Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Podcasty

Veřejná výzva pro všechny Ústečany!

Žijete v Ústí a záleží Vám na veřejném prostoru?

Komu patří město? – to je nová skupinová výstava ve Veřejném sále Hraničář. Její součástí bude také mezioborový výzkum zaměřený na témata jako: právo na město, funkce veřejné sféry, či urbánní etnografie. Do výzkumu se můžete zapojit i Vy!

Právo na město je právo rozhodovat o kvalitě svého života. Jak toto uvědomění v občanech probudit? Jaké jsou podle vás slabiny a světlé stránky života v jednotlivých městských částech Ústí nad Labem? Co by se podle vás mělo změnit? Pojďme společně vytvořit nové vztahy, vazby a sítě. Zajímají nás Vaše postřehy!

Napište nám je na e-mail: galerie@hranicar-usti.cz.

Nejzajímavější podněty zpracujeme v našem Hraničářském podcastu. Více informací o projektu naleznete na www.hranicar-usti.cz

Autoři podcastu: Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Poslední den stvoření

K příležitosti výstavy Poslední den stvoření v galerii Hraničář pro vás připravujeme sérii tématických podcastů. Výstava Poslední den stvoření se zabývala antropocentrickým a extraktivistickým vztahem ke krajině, který se projevuje v přesvědčení, že je možné jakýkoliv kus krajiny vytěžit, zpeněžit a upravit podle potřeb člověka, aniž by se zohlednily dalekosáhlé důsledky takového chování.

Ústečtí mileniálové se v jednotlivých dílech kriticky věnují danému stavu a hledají aktuální pozitivní přístupy v oblasti ekologie a udržitelného hospodaření, hovoří nad důsledky rekultivací postindustriální krajiny severních čech a společně hledají způsoby, jak opravit zpřetrhané vazby ústečanů k okolní krajině.

Rozhovor: Pavla Lorenzová a Tereza Matoušková

Rozhovor s Pavlou Lorenzovou a Terezou Matouškovou, které stojí za prvním bezobalovým obchodem a kavárnou v Ústí nad Labem.
Poslechněte si, jak vznikl ŠPAJZ a proč dává smysl nakupovat bezobalově.

Autoři: Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Rozhovor: Martin Dušek

Rozhovor s režisérem Martinem Duškem, autorem filmu Jáma a Rypadlo o jezeru Milada a aktivním občanském přístupu.

Autoři: Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Aktivní přístup (#4)

Být aktivní znamená věnovat péči a lásku svému bezprostřednímu okolí. Budovat vazby nejen mezilidské ale i s krajinou.
V novém díle hraničářského podcastu se zaměřujeme na pozitivní přístupy v oblasti aktivního přístupu ke krajině, ať už jednotlivců nebo kolektivů. Jak najít vztah k místu zničenému těžbou? Jakým způsobem se aktivně podílet na restrukturalizaci společnosti vygenerované pozdním kapitalismem?

Autoři: Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Zemědělství (#2)

Zemědělská půda je od dob průmyslové revoluce vystavená extrémnímu náporu. Současný přístup velkých nadnárodních korporací vytlačující menší zemědělce, vyčerpává půdu a znehodnocuje ji. Půda přichází o svoji kvalitu také velkým množstvím chemických hnojiv. Přichází tak o svoji biodiverzitu. Dochází k suchu. Erozi. V novém díle podcastu se snažíme mluvit o podpoře udržitelného zemědělství, zdravém způsobu pěstování plodin a zadržování vody v krajině. Dejte i vy s námi šanci ekologickému zemědělství!

Autoři: Martina Johnová, Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatenko

Rozhovor: Petr Doubravský a Eva Jašková

Rozhovor s Petrem Doubravským a Evou Jaškovou o aktivismu a vztahu ke krajině postižené těžbou uhlí.

Autoři: Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Rozhovor: Jan Frouz

Rozhovor profesorem Janem Frouzem z Přírodovědecké fakulty UK.

Rozhovor připravili: Barbora Kropáčková, Štefan Pecko a Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Jídlo (#3)

V dalším díle našeho hraničářského podcastu navazujeme na téma zemědělství a dobrovolné skromnosti. Jak zdravě jíst a zároveň nevytvářet nadprodukci? Jak se zorientovat v ohromné nabídce supermarketů? Jak lépe jíst a cítit se dobře? Vztah k jídlu souvisí i se vztahem k nám samým. Koneckonců sami jsme tvůrci naší vnitřní krajiny...

Rozhovor připravili: Martina Johnová, Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)

Milada (#1)

V červenci to bude 19 let, co bylo zahájeno napouštění hnědouhelného lomu Chabařovice. Na jeho místě se nyní nachází jezero Milada, které je jedním z prvních rekultivovaných jezer na území České republiky. Stejně jako plánování Milady je i první díl našeho hraničářského podcastu značně experimentální. Dozvíte se něco málo o historii lokality, současném stavu i budoucích plánech.

Autoři: Martina Johnová, Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková, Jan Wilda
Hudba, zvuk: Polina Khatsenka (@mudaki)