Veřejný sál Hraničář

Úno 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
07/12   Čt   18:00

#YouToo? Žena a muž na počátku třetího tisíciletí

Diskuze z obou stran hranice pořádaná ve spolupráci s Katedrou germanistiky Filozofické fakulty UJEP.

Se socioložkou a genderovou expertkou Lenkou Simerskou, která působí v projektech pro zlepšování podmínek na trhu práce a pro rovné příležitosti a pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako odborná garantka v projektu “22 procent k rovnosti”

&

S Kristinou Krömer, politoložkou z drážďanského „Frauen*bildungszentrum Dresden“.

VSTUP ZDARMA