Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Úno 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
28/02   St   18:00

Tvář krajiny

Zahájení výstavy a tématického okruhu
Tvář krajiny
28. 2. 2017—20. 7. 2017

18:00 otevření výstavy a zahájení tematického programu
19:00 Michal Kindernay: Sea blindness
Živá audio-vizuální kompozice nahlíží do hlubin oceánů, zkoumá vodní zvukový ambient, jehož auditivní kvality narušují interferující zvuky lodní dopravy, komunikace a průmyslu.

Vzájemné prostupnosti mezi přírodou a zásahem člověka, nabízející citlivý pohled na ekologii, se věnuje výstava TVÁŘ KRAJINY. Umělci čerpají témata z přírody jako z místa touhy po kráse a duševním prožitku, odrážejícím se v citlivém ekosystému.

Jak hluboko je v našem myšlení vryta obecně přijímaná představa dělení přírody na užitečnou a neužitečnou? Jak kultivovaně přistupovat ke krajině? Výstava Tvář krajiny chce vzbudit upřímný zájem o konkrétní místa a reálné prožitky s krajinou nejen u nás v ústeckém kraji. Pro ekologa jako i pro umělce je klíčové zabývat se problematikou sounáležitosti člověka s krajinou ve své komplexnosti. Umělec dnes ve svých dílech sdílí mnohem víc, než jen příjemný dojem z estetického odrazu. Stále dovede uznávat přírodní krásy krajiny a pokud si jich cení, musí zároveň bojovat o jejich prosperitu. Skloubení tísnivého pohledu s vizuálním zázrakem, jehož je příroda schopná, bude v této výstavě pramenit v otázky podstatné pro jedinečnou krajinu s tak silnými kontrasty. Ostře vykrojené zářezy lidské ruky se málokde tolik bijí s pozůstatky původní přírody takovým způsobem jako se tok Labe zapisuje do tváře hor, skal a masivů.  

Výstava představí nejen umělecká díla, ale díky spolupráci místních sdružení i komunit se pokusí podpořit kultivovaným způsobem potenciál a ochranu okolní krajiny.

 

Umělci: Alžběta Kočvarová, Lucie Králíková, Jan Krtička, Anna Ročňová, Jan Albert Šturma, Adam Vačkář, Diana Winklerová, Aleš Zapletal

Kurátorka výstavy: Martina Johnová
Spolupráce: Studenti Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP, Studenti ateliérů Fakulty umění a designu UJEP, Studenti oboru Architektura a urbanismus TUL a další

vstup zdarma