News to your email

Stud

Stud

Stud, stydlivost, příkazy styď se a nestyď se, ostuda, nebo ostych či cudnost. Co to všechno pro nás v 21. století vůbec znamená? Jsou to stále jedny ze základních vlastností člověka, ovlivněné výchovou a sociálním prostředím v kombinaci s vlastní sebereflexí? Stud jako cudnost je již nesporně překonanou věcí. Ale jistý samovolný pocit ostýchavosti dosud společně sdílíme. Každý jinak a jindy, někdy vzájemně a někdy ve stejných situacích. Ono zrádné zarudnutí tváří nás nejen občas zrazuje, ale i něco obecného o nás prozrazuje.
 
Jakým způsobem jsme si jako společnost a zároveň jako jedinec posunuli neviditelné hranice studu? Toto málo téma se stalo hodnotným podkladem pro množství událostí, které se budou následující půlrok odehrávat v galerii Veřejného sálu Hraničář. K tomuto námětu přistupujeme s určitými nadhledem a lehkou mírou ironie, s cílem vyvolat především určitý dialog a společnou diskuzi. Díky současnému uměleckému pohledu a lokálnímu kontextu tak vznikne unikátní mix, jehož základnou bude rozrůstající se výstava a bující doprovodný program, představující téma komplexně formou přednášek, workshopů a mezikulturních performancí.
 
Z druhého patra Hraničáře se stane pódiová platforma pro umělecké performance, které jsou již ze své povahy pravým soubojem mezi pocity studu, strachu a touhou vykročit z komfortní zóny. Živé akce doplní v mezičase zvuková instalace a také interaktivní stěna pro osobní vzkazy návštěvníků, které je vzájemně propojí a třeba poukáže na provázanost individuálních lidských osudů a existencí.
 
Výstavní koncept je již tradičně připraven ve spolupráci s Německým muzeem hygieny v Drážďanech, stejně jako minulé výstavy Dům módy, Jazyk a Jak si rozumět? Galerie Hraničář se svým programem již dlouhodobě snaží reflektovat aktuální otázky vypovídající o nejen společnost jako celku, ale také díky svému umístění v centru města Ústí nad Labem i oslovovat a pracovat s lokálním kontextem a místními obyvateli.

Vystavující umělci
Lenka Balounová, Lea Petříková, Latefa Wiersch, Ivana Zochová

Kurátor / Martina Johnová
Architekt / Richard Loskot
Doprovodný program / Pavlína Loskotová, Veronika Cíhová, Julie Houfková, Anna Liebscher, studenti Katedry germanistiky FF UJEP a kolektiv Hraničář
Grafika / Magdaléna Gurská

Vernisáž: 10. 10. 2017 od 19 h
Výstava trvá do 9. 2. 2018

––

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

Otevírací doba:
út–st : 13:00–19:30
čt, pá, ne: 13:00–18:00
vstup volný

W: www.hranicar-usti.cz
E: galerie@hranicar-usti.cz
F: https://facebook.com/galerie.hranicar/

Ke stažení:
Leaflet k výstavě