Jak si rozumět v Galerii Hraničář?

Od 15. března do 15. července 2017 probíhá v Hraničáři projekt, který zahrnuje výstavu současného umění, doprovodný program a platformu MediaLab. Je připravený ve spolupráci Veřejného sálu Hraničář a Německého muzea hygieny v Drážďanech.

Otázka Jak si rozumět? tkví v neustálém zvažování, rozvíjení nových stanovisek, hledání nejvhodnějších odpovědí a přezkoumávání stávajících dilemat. Nestačí nám pouze konstatovat, ale ptát se.   číst dále