Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Podcasty

K příležitosti výstavy Poslední den stvoření v galerii Hraničář pro vás připravujeme sérii tématických podcastů. Právě probíhající výstava Poslední den stvoření zkoumá antropocentrický a extraktivistický vztah ke krajině, který se projevuje v přesvědčení, že je možné jakýkoliv kus krajiny vytěžit, zpeněžit a upravit podle potřeb člověka, aniž by se zohlednily dalekosáhlé důsledky takového chování.

Ústečtí mileniálové se v jednotlivých dílech kriticky věnují danému stavu a hledají aktuální pozitivní přístupy v oblasti ekologie a udržitelného hospodaření, hovoří nad důsledky rekultivací postindustriální krajiny severních čech a společně hledají způsoby, jak opravit zpřetrhané vazby ústečanů k okolní krajině.

Aktivní přístup (#5)

Být aktivní znamená věnovat péči a lásku svému bezprostřednímu okolí. Budovat vazby nejen mezilidské ale i s krajinou.
V novém díle hraničářského podcastu se zaměřujeme na pozitivní přístupy v oblasti aktivního přístupu ke krajině, ať už jednotlivců nebo kolektivů. Jak najít vztah k místu zničenému těžbou? Jakým způsobem se aktivně podílet na restrukturalizaci společnosti vygenerované pozdním kapitalismem?

Autoři: Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka

Rozhovor s Janem Frouzem (#3)

Rozhovor profesorem Janem Frouzem z Přírodovědecké fakulty UK.

Rozhovor připravili: Barbora Kropáčková, Štefan Pecko a Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatenko

Milada (#1)

V červenci to bude 19 let, co bylo zahájeno napouštění hnědouhelného lomu Chabařovice. Na jeho místě se nyní nachází jezero Milada, které je jedním z prvních rekultivovaných jezer na území České republiky. Stejně jako plánování Milady je i první díl našeho hraničářského podcastu značně experimentální. Dozvíte se něco málo o historii lokality, současném stavu i budoucích plánech.

Jídlo (#4)

V dalším díle našeho hraničářského podcastu navazujeme na téma zemědělství a dobrovolné skromnosti. Jak zdravě jíst a zároveň nevytvářet nadprodukci? Jak se zorientovat v ohromné nabídce supermarketů? Jak lépe jíst a cítit se dobře? Vztah k jídlu souvisí i se vztahem k nám samým. Koneckonců sami jsme tvůrci naší vnitřní krajiny...

Rozhovor připravili: Martina Johnová, Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatenko

Zemědělství (#2)

Zemědělská půda je od dob průmyslové revoluce vystavená extrémnímu náporu. Současný přístup velkých nadnárodních korporací vytlačující menší zemědělce, vyčerpává půdu a znehodnocuje ji. Půda přichází o svoji kvalitu také velkým množstvím chemických hnojiv. Přichází tak o svoji biodiverzitu. Dochází k suchu. Erozi. V novém díle podcastu se snažíme mluvit o podpoře udržitelného zemědělství, zdravém způsobu pěstování plodin a zadržování vody v krajině. Dejte i vy s námi šanci ekologickému zemědělství!

Autoři: Martina Johnová, Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatenko