Loading...

Jestliže samotný termín krajiny (angl. slovo landscape, doslova formování země, se začalo používat na konci 16. století především v souvislosti s rozvojem holandské krajinomalby) souvisí s uměleckým pohledem na výsek země, může nám pomoci současné vizuální myšlení s utvářením nového pohledu na přírodu? Jak by mohla přispět umělecká imaginace v souvislosti s novým přehodnocováním úlohy člověka ve vztahu ke krajině? Umíme si představit nové přeskládání znaků a vztahů, které by zohledňovaly všechny aktéry obývající danou oblast?

O výstavě

Výstava Poslední den stvoření v Galerii Hraničář si právě takové otázky klade. Naše situace se týká postindustriální krajiny Ústecka, kde stále probíhá těžba hnědého uhlí, ale také se zde zároveň realizují rekultivace zdevastovaného území, přičemž některá jsou již dlouhá léta v užívání člověkem, některá se dokončují a jiná plánují. Stále však v promýšlení této nové krajiny převládá extraktivistický přístup – tedy vytěžování zdrojů, které příroda poskytuje, a to s ohledem na lidské potřeby. Celé úseky jsou tak monokulturně zalesňovány, ačkoliv již víme, že zdravá a úrodná krajina vyžaduje mozaikovitou skladbu. Z dolů vznikají jezera, která slouží především k rekreaci lidí a opomíjí se vzácné živočišné a rostlinné druhy, které se v podobných opuštěných lokalitách usazují.

Program

Cílem čtyřdenního soustředění v prostředí Ústí nad Labem a jeho okolí bude setkat se s jednotlivými aspekty krajiny po těžbě a poznat hlavní hráče, kteří mají na její přetváření vliv. Navštívíme proto dotčené území v podobě bývalého dolu Chabařovice, kde se dnes nachází jezero Most, úsek krajiny po městě Most, rekultivované Radovesické výsypky nebo elektrárnu Ledvice u dolu Bílina. Ale kromě samotných důsledků se také zaměříme na promýšlení kolektivní imaginace, která by nám umožnila přehodnotit roli člověka v utváření krajiny. Soustředění bude zaměřené na metody alternativního uměleckého vzdělávání probíhajícího formou přednášek od odborníků a odbornic, workshopů a diskuzí, a to přímo v prostředí rekultivované krajiny na Ústecku.

Kurátoři, koordinátoři

Martina Johnová, Barbora Kropáčková, Anna Remešová

Jak se přihlásit

Termín: 20.—23. 8. 2020
Místo: Galerie Hraničář, Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem
Náklady na dopravu a ubytování budou hrazeny v rámci účasti na čtyřdenním soustředění. Kapacita míst je omezena. Na čtyřdenní soustředění se můžete přihlásit v registračním formuláři do 10. 8. 2020 23:59:59.

Loading...