Loading...

ZMĚNA PROGRAMU: Diskuze se socioložkou Ananké Nebeskou o ekofeministických nástrojích kritiky i naděje

Čt / 2. 11. / 18:00

Výstava Pěstovat plevel, sklízet vichřici ohledává možnosti toho, jak lze chápat ekofeminismus. Pojďme se na něj tentokrát ale podívat ze sociologického pohledu, jako na metodologii, skrze kterou můžeme vnímat svět a vztahy v něm. Socioložka Ananké Nebeská představí pojem ekofeminismus a zasadí jej do českého kontextu. Podíváme se také na to, jak spolu souvisí současná feministická teorie a kritický ekologický přístup, zároveň ale budeme hledat cestu ven z aktuálních destruktivních ekonomických a společenských systémů, jako jsou kapitalismus, neokolonialismus a patriarchát. 

Prezentaci a následnou diskuzi moderuje Anna Remešová. 
Přednáška proběhne v českém jazyce.

Ananké Nebeská je socioložka a intersekcionální feministka. Jejími hlavními akademickými zájmy jsou průsečík feminismu a ekologie, ekofeminismus, intersekcionalita a sociální rozměr klimatické krize. Je spoluautorkou publikace Budoucnost je feministická: gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí. V současné době působí v NKC – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd, kde se věnuje genderové dimenzi v obsahu výzkumu.

 

Přednáška je součástí Dnů české a německé kultury.

DČNK I Dny české a německé kultury

Výstava Pěstovat plevel, sklízet vichřici ohledává možnosti toho, jak lze chápat ekofeminismus. Pojďme se na něj tentokrát ale podívat ze sociologického pohledu, jako na metodologii, skrze kterou můžeme vnímat svět a vztahy v něm. Socioložka Ananké Nebeská představí pojem ekofeminismus a zasadí jej do českého kontextu. Podíváme se také na to, jak spolu souvisí současná feministická teorie a kritický ekologický přístup, zároveň ale budeme hledat cestu ven z aktuálních destruktivních ekonomických a společenských systémů, jako jsou kapitalismus, neokolonialismus a patriarchát. 

Prezentaci a následnou diskuzi moderuje Anna Remešová. 
Přednáška proběhne v českém jazyce.

Ananké Nebeská je socioložka a intersekcionální feministka. Jejími hlavními akademickými zájmy jsou průsečík feminismu a ekologie, ekofeminismus, intersekcionalita a sociální rozměr klimatické krize. Je spoluautorkou publikace Budoucnost je feministická: gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí. V současné době působí v NKC – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd, kde se věnuje genderové dimenzi v obsahu výzkumu.

 

Přednáška je součástí Dnů české a německé kultury.

DČNK I Dny české a německé kultury

Podpořte Hraničář!

Vaším příspěvkem pomůžete rozvíjet kulturní život v Ústí nad Labem.

Staňte se jedinečnými v jedinečném městě.

Chci podpořit

Loading...