News to your email

29. 09. 2021   St   19:00

Zóna kontaktu / Kontaktzone

Dokumentární performance o každodennosti
česko-německo-polského pohraničí

 „Všichni vaříme jen z jedný vody.“

Ohraničit, vyhranit se, ohradit se, zrušit hranice? Co to znamená pro dnešní život, soužití a případnou spolupráci na hranicích?

Oblast česko-německo-polského pohraničí a zdejší každodenní život dodnes ovlivňuje historie 20. století: válečné události, posuny hranic a přesuny obyvatelstva, různé státní politické systémy a kulturní stereotypy utvářejí vzájemné vnímání. Dokumentární performance pohrávající si s formou nově zavedeného svátku „Společného středu“, jehož se mohou všechny návštěvnice a všichni návštěvníci aktivně účastnit, představuje tuto oblast jako jedinečný kulturní prostor, kde vládne blízkost i vzdálenost zároveň.

„Tedy není to jednoduché, protože neviditelné hranice zde stále existují.“

Česko-německá divadelní performance propojuje vědu a umění. Z Drážďan realizovaný výzkumný projekt „Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském příhraničí“ ožívá v uměleckém pojetí dua VerRich za spolupráce dalších umělkyň a umělců. Divadlo, performance art, hudba, tanec, rituál a vizuál ve spojení s kulturologickou perspektivou zprostředkovávají reprezentativní výběr z rozhovorů s aktérkami a aktéry současného pohraničí.

V kaleidoskopu hlasů se mísí nové a staré hranice, mizí v něm a opět se vynořují. Toto všechno se potkává v zóně kontaktu a formuje to, jak lidé v příhraničí spolu a vedle sebe žijí. Vyprávíme o setkáních a zkušenostech na pomezí minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

„Totiž hranice, jsou sice doposud vidět, na cedulích se pořád uvádějí, ale já už je necítím.“

Zveme vás k poznávání těchto (ne)pociťovaných, (ne)existujících hranic z různých perspektiv – a možná i k tomu dostat se mimo ně.

 

Performance je vícejazyčná, převážně v češtině s německými titulky.

Premiéra projektu je součástí festivalu Dny české a německé kultury 2020 a je přeshraniční spoluprací mezi Institutem pro saskou historii a kulturní antropologii (Drážďany), Veřejným sálem Hraničář (Ústí n. L.), JohannStadthalle (Drážďany) a GOGLMOGL produktion.

 Projekt vzniká za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Schroubkova fondu pro východní Evropu, Nové sítě, Ministerstva kultury ČR, EHP a Norských fondů 2014-2021 a Magistrátu hl. m. Prahy, Divadla X10 a Kampusu Hybernská.

Koncept, scénář, dramaturgie, režie: VerRich – Veronika Kyrianová a Richard Němec
Odborná spolupráce: Ira Spieker a Katharina Schuchardt
Vizuální podoba a grafika: Alesya Yakubouskaya
Hudba a sound design: Xïola Yin
Choreografie: Alica Minar

Hrají & performují: Martin Doucha, Ctirad Götz, Tereza Konrádová,
Ver*onika Kyrianová, Hana Müllerová, Rich*ard Němec
& David Helán, Artur Konrád, Alica Minar, Alesya Yakubouskaya, Xïola Yin

 

Česká premiéra
29. 9. 2021, 19 hod. / Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář

Německá premiéra
13. 10. 2021, 19.30 hod. / Drážďany, JohannStadthalle

1. repríza 9. 11. 2021, 19 hod. / Praha, Kampus Hybernská
2. repríza 13. 11. 2021, 19 hod. / Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář

Objednávka vstupenek

Objednávky pro toto představení nejsou v tuto chvíli k dispozici.

Jste na vozíku? Nevadí. Vstup do velkého sálu bohužel není bezbariérový, avšak rádi Vám nabídneme asistenci. Dejte nám prosím emailem, telefonem nebo do poznámky při rezervaci vědět, že k nám přijdete. Náš tým Vám bude k dispozici.

Pokladna je otevřena vždy 1 hodinu před akcí.

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem
.