Úno 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
10/10   Út   19:00

Zahájení výstavy STUD

STUD

výstava současného umění a doprovodný program
11. 10. 2017 – 9. 2. 2018

Jaké jsou příčiny a podněty, které vzbuzují pocit studu? Psychologie a sociologie považují stud za pocit hrající stěžejní roli při vývoji sebe samého, neboť studem je formován vztah jedince a kolektivu, sounáležitosti a vyloučení, norem a odchylek – a provází nás celý život. Stud vzniká právě ze strachu, že různým očekáváním nebudeme odpovídat nebo se od nich budeme lišit. Stud nás na jednu stranu motivuje k jednání za účelem sounáležitosti, na druhou stranu někdy způsobuje to, že se ostatním vůbec nedokážeme otevřít. Stud je v pravém slova smyslu sociální pocit, který doprovází a řídí chování lidí k sobě navzájem, často pod povrchem otevřeně řečeného.


Program večera:

19:00 Zahájení a otevření výstavy
19:30 Představení s prvky, tance, nového cirkusu a mimu / skupina Holektiv
20:00 hudba / mudʌki Dj

 

Holektiv: Study
Pro zážitek studu je podstatná konfrontace osobního nedostatku či neúspěchu se sociálním okolím; stud je spojen s vědomím veřejné ztráty kompetence, důvěry, ztrapněním se apod. Soukromý stud je vždy jen stud morální, stud za sebe sama.
https://vimeo.com/163421031

 

Akci podporují:
Ministerstvo kultury České republiky
Deutsches Hygiene-Museum Dresden
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vstup zdarma