Loading...

Grafting Resilience / Roubováním k odolnosti

Čt / 14. 12. / 17:00
V rámci nadcházejícího bienále Ve věci umění 2024 a ve spolupráci s Galerií Hraničář v Ústí nad Labem zve tranzit.cz na setkání s polskou vizuální umělkyní Alicjou Rogalskou, spolu-kurátorkou bienále Katalin Erdődi, novinářkou Sašou Uhlovou a Platformou Výkvět, samoorganizovanou sítí ekologických pěstitelů květin z České republiky a Slovenska, se kterou Alicja spolupracuje na svém novém díle pro bienále.
 
Událost bude částečně v angličtině a částečně v češtině a je zdarma.
 
Akce se bude věnovat otázkám zemědělství a nutným ekologickým změnám, ekonomické migraci způsobené nerovností mezi Západem a Východem či pracovním podmínkám sezónních pracovníků a pracovnic. Těšit se můžete na promítání filmu Alicie Rogalske The Royals (2018–2019), který vznikl ve spolupráci s migrujícími dělníky z bramborářského průmyslu na ostrově Jersey (Britské ostrovy). Saša Uhlová promítne ukázky ze spolupráce s Apolenou Rychlíkovou na jejich novém filmu Limity Evropy a podělí o svou zkušenost s prací v utajení na velkém statku v Německu po boku sezónních pracovníků z Polska. V druhé části večera proběhne performance platformy Výkvět, která představí svou práci ekologických pěstitelů*ek květin a podělí se o to, jak vyrobit zimní kytici ze sušených květin formou „floristické show“, a zároveň pohovoří o agroekologických změnách a sebeorganizaci zemědělců. Jakou ekologičtější a více emancipovanou budoucnost by rády viděly rozkvétat?
 
Událost je finančně podpořená Evropskou unií – NextGenerationEU a hlavním městem Praha.
––
As part of the upcoming Biennale Matter of Art 2024 and in cooperation with the Hraničář Gallery in Ústí nad Labem, tranzit.cz invites you to an encounter with Berlin-based Polish visual artist Alicja Rogalska, journalist Saša Uhlová, and Platforma Výkvět, a self-organized network of ecological flower farmers from the Czech Republic and Slovakia with whom Rogalska is collaborating for her new work for the biennale.
 
The event will be partly in Czech and partly in English and is for free.
 
The event will address issues of agriculture and necessary ecological changes, economic migration caused by inequality between the West and the East, and the working conditions of seasonal workers. Alicja Rogalska will introduce and screen her video work The Royals (2018–2019), created in collaboration with migrant potato farm workers on the Island of Jersey (British Islands). Saša Uhlová will show excerpts from her collaboration with Apolena Rychlíková on their new film Limits of Europe and share her experiences from working undercover alongside seasonal workers from Poland at a large farm in Germany. The second part of the evening is dedicated to Platforma Výkvět, who will introduce their work as ecological flower farmers and share how to make a winter bouquet of dried flowers through a “florist show”, while talking about agroecological change and farmers’ self-organization. What more ecological and emancipatory futures would they like to see blossoming?
 
This event is funded by the European Union – NextGenerationEU and The City of Prague.
V rámci nadcházejícího bienále Ve věci umění 2024 a ve spolupráci s Galerií Hraničář v Ústí nad Labem zve tranzit.cz na setkání s polskou vizuální umělkyní Alicjou Rogalskou, spolu-kurátorkou bienále Katalin Erdődi, novinářkou Sašou Uhlovou a Platformou Výkvět, samoorganizovanou sítí ekologických pěstitelů květin z České republiky a Slovenska, se kterou Alicja spolupracuje na svém novém díle pro bienále.
 
Událost bude částečně v angličtině a částečně v češtině a je zdarma.
 
Akce se bude věnovat otázkám zemědělství a nutným ekologickým změnám, ekonomické migraci způsobené nerovností mezi Západem a Východem či pracovním podmínkám sezónních pracovníků a pracovnic. Těšit se můžete na promítání filmu Alicie Rogalske The Royals (2018–2019), který vznikl ve spolupráci s migrujícími dělníky z bramborářského průmyslu na ostrově Jersey (Britské ostrovy). Saša Uhlová promítne ukázky ze spolupráce s Apolenou Rychlíkovou na jejich novém filmu Limity Evropy a podělí o svou zkušenost s prací v utajení na velkém statku v Německu po boku sezónních pracovníků z Polska. V druhé části večera proběhne performance platformy Výkvět, která představí svou práci ekologických pěstitelů*ek květin a podělí se o to, jak vyrobit zimní kytici ze sušených květin formou „floristické show“, a zároveň pohovoří o agroekologických změnách a sebeorganizaci zemědělců. Jakou ekologičtější a více emancipovanou budoucnost by rády viděly rozkvétat?
 
Událost je finančně podpořená Evropskou unií – NextGenerationEU a hlavním městem Praha.
––
As part of the upcoming Biennale Matter of Art 2024 and in cooperation with the Hraničář Gallery in Ústí nad Labem, tranzit.cz invites you to an encounter with Berlin-based Polish visual artist Alicja Rogalska, journalist Saša Uhlová, and Platforma Výkvět, a self-organized network of ecological flower farmers from the Czech Republic and Slovakia with whom Rogalska is collaborating for her new work for the biennale.
 
The event will be partly in Czech and partly in English and is for free.
 
The event will address issues of agriculture and necessary ecological changes, economic migration caused by inequality between the West and the East, and the working conditions of seasonal workers. Alicja Rogalska will introduce and screen her video work The Royals (2018–2019), created in collaboration with migrant potato farm workers on the Island of Jersey (British Islands). Saša Uhlová will show excerpts from her collaboration with Apolena Rychlíková on their new film Limits of Europe and share her experiences from working undercover alongside seasonal workers from Poland at a large farm in Germany. The second part of the evening is dedicated to Platforma Výkvět, who will introduce their work as ecological flower farmers and share how to make a winter bouquet of dried flowers through a “florist show”, while talking about agroecological change and farmers’ self-organization. What more ecological and emancipatory futures would they like to see blossoming?
 
This event is funded by the European Union – NextGenerationEU and The City of Prague.

Podpořte Hraničář!

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Staňte se jedinečnými v jedinečném městě.

Chci podpořit

Loading...