News to your email

08. 10. 2021      18:00

Večer architektury + křest ústeckého průvodce po architektuře

18.00 Křest rozšířeného vydání ústeckého průvodce po architektuře!
Kapesním průvodcem bychom rádi pomohli veřejnosti k rozpoznání kvalit poválečné architektury v Ústí nad Labem. Kromě ústeckých ikon v něm najdete také stavby a díla méně známá. Jsme přesvědčeni, že dobrým nástrojem v boji proti soustavnému zanikání, necitlivým přestavbám a demolicím poválečné architektury je právě zvýšení povědomí o její rozmanitosti, vrstevnatosti a neoddiskutovatelných kvalitách.
První vydání z roku 2018 bylo přichystané ke stejnojmenné výstavě v Galerii Hraničář a po celém nákladu se zaprášilo v horizontu několika málo týdnů. Druhé vydání jsme navíc obohatili o karty čtyř dalších výrazných staveb a pěti uměleckých děl z veřejného prostoru Ústí nad Labem.
Přijďte si pro svůj výtisk bezmála osmdesáti stránkové fialovo-stříbrného průvodce architekturou Ústí, Českého Krumlova 2. poloviny 20. století.
 
19.00 Forget Heritage: Demo(u)lice & Mizející Ústí
Demo(u)lice: Lucie Hyšková, Petr Kubáč a Alexandra Naušová
Interaktivní projekce Demo(u)lice reaguje na nechvalně proslulou asanaci historického jádra města Ústí nad Labem, jež probíhala v 70. a 80. letech 20. století. Dne 23. února 1980 bylo srovnáno se zemí naráz rekordních devatenáct budov v rámci druhé etapy odstřelu bloku obytných činžáků a vil mezi Masarykovou a Churchillovou ulicí. Historické budovy tak uvolnily místo pro stavbu paneláků, nákupního střediska či objektu tehdejšího hotelu Vladimír.
 
Jan Hrouda: Mizející Ústí
Cyklus Mizející Ústí vznikl na památku zajímavým ústeckým stavbám, jejichž osud je nejistý. Jak již průvodní věta napovídá, věnuje se tento projekt zajímavým objektům, místům a stavbám na území města Ústí nad Labem, kterým hrozí bezprostřední zánik, nebo jejichž osud je dokonce již zpečetěn.
Více informací: www.easymap.cz/mizejici-usti/ 

Pokladna je otevřena vždy 1 hodinu před akcí.

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem
.