Úno 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
28/02   St   18:00

Tvář krajiny

Zahájení výstavy a tématického okruhu
Tvář krajiny
28. 2. 2017—20. 7. 2017

 

Jak hluboko je v našem myšlení vryta obecně přijímaná představa dělení přírody na užitečnou a neužitečnou? Jak kultivovaně přistupovat ke krajině? Je důležité zpomalit, zjednodušit náš životní styl a využívat šetrnější technologie? Technologie, lidé, organické i neorganické na sebe reagují a fungují v určité symbióze, společné vytváří vhodné podmínky k životu. Právě ona symbióza je důležitým principem pro udržení stability ekosystému.

Cílem projektu je pomocí lokálního, komunitního a oarticipativního přístupu zprostředkovat uměleckou reflexi o problematice životního prostředí v praktických důsledcích. Upřímnou snahou je pomocí spolupráce místních sdružení i komunit podpořit kultivovaným způsobem potenciál a ochranu okolní krajiny. Pomocí praktických výstupů a důkladné mediaci je možné zvýšit posílení občansko-ekologické zodpovědnosti. V rámci projektu dojde k otevření otázek na téma vody, krajiny a její jedinečnosti. Výstavní projekt představí komplexní umělecké instalace, tvůrčí realizace z oblasti performance, interaktivní projekty a multimediální workshopy. V rámci výstavního projektu dojde k provázanosti současných německých a českých umělců.

 

Kurátorka výstavy: Martina Johnová
Realizační tým doprovodných programů: Pavlína Loskotová, Jitka Žambochová, Magdaléna Gurská, Martin Marek, Lukáš Pokorný, Jana Stejskalová a kolektiv Hraničář

Spolupráce: Studenti Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP, Studenti ateliérů Fakulty umění a designu UJEP, Studenti oboru Architektura a urbanismus TUL a další

vstup zdarma