Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

11. 05. 2017   Čt   19:30

Česko-německá debata

Jak k nám hovoří sousední kraj? Bereme si příklad z kultury, která je v něčem odlišná, přesto nám blízká. Společná diskuze se zabývá aktuálními otázkami spojenými v kulturou, jazykem a vzájemnými vztahy mezi Čechy a Němci.

Mediální obraz církví a skutečnost, česko-německé srovnání.

  • Michaela Kajlíková (farářka Československé církve husitské, Ústí nad Labem)
  • Michael Schleinitz (evangelický farář v Lohmenu, Sasko)
  • Martin Vaňáč (katolický teolog, Evangelická fakulta UK, Praha)

Diskuzi moderuje Julie Houfková, studentka na Katedra germanistiky FF UJEP Ústí nad Labem. Debata bude tlumočena do českého jazyka. Akce je součástí doprovodného programu k výstavě Jak si rozumět?.

 


JAK SI ROZUMĚT?

MEDIA LAB, UMĚLECKÉ PROJEKTY, DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 3. – 15. 7. 2017


Media Lab – výrobní laboratoř idejí, prostor pro mezioborový dialog a kreativitu, místo pro tvůrčí zprostředkování tématu o problémech v komunikaci a vzájemnému porozumění.

Akci podporují:
Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Ministerstvo kultury České republiky, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

VSTUP ZDARMA

Probíhá v rámci Česko-německého kulturního jara.