Led 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
26/09   Úterý   14:00

Den charity

„Bojuj za to, čemu věříš“

Den charity se slaví každoročně od roku 2008 v období kolem svátku sv. Vincence z Paula (27. 9.), patrona charitních zařízení. Smyslem této akce je seznámit širokou veřejnost s činností Charity a zajímavou formou představit jednotlivá zařízení a služby Charity.

Hudební a divadelní představení, aktivity pro děti, tvořivé dílny, představení služeb Oblastní charity včetně pro tuto akci speciálně vytvořeného krátkého filmu.

Hlavním bodem tohoto odpoledne bude představení jedinečného kalendáře Oblastní charity Ústí nad Labem pro rok 2018, který bude nafocen fotografem Petrem Berounským. Na fotografiích se s našimi klienty objeví profesionální ústečtí sportovci. Veškeré tyto fotografie pak budou k prohlédnutí přímo na akci nebo dále v rámci putovní výstavy, která bude pokračovat v následujících měsících ve frekventovaných místech v Ústí nad Labem. Celý výtěžek z tohoto kalendáře stejně jako výtěžek ze sbírkových kasiček bude použit pro 18letého Jiřího a jeho rodinu, který po nehodě v srpnu 2016 částečně ochrnul, na úpravu bezbariérového bydlení, na rehabilitační pomůcky a na intenzivní rehabilitační pobyt.