klimatický rozvrat vyžaduje strukturální proměnu ekonomiky, která byla vystavená na využívání fosilních paliv. Společnost také sužují nespravedlnosti, mnoho lidí čelí útlaku a nedosáhne na důstojné živobytí. Během pandemie a ekonomické krize se také odhaluje společenská zranitelnost, kdy problémy dopadají daleko tíže na běžné lidi, jako například energetická chudoba. Uhelné kraje jsou první, které prochází ekonomickou proměnou. Plány spravedlivé transformace dosud ale probíhaly spíše za zavřenými dveřmi a vzbuzují spíše rozpaky. Jak tedy proměnit ekonomiku tak, aby sloužila lidem a zároveň nedevastovala životní prostředí?

21.00 — AFTERPARTY: Lada Jaffe

V letošním roce spolupracujeme s designérkou a výzkumnicí Anastasií Kubrak. Anastasia je doktorandka na FHNW Academy of Art and Design v Basileji, kde působí i v platformě Critical Media Lab. V letech 2018–2021 pracovala ve výzkumném oddělení Het Nieuwe Instituut, kde se podílela na kurátorství výstavy Lithium (2020) a na vydání knihy Lithium: States of Exhaustion (2021).

 


ORGANIZAČNÍ TÝM:

Dramaturgie a produkce: Martina Johnová, Anna Remešová, Karolína Žižková, Barbora Kropáčková
Spolupráce a poděkování: Mikuláš Černík (Reset), Anastasia Kubrak (Critical Media Lab), Jan Kvapil (germanista), Jitka Pollakis (Natur im Osterzgebirge), Kamilou Vítek Derynkovou (spolek Cinvald) a Emílie Rážová (Zahálka • kulturní prostor), Mikuláš Černík (Reset)

Soustředění podpořily: MK ČR, Státní fond kultury

24. – 28. 8. 2022

Lze skloubit těžbu lithia s environmentálně a sociálně spravedlivou transformací uhelného regionu? Z jakých předpokladů vychází představy o budoucnosti kraje a ekonomiky a jakou roli může hrát umělecká imaginace? Jaký odstín zelené mohou mít různé zdroje energie či elektromobilita jako řešení klimatické krize? 

Třetí letní umělecké soustředění pokračuje ve zkoumání krajiny, která je zásadně ovlivněna těžbou. Na lidskou činnost v kraji se pokoušíme dívat nejen skrze její přímé regionální dopady, ale také jako na součást formujících sil, které tvoří povrch Země a mění vztahy v rámci ekosystémů. Bruno Latour nazval tuto tenkou proměněnou vrstvu, uvnitř které žijí všechny živé formy, „kritickými zónami”. Toto označení nám připomíná, jak je tato tenká vrstva křehká a co všechno má na její zásadní proměnu vliv.

 

PROGRAM:

Soustředění se tentokrát zaměřuje na Teplicko, konkrétně na okolí Cínovce, kde se nachází naleziště lithia. Záměr těžby lithia na Cínovci je jedním z tzv. strategických projektů v rámci procesu spravedlivé transformace Ústeckého kraje a navazuje na něj i zamýšlený projekt zpracování lithia na výrobu baterií do elektromobilů. Společně se budeme zabývat možnou budoucností a sociálními, ekonomickými a environmentálními souvislostmi těchto záměrů, ale i historií a pamětí tamní krajiny, na jejíž podobu má vliv i naše estetické vnímání přírody.

Také letos bude klíčovou součástí poznávání Cínovce a okolí prostřednictvím pohybu v krajině a setkávání s místními lidskými i nelidskými aktéry. V rámci mezioborového programu se budou účastníci a účastnice potkávat s umělci, vědci a aktivisty, kteří se věnují problematice těžby, využití lithia v elektromobilitě či v lékařství, nebo ochraně přírody. Během přednášek, debat a workshopů budeme společně promýšlet otázky environmentální spravedlnosti, obětovaných zón a možných budoucích forem udržitelné ekonomiky a energie.

Program po jednotlivých dnech:

▸STŘEDA 24/8 — CÍNOVEC

16.0218.24 — příjezd na horskou osadu Cínovec a setkání v rodinné chatě 

Ubytování na 3 dny na adrese Cínovec 72 (vlastní spacák, karimatka). V ubytovacích zařízeních není internet a na Cínovci bývá i špatný signál

19.00 — Anastasia Kubrak: On Lithium Grounds (přednáška v angličtině)

Přednáška v anglickém jazyce o rostoucí těžbě lithia, která vyčerpává krajinu, vysídluje obyvatelstvo a poškozuje ekosystémy po celé planetě (od odpařovacích bazénů v poušti Atacama v Chile až po minerální lázně v severních Čechách). 

 


▸ČTVRTEK 25/8 — CÍNOVEC, ALTENBERG

9.00 — společná snídaně a zadání základních otázek k týdenní diskuzi o zelených obětovaných zónách na Teplicku

10.00 — Procházka s botaničkou Jitkou Pollakis z osady Cínovec do lázeňského města Altenberg (cca 5 km) a prohlídka poklesové propadliny Altenburská pinka, která vznikla v důsledku těžby cínu

16.00 — Miloš Faltus: aktuální problematika těžby lithia na Cínovci.

Přednáška mineraloga Miloše Faltuse z Přírodovědecké fakulty UK o historii a problematice úpravy vytěženého materiálu, zpracování lithia (slídových koncentrátů)  a využití v průmyslové praxi. Následná diskuze se zaměří na otázky spojené s plánovanou infrastrukturou těžby, rizik pro místní lidi a potencionální pracovní místa v regionu. 

 

 

▸PÁTEK 26/8 — CÍNOVEC, ZINNWALD, ÚNL

9.00 — společná snídaně

10.30 — Besucherbergwer Zinnwald: komentovaná prohlídka štol pod Cínovcem a Zinnwaldem (v angličtině) 

13.00 — Procházka s Kamilou Vítek Derynkovou ze spolku Cinvald po Cínovci

Komentovaná procházka přes Cínoveckou haldu a bývalý důl Cínovec II (místo plánované separační linky a dobývacího prostoru) na Sedmihůrky (místo plánované hlubinné těžby – vstupy a zpracovatelský závod) a zpět 

17.00 — Dlouhý rybník

Koupání v rašelinovém rybníce a neformální povídání Anastasie Kubrak o souvislostech těžby lithia a vody.

18.55 přesun autobusem z Cínovce do Ústí nad Labem 

(ubytování v bývalém divadle hudby Tukan, Klíšská 3392/37

 

▸SOBOTA 27/8 — ÚSTÍ NAD LABEM (GALERIE HRANIČÁŘ)

10.00 — společná snídaně

10.30 — 11.00 cvičení Imaginace budoucnosti

11.30 — 16.00 workshop a zpětná vazba k předchozímu programu (co jsme viděli; co vás zaujalo), workshop zaměřený na témata Zelených obětovaných zón a spravedlivé transformace

18.00 — diskuze Rozvoj kraje pro všechny: Jak zastavit drancování přírody a přitom pomoct na nohy lidem v těžké situaci

Hrozící klimatický rozvrat vyžaduje strukturální proměnu ekonomiky, která byla vystavená na využívání fosilních paliv. Společnost také sužují nespravedlnosti, mnoho lidí čelí útlaku a nedosáhne na důstojné živobytí. Během pandemie a ekonomické krize se také odhaluje společenská zranitelnost, kdy problémy dopadají daleko tíže na běžné lidi, jako například energetická chudoba. Uhelné kraje jsou první, které prochází ekonomickou proměnou. Plány spravedlivé transformace dosud ale probíhaly spíše za zavřenými dveřmi a vzbuzují spíše rozpaky. Jak tedy proměnit ekonomiku tak, aby sloužila lidem a zároveň nedevastovala životní prostředí?

21.00 — AFTERPARTY: Lada Jaffe

V letošním roce spolupracujeme s designérkou a výzkumnicí Anastasií Kubrak. Anastasia je doktorandka na FHNW Academy of Art and Design v Basileji, kde působí i v platformě Critical Media Lab. V letech 2018–2021 pracovala ve výzkumném oddělení Het Nieuwe Instituut, kde se podílela na kurátorství výstavy Lithium (2020) a na vydání knihy Lithium: States of Exhaustion (2021).

 


ORGANIZAČNÍ TÝM:

Dramaturgie a produkce: Martina Johnová, Anna Remešová, Karolína Žižková, Barbora Kropáčková
Spolupráce a poděkování: Mikuláš Černík (Reset), Anastasia Kubrak (Critical Media Lab), Jan Kvapil (germanista), Jitka Pollakis (Natur im Osterzgebirge), Kamilou Vítek Derynkovou (spolek Cinvald) a Emílie Rážová (Zahálka • kulturní prostor), Mikuláš Černík (Reset)

Soustředění podpořily: MK ČR, Státní fond kultury

Podpořte Hraničář!

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Staňte se jedinečnými v jedinečném městě.

Chci podpořit

Loading...