Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Veřejný sál Hraničář

Říj 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
16. 10. 2019   St   18:00

Stáří / zahájení výstavy a performance

výstava a doprovodný program

podpora mezigeneračního sdílení a předávání zkušeností; nabourání představy a stereotypu o stárnutí jako pasivitě, rigiditě i pomalosti.

 

Galerie Hraničář vás srdečně zve na vernisáž výstavy současného umění. Chystaná výstava s názvem Stáří se věnuje podpoře mezigeneračního sdílení a předávání zkušeností; nabourávání představy a stereotypu o stárnutí jako pasivitě, rigiditě i pomalosti. V průběhu podzimu a zimy v Hraničáři vznikne několik uměleckých intervencí a živý mezioborový program, který vede k posílení i iniciaci občanské angažovanosti a zájmu o společenské dění. 

Od 18:00 proběhne zahájení výstavy kurátorkou Galerie Hraničář Martinou Johnovou a dalšími osobnostmi, které za výstavou stojí. Program večera uzavře svou performance Eleny Pecenová (AVU Praha) ~ Sear and yellow

 

Kurátorka a autorka koncepce programu: Martina Johnová
Spolupráce a odborná konzultace: Zuzana Jakalová (display.cz), Lucie Galčanová ( FSS MUNI)
Architekt výstavy: Filip Krampla
Vizuální design: Alexandra Šliková
Autoři koncepce doprovodného programu: Hanka Kokšalová, Barbora Kropáčková, Elpida o. p. s., Reneta Kutinová Vášová (Hospic Litoměřice)

Spolupracující umělci: Kristýna Fingerlandová, Barbora Dayef, Jana Švecová a Lucie Králíková, Sláva Sobotovičová, Anna Štěpanovičová, Sláva Sobotovičová

 

 
 

V českém prostředí převažuje vnímání stárnutí jako hrozby nebo obecně fenoménu, kterému je třeba se bránit. Nepřítomnost tématu stáří a umírání ve veřejné debatě ostře kontrastuje s demografickými změnami. Současná rychlost, rychlá spotřeba a tlak na okamžitý výkon, jež zejména u lidí ve vyšším věku, kteří ztrácejí své místo ve společnosti i schopnost se v ní orientovat, mohou vést k radikálnímu poklesu sebevědomí i smyslu života. 

Cílem je vytvořit mezigenerační platformu pro sdílení znalostí a dovedností a propojit ty, kteří chtějí své zkušenosti předávat, ať už senioři mladým lidem nebo naopak, s těmi, kteří chtějí nové zkušenosti získat. Narušit představu o sklonku takzvaného produktivního života a stereotypů, které věrně odrážejí dominující představy o stárnutí jako pasivitě, rigiditě a pomalosti. V roce 2050 bude asi třetina obyvatelstva v České republice starší 65 let. Už nyní je zřejmé, že stárnutí populace spolu s úbytkem mladších generací bude znamenat nutnost zásadních změn v oblasti veřejných politik, ale také o různých dimenzích lidského života. Potřeba mezigeneračního dialogu bude hlavním impulsem pro vznik nových uměleckých projektů z řad současných českých i mezinárodních umělců, doplněná o živý mezioborový doprovodný program.

Přispěj na ještě lepší kino v Hraničáři

vstup zdarma