MEDIA LAB

— je označením pro výrobní laboratoř idejí. Začíná v Galerii Hraničář jako experiment a platforma pro sdílení dovedností, znalostí, nápadů a zároveň se stává zázemím pro nezávislou tvorbu a všestranný dialog. Vzniká tak prostor pro kumulaci a výměnu informací, stejně jako možnost navázat a posílit vzájemné vztahy mezi divákem, umělcem, grafikem, fotografem, kurátorem, sociologem a mnoha dalšími.

Zřizování laboratoře se ujal kolektiv mladých ústeckých kreativců, který se každý měsíc rozroste o přizvaného hosta, jež bude součástí doprovodného programu. Společně pak představí množství způsobů nazírání na téma a široké možnosti jeho nevšedního zprostředkování veřejnosti.

Veřejný sál Hraničář

— propojuje současné umění a kulturu s každodenním životem. Nabízí zázemí a prostor pro všechny kreativní lidi, kteří chtějí reflektovat jak komunitní, tak celospolečenské změny uměleckými prostředky. Lidi schopné svým entuziasmem obohacovat veřejný prostor o neotřelé a kvalitní myšlenky.

Spolek považuje současné umění hlavně za prostředek pro rozvoj tvořivosti, osobnostního růstu a objevování nových způsobů komunikace v široké společnosti.

Hraničář staví na spolupráci města a univerzity a má ambici stát se jejich průsečíkem v oblasti kultury. Výsledkem této vize jsou již teď kvalitní pořady, které mají být přínosem pro širokou ústeckou veřejnost. Cílem Hraničáře je také do Ústí přitáhnout pozornost veřejnosti nejen z našeho regionu.