Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Veřejný sál Hraničář

Dub 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
05/04      17:00

Přímá versus zastupitelská demokracie?

Akademické fórum je platforma umožňující setkávání akademiků a širší veřejnosti. Diskuse na aktuální občansko-politická témata s politology, historiky, sociology, právníky a dalšími odborníky.

hlavní hosté
Jan Bíba, Daniel Kroupa, Jan Kysela, Jan Wintr

moderuje
prof. Filip Karfík (University of Fribourg, Švýcarsko)

 

Akademické fórum je platforma umožňující setkávání akademiků a širší veřejnosti. Organizuje diskuse na aktuální občansko-politická témata s politology, historiky, sociology, právníky a dalšími odborníky. Dvě diskuse ročně na dvě různá témata v různých regionech ČR. Každá je základem pro vznik stručné shrnující příručky.

Akademické fórum se zaměřuje na občansko-politické otázky. Nemá ovšem politický cíl v tom smyslu, že by podporovalo to či ono politické hnutí, stranu nebo program. Má ho v jiném, podstatnějším smyslu. Vzniklo z přesvědčení, že politika, nebo přinejmenším dobrá politika, předpokládá společenství, které si ujasňuje a hledá, co je pro ně dobré, a které pečuje o svou schopnost něco takového nacházet; a že k této péči může a má přispívat i akademická obec. Akademické fórum chce k této péči přispívat tím, že bude vytvářet pravidelnou příležitost k „poradě o věcech obecních“. Úkol, před nímž účastníci takové debaty stojí, nespočívá ve vyjadřování a obhajovaní vlastních politických názorů či preferencí nebo vyvracení názorů někoho jiného, nýbrž ve společném uvažování o společné věci. Východiskem každé takové úvahy je představení problému z několika různých oborových perspektiv, umožňující z různých úhlů nasvítit pole, v němž se úvaha pohybuje, a ukázat problémy, s nimiž si má poradit. Diskuse by se měla zaměřit na obecně známé návrhy řešení či teze, které jsou součástí již probíhající veřejné debaty, prostřednictvím srozumitelných argumentů objasnit jejich případné nedostatky a umožnit volbu mezi nimi.

 

vstup zdarma