Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

03.–04. 10. 2019   
Čt–Pá
  

Acoustic Parallaxes

CZ
Otázky zvukového znečištění, hluku a hlubokého naslouchání stály dlouho mimo hlavní proud moderní a postmoderní hudby, ale v poslední době jsou součástí témat, kterými jsme nuceni se zabývat. Zvuková ekologie zdůrazňuje důležitost autonomního zvukového univerza, které nás neustále obklopuje a jehož součástí jsme. Zvuk je v tomto myšlenkovém kontextu vnímán jako kvalita komplexního, „více-než-lidského“ systému, existujícího a „znějícího sám o sobě“. Záleží na našich percepčních schopnostech či na situaci a ochotě posluchače, který tuto neustále se proměňující sonickou texturu světa může přijmout, pochopit, nechat ji působit a využít ji jako inspiraci, jako prostředek k poznání, znepokojení, nebo uklidnění.

V rámci konference Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond se ve Veřejném sále Hraničář odehrají dva bloky vystoupení umělců/hudebníků, kteří ve své tvorbě problematiku zvukové ekologie reflektují.

ENG
The issues of sound pollution, noise and deep listening have long been outside the mainstream of modern and postmodern music. However, lately they have become part of the topics we are forced to deal with. Acoustic ecology emphasizes the importance of an autonomous sonic universe that constantly surrounds us and of which we are a part. In this context, sound is understood as the quality of a complex, “more-than-human” system, existing and “resounding by itself.” It depends on our perceptual abilities or on the listener’s situation and willingness to accept and understand this ever-changing sonic texture of the world, to let it act and to use it as inspiration and a means of knowledge, concern, or of calming the mind.

As a part of the conference Murmurans Mundus: Sonic Ecology  and beyond there will be two sets of audio performances from artists, who reflect the topic of sonic ecology in their own work.

 


program:

3.10. 20.30-23.00

Chakav Ali, Alois Yang, Gburek Jeff, Park Jiyun, Tomáš Šenkyřík

 • Chakav Ali – multichannel – field recording / synthesizing / processing – 30 min
  IINDISTINGUISHABILITY
 • Alois Yang – multichannel (4.1) – spatial feedback
  “Sonic Animism: The Emergences of 30-Feedback-System”
 • Gburek Jeff – TBA – field-recordings – 25 min
  location-oriented phonography
 • Park Jiyun – multichannel (4.1) – field-recordings, electronic effects – 30 min
  “Invisible Indicator”
 • Tomáš Šenkyřík – multichannel (4.1) – field-recordings
  Soundscape of South Moravia

4.10. 19.00-23.00

Martin Zet, Barry Wan, Boštjan Perovšek, AVA kolektiv, Jan Sůsa, Slavek Kwi

 • Martin Zet – body audio performance – 8 min
  Písně na jedno nadechnutí
 • Barry Wan – multichannel (4.1) – fixed media, studio recordings – 7.5 min
  the land of the dead
 • Boštjan Perovšek – multichannel (4.1) studio recordings, electronic effects
  Pavilion for Spiders Sound Tour
 • AVA kolektiv – field-recordings of various spaces
  Moving Spaces 
 • Jan Sůsa – TBA – electromagnetic recordings with diy equipment
  Listen to the sounds of electromagnetic fields
 • Slavek Kwi – DIY instruments – happening – 40 min
  “Exploring the option of teleportation as an alternative strategy for solving of carbon print problem”

 

Pořádá Fakulta umění a designu UJEP.

vstup zdarma