News to your email

Re-vize Ústí

Jaké Ústí je a jaké by mohlo být?
Jak se dají pozitivně využít problémy města?

Nový cyklus přednášek a diskuzí o městě hledá plán pro rozvoj Ústí nad Labem spolu s občany i odborníky. Cílem Re-vize Ústí je vytvořit takovou vizi, díky které by se z Ústí stalo atraktivní a prosperující město, ve kterém budeme chtít žít. Každý díl cyklu otevře jedno z důležitých ústeckých témat – plánované nové nádraží vysokorychlostní trati, brownfieldy a ekonomie města, sociální problematika a budování komunity, image města, spojení města s krajinou a další. Přijďte se ptát odborníků a diskutovat o budoucnosti našeho města.

Organizuje Veřejný sál Hraničář a ID Ústí – motivační platforma, která si klade za cíl propojovat odbornou a laickou veřejnost, přinášet zajímavé poznatky o našem městě a ukazovat pozitivní příklady odjinud.

12. 4. 2018

Křest brožury + velká diskuze

Jarní série cyklu Re-vize Ústí se blíží do finále! Přijďte na křest brožury, která shrnuje to, na co se v průběhu cyklu přišlo. Čeká nás představení brožury a velká diskuze s vámi. Na konci si budete moct odnést jeden kus domů.

VSTUP ZDARMA

Stránka události a rezervace →

 

 

Proběhlé pořady

10. 5. 2018

Krajina

Jak se dostaneme k Labi? Proč jsme napustili Miladu? Povodně a co s nimi.

Voda a krajina jsou pro Ústí obrovským potenciálem, podobně jako dramatická i malebná okolní krajina. Jak je ale dnes město na krajinu napojeno? Jak pracovat s řekami tak, aby byly pro město přínosem a neohrožovaly ho? Co měla přinést Milada a co ještě přinese? A kdy se Ústí dočká své náplavky, podobně jako to mají v jiných městech?

12. 4. 2018

Image města

Ústí smrdí. Chcíp tu pes. Co tady? Večer nejen o ústeckém antipatriotismu.

Mladí odcházejí a pověst města zůstává špatná. Jak se dnes Ústí prezentuje navenek? Jak může město efektivně komunikovat se svými občany? A proč mají jogurty lepší propagaci než krajské město?

1. 3. 2018

Společnost

Budeme se muset stěhovat? Zůstanou naše děti v Ústí? Co dnes znamená sousedství?

Mladí odcházejí, vyloučených lokalit přibývá. Prognózy jsou neúprosné, nicméně! zakládají pouze na dosavadním vývoji. Vše se dá zvrátit, je k tomu ale potřeba vůle ze strany občanů a politiků. Jak budovat sociálně udržitelnou komunitu? Jak architektura a prostředí, ve kterém žijeme, ovlivňuje život ve městě?

1. 2. 2018

Brownfieldy

Zanedbaná a málo využívaná území. V čem jsou pro Ústí hrozbou? Jaký je jejich potenciál? A proč v nich leží budoucnost našeho města?

Areály brownfieldů tvoří až čtvrtinu zastavěné plochy města Ústí nad Labem. Velká část pěšky dostupných míst je v současnosti neobyvatelná a to město neuvěřitelně ekonomicky vysiluje. Čtvrti za bývalými chemickými areály se stávají vyloučenými lokalitami. Jak tento problém úspěšně vyřešili jinde? Jak docílit toho, aby se zanedbaná a často kontaminovaná území zase stala plnohodnotnou součástí města?

5. 10. 2017

Vysokorychlostní trať

Kde bude nové nádraží? Jak pomůže vysokorychlostní trať rozvoji města?

Z Ústí do Prahy a do Drážďan za půl hodiny? V horizontu 15 let se má začít stavět nová vysokorychlostní trať a s ní i nové ústecké nádraží. Nové nádraží bude stěžejním katalyzátorem dnešní problematické oblasti, potažmo celého města. Aby z tohoto potenciálu město získalo maximum, musí si pevně ujasnit priority a vyjasnit si vztahy na svém území – jednoduše řečeno, aby Ústí kvůli lokálním tahanicím raději neobjeli.