Loading...

FIK 2022: DUCH 👻 SPIRIT

Pá / 18. 11. / Celý den
7. Festival ilustrace, komiksu a videoher / 7th Festival of Illustrations, Comics and Video games

◕‿◕

‚Duch je náboženský pojem, který označuje oživující princip jako nehmotnou podstatu člověka. V přírodních náboženstvích se oživující princip chápe jako podíl člověka na něčem, co ho přesahuje.‘ Přijďte se podílet na události, kde se stírá rozdíl mezi festivalem a přátelským setkáním, kde mezi tvůrci a návštěvníky neexistují bariéry, a kde padnou i bariéry mezi naším světem a tím dalším.

Sedmý ročník festivalu FIK bude ve znamení duchů, přízraků, poltergeistů, bludiček a revenantů. Těšíme se na všechny ztracené i nalezené duše.

 

/EN/

‚Spirit is a religious term that refers to the animating principle as the immaterial essence of man. In natural religions, the animating principle is understood as man’s participation in something that transcends him.‘ Come and participate in an event where the distinction between festival and friendly gathering is blurred, where there are no barriers between creators and visitors, and where the barriers between our world and the next fall away.

The seventh edition of the FIK festival will be marked by ghosts, phantoms, poltergeists, wanderers and revenants. We look forward to seeing all lost and found souls.

 

www.fikfestival.cz

◕‿◕

‚Duch je náboženský pojem, který označuje oživující princip jako nehmotnou podstatu člověka. V přírodních náboženstvích se oživující princip chápe jako podíl člověka na něčem, co ho přesahuje.‘ Přijďte se podílet na události, kde se stírá rozdíl mezi festivalem a přátelským setkáním, kde mezi tvůrci a návštěvníky neexistují bariéry, a kde padnou i bariéry mezi naším světem a tím dalším.

Sedmý ročník festivalu FIK bude ve znamení duchů, přízraků, poltergeistů, bludiček a revenantů. Těšíme se na všechny ztracené i nalezené duše.

 

/EN/

‚Spirit is a religious term that refers to the animating principle as the immaterial essence of man. In natural religions, the animating principle is understood as man’s participation in something that transcends him.‘ Come and participate in an event where the distinction between festival and friendly gathering is blurred, where there are no barriers between creators and visitors, and where the barriers between our world and the next fall away.

The seventh edition of the FIK festival will be marked by ghosts, phantoms, poltergeists, wanderers and revenants. We look forward to seeing all lost and found souls.

 

www.fikfestival.cz

Loading...