Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Forget Heritage

Projekt „Forget Heritage“ („Zapomenuté dědictví“) je tříletý projekt běžící v rámci operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE, který odstartoval v červnu 2016. Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi městy střední Evropy s cílem určit inovativní, reprodukovatelné a udržitelné modely řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich zhodnocování skrze zřizování kulturních a tvůrčích společností.

V rámci projektu budou vytvořeny nástroje pro zlepšení řízení historických lokalit a nástroje k posílení zapojení občanů v historických lokalitách. Dalším výstupem projektu bude model vzdělávání pro řízení historických lokalit, implementace školení pro zaměstnance veřejné správy a pracovníky v oblasti kultury, strategie řízení kulturního dědictví s využitím kulturního průmyslu a pilotní akce projektu zaměřená na inovační řízení historických lokalit.

60 Ústeckých NEJ

Zapomenuté dědictví našeho města si připomeneme především 60 Ústeckými NEJ. Hlavním prvkem projektu jsou velkoplošné projekce na plochu chodníku před budovou Hraničáře, o které se pravidelně budou střídat významní umělci. Součástí projektu je také realizace venkovního mobiliáře pro posezení. V rámci projektu se návštěvníci mohou mj. těšit na bohatý doprovodný program – koncerty klasické hudby, besedy nebo umělecké instalace. Společně s městem Ústí nad Labem, které tento prestižní projekt Evropské unie vyjednalo, se tak Hraničář bude podílet na připomenutí a oživení bohaté Ústecké historie a dnes již zapomenutých míst.

BCAA SYSTEM / Oblohou dolů

12. 3. 2020 ― 5. 6. 2020

Videoprojekce umožňuje nahlédnout do nitra země, pracuje s prohozením perspektiv a zmatením směrů, kde se v jednom víru mísí minulost, přítomnost i budoucnost. Co najdeme, když budeme kopat příliš dlouho? Hluboký čas zhmotněný ve vrstvách hornin se stáčí červí dírou do krajin budoucnosti, nad jejichž růstem možná nemáme žádnou moc. A přece tu stojí můstky, lanka a podpěry. Kdo se stará o svět naruby?

BCAA system je polyfunkční kolektiv existující na pomezí současné alternativní hudby, umění a teorie. Jejich projekty volně přetékají mezi kategoriemi – umělecká skupina – hudební label – AV studio – DJ crew, které využívají jako katalyzátory společenských změn. #kolektivita #komunita #non-genre #noborders

Jiří Hölzel / Waiting for progress...

15. 11. 2019 ― 2. 2. 2020

Umělec Jiří Hölzel žije v Ústí nad Labem již desátým rokem. Vnímá ho jako místo s velkým potenciálem, avšak bez jakékoliv vize a jasného směřování. V projekci vidíme část města vytvořeného v počítačové hře Cities Skyline, která dokáže skrze sofistikované mechanismy simulovat budování městské infrastruktury a reagovat na reálné potřeby obyvatel jako například propracovanost veřejné dopravy, komunikačních sítí, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, kulturních a vzdělávacích institucí i kvalitu životního prostředí. V reakci na hráčovi snahy o zajištění prosperity a zvýšení progresivity města se hra dynamicky vyvíjí. Autor nastavuje výchozí situaci, ale nenaplňuje herní rámec hraní a ponechává město bez jakékoliv další kontroly, aby předvedl, jak vypadá vývoj města bez kompetentních zásahů.

Jiří Hölzel vystudoval v ateliéru Interaktivních médií na Fakultě umění a designu UJEP, kde pokračuje v doktorském studiu. Média a technologie, které jsou součástí jeho uměleckých projektů, využívá jako katalizátory společenských změn.

Martin Raudenský / Přístav

6. 9.―14. 11 2019

Martin Raudenský vystupuje se svou intuitivní kresbou mimo plochu papíru a inspiruje se tématy vody, řeky a přístavu, které jsou s městem Ústí nad Labem neodmyslitelně spjaty. Autor představuje specifickou techniku animovaného filmu, a to totální animaci. Totální animace se vyznačuje neustálými proměnami, proto i tyto krátké sekvence a etudy budou v průběhu trvání přibývat a ukazovat různé mizející, volně abstrahované vodní i vzdušné proudy.

Martin Raudenský reflektuje problematiku umění grafiky nejen v práci teoretické a pedagogické, ale věnuje se i vlastní výtvarné tvorbě. V posledních letech byl pravidelně zastoupen na řadě významných výstav v oblasti knižní tvorby, grafického designu a ilustrace (Bienále Brno, Bienále ilustrací Bratislava, Buch Kunst Hamburg, Photography & the Artist Book New York).

V roce 1999 spoluzaložil skupinu grafického designu „Rizoto“. Skupina se věnuje projektům na hranici užitého designu a vizuálního umění, často cíleným mimo tradiční galerijní provoz (intervence do veřejného prostoru, interaktivní počítačové animace, komiks apod.).

Klára Míčková a Štěpán Kovář / Střekov

24. 5.―3. 9. 2019

Interaktivní videoprojekce k příležitosti 700. výročí založení hradu Střekov nás provádí sedmi scénami, které se volně inspirují historickými událostmi této významné ústecké památky. Klára Míčková a Štěpán Kovář propojují video, fotografii, virtuální realitu, počítačovou animaci a simulaci pomocí nových technologií. Důležitým prvkem jejich instalace je interakce s divákem, kterému tak dávají přímou možnost vstupovat do jejich uměleckého díla.

Jan Šrámek / Severočeksý kraj

5. 3.―23. 5. 2019

Snažíme se poukázat na díla z nedávné historie, jimž se prakticky nevěnuje žádná pozornost a často bez důvodu zanikají, ať již působením času, vandalů nebo jsou necitlivě nahrazena novými fasádami. Umění má spolu s námi obydlet místo, avšak s odstraněním socialistické náhrady starého duchovního rozměru jinou mizí především její významová střediska. V Ústí nad Labem nalezneme řadu uměleckých mozaikových realizací - nejslavnější a největší je mozaika Miroslava Houry na Mírovém náměstí. Mezi další severočeské umělce tvořící též mozaiky byl i umělec Petr Menš. V roce 1986 vytvořil mozaiku, která zobrazuje abstrahující pohled na tehdejší Severočeský kraj s výraznou linií řeky Labe. Nádherná monumentální mozaika byla v roce 2018 odstraněna z veřejného prostoru města Ústí nad Labem. Nová projekce vizuálního umělce Jana Šrámka znovu připomíná příběh umění velkého gesta.

Jan Šrámek (*1983, Praha) je vizuální umělec, ilustrátor a pedagog. Ve své tvorbě se zabývá převážně experimenty s animovaným filmem, s vektorovou grafikou, zabývá se ilustrací a zkoumáním vztahu mezi statickým a pohyblivým obrazem. Autor ilustrací a spoluautor publikací Pražské vize (2018), Zvláštní okolnosti (2017), Pionýři a roboti (2016). Jeho práce byly prezentovány v galeriích a na festivalech například v Londýně, New Yorku, Amsterdamu, Soulu, Pekingu. V roce 2014 se podílel na realizaci československého pavilonu na bienále architektury v Benátkách.

Jiří Franta & David Böhm / Nejšikmější věž

16.11.―12.12. 2018

Umělecká dvojce David Böhm a Jiří Franta připravili pro zahájení projektu Forget Heritage netradiční videoprojekci, která vnímavému divákovi nabízí nápovědu a nový příběh o nejšikmější věži ve střední Evropě. Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru města Ústí nad Labem se šedesát pět metrů své výšky se vychyluje od svislé osy. Naklonění věže způsobilo spojenecké bombardování v dubnu 1945. David Böhm a Jiří Franta pomocí kresby a komiksového příběhu oživí tradiční historické souvislosti spojené se 60 Ústeckými NEJ.

Zahájení projektu proběhlo v pátek 16. listopadu 2018 v 19:00 souběžně se zahájením Festivalu ilustrace a komiksu (FIK).