News to your email

Komu patří město?
Prostorová animace

Jak vypadá okolí mého domova a travím tam svůj volný čas? Co všechno se dá dělat na ulici? A co bychom tam rádi dělali? Náměty na zamyšlení a podněty k tomu, jak jako dítě alespoň trochu přispět k diskuzi o prostoru pro lidi. Stejně jako u výsledků u animovaného filmu platí, že malými kroky můžeme dojít k něčemu, na co jsme právem pyšní.

Série tématických animací reaguje na aktuální výstavní projekt v Galerii Hraničář s názvem Komu patří město, který se věnuje podpoře občanských aktivit ve veřejném prostoru a aktivizaci obyvatel města podílet se na veřejném životě a rozhodování o současných podobách a budoucích možných scénářích jeho vývoje.

Prostorová animace navazují na jarní řadu Hraničáře dětem o ploškové animaci. Tentokrát se soustředí na jednotlivé části procesu výroby animovaného filmu od příprav k postprodukci. Vedle technické stránky výroby animovaného filmu se průvodci Klára a Václav snaží o propojení s tématem veřejného prostoru a nabádají děti k větší vnímavosti svého okolí a k potřebám komunity.

K natáčení vlastní animace jsme tentokrát použili profesionální vybavení. Přesto se natáčení snažíme zachovat přístupné pro všechny a nabízíme dostupné a jednoduché alternativy. K nahrání a zpracování prostorové animace a všech jejích složek by vám měl stačit smartphone.

Projekt prostorová animace online reaguje na uzavření kulturní institucí a pokouší se neztratit kontakt s veřejností, zachovat kontinuitu výstavního projektu a plnění veřejné kulturní služby Galerie Hraničář, nabídnout alternativní edukační program pro žáky a pedagogy školských zařízení a umožnit umělcům a dalším lidem realizovat umělecké či jinak výtvarně orientované výstupy a zpřístupnit jejich tvorbu on-line.

1. díl: Z plochy do prostoru

Úvodní díl řady nás seznámí s tématem výstavy Komu patří město. Moderátoři vás také provedou stavbou scény, která se proti řadě Hraničář dětem: Plošková animace posunula do prostoru.

2. díl: Okno po okně

Říká se, že dobrý film musí mít dobrý scénář. To není tak úplně pravda, ale mít jasno v tom, co chceme točit nám určitě pomůže natočit něco, co má příběh. Spolu s průvodci se podíváme na tvorbu storyboardu (obrázkového scénáře) a jak ho použít při focení animace.

3. díl: Záběr po záběru

Ve filmu existují švy. Pokaždě, když potřebujeme změnit místo, čas nebo jenom úhel, z kterého sledujeme scénu, použijeme střih. Spolu si ukážeme střih přímo v kameře nebo telefonu a některé aplikace, které lze použít ke stříhání filmu. Na závěr si řekneme o důležitosti aktivismu pro komunitu.

4. díl: Zvuk po zvuku

Zásadní součástí zážitku z promítání bývá zvuk. Projdeme si tvorbu ruchů, časování rozhovorů v animaci a některé možnosti použití hudby ve videu. A co s hotovým filmem? Instalace ve veřejném prostoru, která upozorňuje na problémy místa vůbec nezní špatně.

Koncept: Václav Pata, Klára Vlachová a Karolína Hruboňová 
Grafické řešení: Magdaléna Gurská
Kamera: Karolína Hruboňová

© Galerie Hraničář 2020