Veřejný sál Hraničář

Úno 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
05/04   St   17:30

Živá zeleň: Komunitou podporované zemědělství

Ekologické a komunitou podporované zemědělství

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je systém založený na vzájemném vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Přednáška v rámci cyklu věnovanému zahrádkám a předzahrádkám.

Hosté:

Jaroslav Lenhart (Svobodný statek na soutoku, o.p.s.)
Tereza Jursová (Asociace místních potravinových iniciativ)

Program:

  • Promítání dokumentu o KPZ KomPot
  • Představení fungování KPZ systémů
  • Představení Společenství kolem Svobodného statku na soutoku, o.p.s.

Svobodný statek na soutoku, o.p.s. působí u Litoměřic a zabývá se pěstováním biozeleniny, bylin a péčí o svěřený kus krajiny Země. Jako obecně prospěšná společnost se snažíme o obnovení postavení zemědělce ve společnosti. V současnosti živíme 10 skupin KPZ v Praze, tedy cca 200 lidí. Již několik let dodáváme do Ústí nad Labem bedýnkovým systémem a tak bychom rádi bychom podpořili vznik KPZ skupiny i v Ústí nad Labem.

VSTUP ZDARMA