Pro 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
26/11   Neděle   08:30

Sudetská procházka

Z Tisé do Libouchce nejen po Manzerweg
Z Tisé na Sněžník, po zaniklé cestě Manzerweg do Havraní, k Botschově kapli.
Přednáška: Petr Karlíček, průvodce: Milan “Pekky” Bouška.
Odjezd v 8:35 od Hraničáře (bus 1452)

 

Milan Pekky Bouška to ale popsal takto:

Start od kostela přes skály k Hřebenové boudě na Sněžník a sestup kolem Švédského hřbitova přes obec stejného jmena. Přednáška(pan Karlíček) – Místního významný obyvatel lékárník a starosty DC Lufta co odešel při odsunu pěšky přes skály do Němec a už ho nikdy nikdo nespatřil a nenašel? Po historické turisrické cestě Manzerweg k zaniklé hospodě Havraní (občerstvení s donesených zásob) Popovídání s M. Bouškou jehož brácha v šedesátých létech minulého století příležitostně pobýval. K Botschově kaply s odjezdem z Libouchce.

Pozvání k akci: K lokalitě ,,Švédského hřbitova“ neexistují žádné písemné prameny. Podle stylu pomníku, pěšinek v okolí a výsadby rododendronů lze soudit, že pomník souvisí s vybudováním lesoparku. Na Sněžníku totiž obýval v penzi vilu č. p. 106 podnikavý člen okrašlovacího spolku Franz Luft (nar. 25. 12. 1861) – děčínský lékárník a komunální politik (po dvakráte byl zvolen starostou města Děčín). Provozoval tu kavárnu pod názvem Café Luft, jejíž součástí byl právě již zmíněný lesopark. Tímto lesoparkem vedla – a stále vede – cesta nazývaná Bürgermeister-Luft-Weg (Cesta starosty Lufta) vedoucí k rozhledně na Vysokém Sněžníku. Franz Luft byl ve svých 84 letech počátkem r. 1946 vyhnán ze svého domu a byl zařazen do pěšího transportu do Německa. Při pochodu do saské obce Rosenthal se svým příbuzným ztratil a již nikdy nebyl nalezen. Po něm nám tu zůstaly pěšinky, které slouží dodnes a přímo sousedí s areálem Luft.

 

Probíhá v rámci Festivalu Sudety.

http://www.festivalsudety.cz/clanek/16796-sudetska-prochazka-z-tise-do-libouchce-nejen-po-manzerweg/
http://www.ukp98.cz/sudety/