News to your email

19. 05. 2022   Čt   13:00

Krátké filmy nominované na Cenu ELBE DOCK – blok 2.

Krátké filmy nominované na Cenu ELBE DOCK – blok II.
(ELBE DOCK Award Films – Programme 2)

celková stopáž: 87 min
jazyk: původní znění + s anglickými titulky

 

Rondo (2022, r. Katharina Rivilis) – 29 min
„Všechno skončí tak, jak to začalo.“ Zoé se během pobytu u Baltského moře, kde jí dělá společnost její přítel Lars, dostává do spirály vzpomínek. Zážitky z dovolené, kterou na stejném místě v minulosti strávila se svým bývalým partnerem Robertem, začínají samovolně ožívat s nebývalou intenzitou. Pohledy, situace či jen obyčejná slova evokují obrazy dávných chvil a postupně dostávají čím dál jasnější obrysy. Jejich znovuprožití je pro Zoé možná tou jedinou cestou, jak je nechat s klidným srdcem opět vyblednout.

EN/
Rondo (2022, r. Katharina Rivilis)
“Everything will end as it began.” During her holiday with her boyfriend Lars at the Baltic Sea, Zoé gets caught in a spiral of memories. Experiences from a holiday she spent in the very same place in the past with her ex-boyfriend Robert begin to resurface spontaneously and with an uncommon intensity. Sights, situations, even ordinary words evoke the images of long-ago moments and their outlines become clearer and clearer. To relive them might be the only way for Zoé to let them fade with peace and calmness in her heart.


 

Sestry (2021, r. Andrea Szelesová) – 11 min
Animovaný příběh o jedinečnosti i těžkostech sourozeneckého pouta. Starší ze sester živoří uvízlá uprostřed pouště, neschopná se o sebe postarat. Ven z všudypřítomného písku vykukuje pouze její hlava a ruce. Aniž by existovala naděje, že se dívku podaří z jejího písečného zajetí vysvobodit, stává se péče o ni nespravedlivým údělem Mladší sestry. Do jaké míry se může jedinec vyvázat z obecně předpokládaného závazku, že bude svému sourozenci vždy oporou?

EN/
Sisters (2021, dir. Andrea Szelesová)
An animated story about the uniqueness and pitfalls of the sibling bond. The elder sister lives a miserable existence, stuck in the middle of the desert, unable to care for herself. Only her head and hands stick out from the ubiquitous sand. With no hope of freeing the girl from her sandy captivity, it becomes an unfair lot of the younger sister to care for her. To what extent can you break free from the universally acknowledged obligation to be always of assistance to your sister or brother?


 

Pokoj (2021, r. Naomi Pacifique) – 21 min
Ve filmu švýcarské režisérky Naomi Pacifique, která se zároveň zhostila i hlavní role, nahlížíme do pokoje, který je neuspořádaným, leč útulným vesmírem dvojice, jejichž společné noci se zdají být nekonečnými. Navzdory tomu, že se pár po bytě pohybuje beze studu z vlastní nahoty, tušíme, že uvnitř sebe Naomi s čímsi bojuje. Hrdinčina současná zádumčivost je stavěna do kontrastu s její nenucenou hravostí předškolního věku, kterou film zpřítomňuje za pomoci starých home-videí. Dokáže se Naomi napojit na svoje dřívější bezprostřední já?

EN/
after a room (2021, dir. Naomi Pacifique)
In the film of Swiss director Naomi Pacifique, who also cast herself as the lead, we peer into a room that is the messy but cosy universe of a couple whose nights spent together are seemingly endless. The couple walks around the flat unembarrassed by their nakedness, yet we feel that Naomi is struggling with something on the inside. Her sudden brooding is juxtaposed with the carefree playfulness of her pre-school age, depicted in the film in the form of old home-videos. Will Naomi succeed in getting in touch with her former natural self?


 

Tenkrát v Izraeli (2021, r. Weronika Szyma) – 11 min
Animovaný dokument ve formě cestovního deníku zachycuje výpravu polské režisérky Weroniky Szymy do Izraele. Její láska k muži z Palestiny v ní podněcuje touhu vyjádřit svůj světonázor a jasné stanovisko k tamnímu konfliktu. Po příjezdu do města Sderot, nacházejícího se poblíž pásma Gazy, je však její zjednodušené vidění okamžitě konfrontováno s mnohem složitější, každodenní realitou místních obyvatel.

EN/
Once Upon a Time in Israel (2021, dir. Weronika Szyma)
An animated documentary in the form of a travel diary describes the journey of Polish director Weronika Szyma to Israel. Her love for a Palestinian man fuels her desire to express her worldviews and say in no uncertain terms what she thinks about the local conflict. After she arrives in the town of Sderot, situated near the Gaza Strip, her simplistic understanding is immediately challenged by the much more complex everyday reality of the local population.


 

Strážci (2021, r. Patrick Muroni) – 15 min
Každý mejdan i každá letní láska musí jednou skončit. Nora oznámí svým kamarádům, že hodlá odejít, a partu tak čeká poslední společně strávený den. Zpočátku bezstarostně působící jízda dostává hořkosladký nádech, když se ukáže, že Léovi není Nořin odchod zdaleka tak lhostejný, jak by se mohlo zdát. Skutečnost, že po létě vždy přichází podzim, však neznamená, že musí být nutně pohřbena i šance zažít nespoutaná dobrodružství.

EN/
Sentinels (2021, dir. Patrick Muroni)
Every party and every summer love must end sooner or later. Nora tells her friends that she is going to leave, and the group is about to spend their last day together. The initially easy-going farewell takes a bittersweet turn when it transpires that Léo is not nearly as indifferent to Nora’s departure as he might think. The fact that summer is always followed by autumn doesn’t necessarily mean that the chance for unbridled adventure must also be lost.

 

vstupné:

Pokladna je otevřena vždy 1 hodinu před akcí.

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem
.