News to your email

19. 05. 2022   Čt   15:00

Krátké filmy nominované na Cenu ELBE DOCK – blok 3.

Krátké filmy nominované na Cenu ELBE DOCK – blok III.
(ELBE DOCK Award Films – Programme 3)

celková stopáž: 98 min
jazyk: původní znění + s anglickými titulky

 

V kruhu (2021, r. Julia Reiter) – 29 min
Mladá cvičitelka koní se pokouší získat přízeň nového přírůstku, který si k ní pro svůj nízký věk ještě nestihl vytvořit důvěru. Souběžným úkolem se z pověření majitelky stáje stává také zácvik nové kolegyně. Stejně jako pro zvíře není ani pro člověka jednoduché zorientovat se v neznámé situaci, a hlavní hrdinka jako by se tak náhle objevila v začarovaném kruhu svých nejistot a limitací. Vyprávění o konkurenci, problémech s komunikací a strachu z nahraditelnosti.

EN/
In the Inner Circle (2021, dir. Julia Reiter)
A young horse trainer tries to win the favour of a new arrival who has not yet developed trust in her due to its young age. At the same time, the owner of the stable assigns her the task of training a new colleague. Just like an animal, it is not easy for a human being to find her way in an unfamiliar situation, and the main protagonist seems to suddenly enter a vicious circle of her own uncertainties and limitations. A story about competition, communication problems and the fear of being replaced.


 

Can You Still Feel the Butterflies? (2021, r. Radek Brousil, Kryštof Hlůže) – 13 min
Tajemná polomrtvá Ryba přestává vidět smysl ve své existenci. Odhodlání ukončit vlastní život však začne rozporovat Vnitřní hlas. Dvojice spolu rozmlouvá formou veršů a citátů amerických hudebních skupin z přelomu tisíciletí, a na diváka tak sugestivně doléhá nejen tíha vědomí, že se svět kolem nás mění závratným tempem, ale také oněmělá úcta před silou přírody, která si nakonec vždy poradí i bez nás. Naději hledejme v soucitu.

EN/
Can You Still Feel the Butterflies? (2021, dir. Radek Brousil, Kryštof Hlůže)
A mysterious half-dead Fish ceases to see any meaning in its existence. But the resolve to end its own life begins to be undermined by the Inner Voice. The pair talk with each other through verses and quotes from American bands from the turn of the millennium, and the audience feel not just the weight of the awareness that the world around us is changing in a breakneck pace but also a silent awe of the forces of nature, which will always prevail in the end, with us or without us. Let us search for hope in compassion.


 

Ospalky (2021, r. Kateřina Hroníková) – 28 min
Postarší manželé Libuše a Jaromír žijí ve velkém domě na samotě. Pro Jaromíra se v důchodu stala jediným koníčkem péče o zahradní trpaslíky, pro Libuši je zase prioritou, aby jejich domácnost byla za všech okolností v perfektním stavu. Každodenní rutina a nedostatek vnějších impulsů mají však za následek pocit vzájemného odcizení. Rodinný přítel Arnošt proto dvojici předplatí tříměsíční stmelovací program od tajuplné agentury Slunce. Najdou k sobě manželé plněním nejrůznějších domácích úkolů opět cestu?

EN/
Rheum (2021, dir. Kateřina Hroníková)
An elderly couple, Libuše and Jaromír, live in a big house in the middle of nowhere. In their retirement, Jaromír’s only hobby is taking care of his garden gnomes, while Libuše prides herself on keeping their home spotless at all times. However, everyday routine and the lack of outside stimuli lead to the feeling of mutual estrangement. In an attempt to help, Arnošt, a family friend, buys a three-month bonding programme for them from the mysterious Sun Agency. Will the couple rekindle their closeness through various homework assignments?


 

Věc (2021, r. Malte Stein) – 5 min
Horký letní den. Slunce praží a budovy vrhají ostré stíny. Mimo majitele domácích mazlíčků vyráží do rozpálené betonové džungle i neznámý muž. Jeho bezstarostnou procházku náhle naruší zvuk drobných krůčků. Je pozorován. Zpovzdálí na něj nesměle upírá své velké oči zdánlivě neškodná bytost. O co může jít? Co se na první pohled zdá být ztělesněním roztomilosti, se postupně mění v neodbytnou noční můru.

EN/
Thing (2021, dir. Malte Stein)
A hot summer day. The sun shines and the buildings cast sharp shadows. Among people walking their pets, a stranger comes out into the hot concrete jungle. His leisurely stroll is suddenly interrupted by the sound of tiny footsteps. He is being observed. A seemingly harmless creature looks on from afar, staring at him with its shy, large eyes. What is this about? What seems at first to be the embodiment of cuteness gradually turns into a haunting nightmare.


 

Čáry máry (2021, r. Klara von Veegh) – 21 min
Násilný čin donutí mladou matku a jejího tříletého syna k útěku. Navzdory hezkým společným chvílím musí žena čelit projevům synkova podezření, že nic, na čem stál jeho dosavadní svět, již nebude jako dřív. Nelehkou cestu za svobodou se mu proto pokouší zpříjemňovat pomocí nejrůznějších kouzel a zaříkávadel. Zároveň však musí přijmout zodpovědnost za vlastní činy a připustit si, že ne všechno se dá vyřešit mávnutím kouzelného proutku.

EN/
Wishaway (2021, dir. Klara von Veegh)
A violent incident forces a young mother to flee with her three-year-old son. They share some pleasant moments, but nonetheless, she has to face her son’s suspicions that the world he has known so far will never be the same again. She tries to make the arduous journey to freedom more fun for him with the help of various spells and incantations. At the same time, she must accept responsibility for her own actions and admit to herself that not everything can be solved with the wave of a magic wand.

 

vstupné:

Pokladna je otevřena vždy 1 hodinu před akcí.

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem
.