News to your email

Tvář krajiny

Tvář krajiny

Vzájemné prostupnosti mezi přírodou a zásahem člověka, nabízející citlivý pohled na ekologii, se věnuje výstava TVÁŘ KRAJINY. Umělci čerpají témata z přírody jako z místa touhy po kráse a duševním prožitku, odrážejícím se v citlivém ekosystému.

Jak hluboko je v našem myšlení vryta obecně přijímaná představa dělení přírody na užitečnou a neužitečnou? Jak kultivovaně přistupovat ke krajině? Výstava Tvář krajiny chce vzbudit upřímný zájem o konkrétní místa a reálné prožitky s krajinou nejen u nás v ústeckém kraji. Pro ekologa jako i pro umělce je klíčové zabývat se problematikou sounáležitosti člověka s krajinou ve své komplexnosti. Umělec dnes ve svých dílech sdílí mnohem víc, než jen příjemný dojem z estetického odrazu. Stále dovede uznávat přírodní krásy krajiny a pokud si jich cení, musí zároveň bojovat o jejich prosperitu. Skloubení tísnivého pohledu s vizuálním zázrakem, jehož je příroda schopná, bude v této výstavě pramenit v otázky podstatné pro jedinečnou krajinu s tak silnými kontrasty. Ostře vykrojené zářezy lidské ruky se málokde tolik bijí s pozůstatky původní přírody takovým způsobem jako se tok Labe zapisuje do tváře hor, skal a masivů.  

Výstava představuje nejen umělecká díla, ale díky spolupráci místních sdružení i komunit se pokouší podpořit kultivovaným způsobem potenciál a ochranu okolní krajiny.

Vystavující umělci
Alžběta Kočvarová, Lucie Králíková, Jan Krtička, Anna Ročňová, Jan Albert Šturma, Adam Vačkář, Diana Winklerová, Aleš Zapletal

Kurátor / Martina Johnová
Architekt / Jan Boháč
Doprovodný program / Pavlína Loskotová a kolektiv Hraničář
Grafika / Magdaléna Gurská

Vernisáž: 28. 2. 2018 od 18 h
Výstava trvá do 20. 7. 2018

––

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

Otevírací doba:
út–pá : 13:00–19:00
ne: 13:00–18:00
vstup volný

W: www.hranicar-usti.cz
E: galerie@hranicar-usti.cz
F: https://facebook.com/galerie.hranicar/