News to your email

Podcasty

Rozhovor: Jakub Krahulec & Ondřej Trhoň: Solarpunk

Květinové vzory na fasádách odráží slunce, ke kterému se obracejí i skutečné květy na vertikálních zahradách. Příroda a město je zde v souladu. Tak lze načrtnout estetiku solarpunku, hnutí vyvěrajícího v posledním desetiletí z vědomí klimatické krize. Jaké technologie či kouzla udržují jeho utopické společnosti při životě? Jaké problémy solarpunková fikce představuje a jaká navrhuje řešení?
Poslechněte si rozhovor s Jakubem Krahulcem a Ondřejem Trhoněm k výstavě Světlo v galerii Hraničář.

Autoři podcastu:
Barbora Kropáčková, Štefan Pecko, Hana Kokšalová

Hudba, zvuk, střih:
Vojtěch Groot

Světlo

První díl podcastu k novému výstavnímu cyklu Světlo ve Veřejném sále Hraničář.

Autoři podcastu
Hana Kokšalová, Štefan Pecko, Martina Johnová, Tomáš Petermann

Hudba, Zvuk, Střih:
Vojtěch Groot

Rozhovor: Zuzana Koňasová

Rozhovor s architektkou a urbanistkou Zuzanou Koňasovou o práci s veřejností, participativních projektech a nově se rodící Kanceláři architektury města Liberec. Zuzana spolupracovala na vizi pro Liberec a iniciovala web o architektuře Liberec:reichenberg.net, projekt Živá paměť Liberec Reichenberg a podílela se mimo jiné na záchraně kina Varšava.

Autoři podcastu
Barbora Kropáčková, Tomáš Petermann

Hudba, zvuk
Polina Khatsenka @mudaki

Střih
Vojtěch Groot

Právo na město

Závěrečný díl z druhé série podcastu Hraničář, který vznikal jako součást doprovodného programu k výstavě Komu patří město.

Seznamte se s pojmem právo na město a s pestrou škálou  uskupení nebo konkrétních projektů realizovaných ve veřejném prostoru - ať už v Ústí nad Labem nebo jinde, které nám přijdou inspirativní a do jejich aktivit se můžete zapojit třeba i vy.

Autoři podcastu
Barbora Kropáčková, Jan Wilda, Štefan Pecko, Hana Kokšalová

Hudba, Zvuk
Polina Khatsenka @mudaki

Střih
Vojtěch Groot

Rozhovor: Participativní platforma pro urbánní kritiku a kreativitu

V rámci projektu Komu patří město vznikla nová iniciativa a kolektiv Participativní platforma pro urbánní kritiku a kreativitu. Jejím záměrem je otevřít prostor pro urbánní spolu-tvorbu, sdílení poznatků, diskuzi a výzkum města Ústí nad Labem. Rozhovor se členy platformy o jejich plánech a projektu ZIN 400.

Autoři podcastu: Štefan Pecko, Hana Kokšalová
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka @mudaki
Střih: Vojtěch Groot

Reportáž: Demonstrace Iniciativy za důstojné bydlení

Krátká reportáž z demonstrace na podporu vystěhovaných lidí z ubytoven z Kovářské ulice ve Varnsdorfu. Demonstraci podpořila i bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, evangelický farář Filip Šimonovský nebo aktivista Jožka Miker.

Autorka: Barbora Kropáčková
Hudba: Polina Khatsenka @mudaki
Střih: Karolína Hruboňová

Rozhovor: Karel Karika

Rozhovor s politikem a aktivistou Karlem Karikou o jeho aktivitách, vizích a projektech v Ústí nad Labem.

Autoři: Štefan Pecko, Barbora Kropáčková
Hudba: Polina Khatsenka @mudaki
Střih: Vojtěch Groot

Rozhovor: Barbora Bírová

Rozhovor s antropoložkou a členkou Platformy pro sociální bydlení Barborou Bírovou o řešení problematiky bytové nouze, bezdomovectví a důstojném bydlení.

Autoři: Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková
Hudba: Polina Khatsenka @mudaki
Střih: Vojtěch Groot

Bydlení

V další epizodě Hraničářského podcastu se Bára, Štefan, Hanka a Honza věnují tématu, které rezonuje nejenom v České republice, ale všude v Evropě a tím je krize bydlení. Nastiňuje situaci privatizace bytů v 90. letech, problematiku vzniku vyloučených lokalit v Ústeckém kraji, vznik bezdoplatkové zóny nebo medializované kauzy městských bytů v souvislosti s obchodem s chudobou. Zamýšlí se také nad aktuálními pozitivními přístupy a tendencemi v oblasti udržitelného bydlení.

Autoři podcastu: Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda

Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)
Střih: Vojtěch Groot

Rozhovor: Petr Karlíček

Rozhovor s ředitelem Archivu města Ústí nad Labem Petrem Karlíčkem o významných osobnostech a kauzách, které spoluutvářeli stávající podobu města.

Autoři: Štefan Pecko, Barbora Kropáčková
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Postindustriální město

První díl nového cyklu Hraničářských podcastů se věnuje výrazné industriální minulosti a jejímu dopadu na urbanismus a územní plánování města.
Díl se zaměřuje na historický vývoj, důležité milníky, velké průmyslové hráče a výzvy, které přináší postupná deindustrializace města a přechod ke komercializaci veřejného prostoru.

Autoři podcastu: Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Žijete v Ústí a záleží Vám na veřejném prostoru?

Veřejná výzva pro všechny Ústečany!

Komu patří město? – to je nová skupinová výstava ve Veřejném sále Hraničář. Její součástí bude také mezioborový výzkum zaměřený na témata jako: právo na město, funkce veřejné sféry, či urbánní etnografie. Do výzkumu se můžete zapojit i Vy!

Právo na město je právo rozhodovat o kvalitě svého života. Jak toto uvědomění v občanech probudit? Jaké jsou podle vás slabiny a světlé stránky života v jednotlivých městských částech Ústí nad Labem? Co by se podle vás mělo změnit? Pojďme společně vytvořit nové vztahy, vazby a sítě. Zajímají nás Vaše postřehy!

Napište nám je na e-mail: galerie@hranicar-usti.cz.

Nejzajímavější podněty zpracujeme v našem Hraničářském podcastu. Více informací o projektu naleznete na www.hranicar-usti.cz

Autoři podcastu: Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Poslední den stvoření

K příležitosti výstavy Poslední den stvoření v galerii Hraničář pro vás připravujeme sérii tématických podcastů. Výstava Poslední den stvoření se zabývala antropocentrickým a extraktivistickým vztahem ke krajině, který se projevuje v přesvědčení, že je možné jakýkoliv kus krajiny vytěžit, zpeněžit a upravit podle potřeb člověka, aniž by se zohlednily dalekosáhlé důsledky takového chování.

Ústečtí mileniálové se v jednotlivých dílech kriticky věnují danému stavu a hledají aktuální pozitivní přístupy v oblasti ekologie a udržitelného hospodaření, hovoří nad důsledky rekultivací postindustriální krajiny severních čech a společně hledají způsoby, jak opravit zpřetrhané vazby ústečanů k okolní krajině.

Rozhovor: Pavla Lorenzová a Tereza Matoušková

Rozhovor s Pavlou Lorenzovou a Terezou Matouškovou, které stojí za prvním bezobalovým obchodem a kavárnou v Ústí nad Labem.
Poslechněte si, jak vznikl ŠPAJZ a proč dává smysl nakupovat bezobalově.

Autoři: Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Rozhovor: Martin Dušek

Rozhovor s režisérem Martinem Duškem, autorem filmu Jáma a Rypadlo o jezeru Milada a aktivním občanském přístupu.

Autoři: Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Aktivní přístup (#4)

Být aktivní znamená věnovat péči a lásku svému bezprostřednímu okolí. Budovat vazby nejen mezilidské ale i s krajinou.
V novém díle hraničářského podcastu se zaměřujeme na pozitivní přístupy v oblasti aktivního přístupu ke krajině, ať už jednotlivců nebo kolektivů. Jak najít vztah k místu zničenému těžbou? Jakým způsobem se aktivně podílet na restrukturalizaci společnosti vygenerované pozdním kapitalismem?

Autoři: Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Zemědělství (#2)

Zemědělská půda je od dob průmyslové revoluce vystavená extrémnímu náporu. Současný přístup velkých nadnárodních korporací vytlačující menší zemědělce, vyčerpává půdu a znehodnocuje ji. Půda přichází o svoji kvalitu také velkým množstvím chemických hnojiv. Přichází tak o svoji biodiverzitu. Dochází k suchu. Erozi. V novém díle podcastu se snažíme mluvit o podpoře udržitelného zemědělství, zdravém způsobu pěstování plodin a zadržování vody v krajině. Dejte i vy s námi šanci ekologickému zemědělství!

Autoři: Martina Johnová, Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatenko

Rozhovor: Petr Doubravský a Eva Jašková

Rozhovor s Petrem Doubravským a Evou Jaškovou o aktivismu a vztahu ke krajině postižené těžbou uhlí.

Autoři: Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Rozhovor: Jan Frouz

Rozhovor profesorem Janem Frouzem z Přírodovědecké fakulty UK.

Rozhovor připravili: Barbora Kropáčková, Štefan Pecko a Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Jídlo (#3)

V dalším díle našeho hraničářského podcastu navazujeme na téma zemědělství a dobrovolné skromnosti. Jak zdravě jíst a zároveň nevytvářet nadprodukci? Jak se zorientovat v ohromné nabídce supermarketů? Jak lépe jíst a cítit se dobře? Vztah k jídlu souvisí i se vztahem k nám samým. Koneckonců sami jsme tvůrci naší vnitřní krajiny...

Rozhovor připravili: Martina Johnová, Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Milada (#1)

V červenci to bude 19 let, co bylo zahájeno napouštění hnědouhelného lomu Chabařovice. Na jeho místě se nyní nachází jezero Milada, které je jedním z prvních rekultivovaných jezer na území České republiky. Stejně jako plánování Milady je i první díl našeho hraničářského podcastu značně experimentální. Dozvíte se něco málo o historii lokality, současném stavu i budoucích plánech.

Autoři: Martina Johnová, Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)