News to your email

Stáří

Stáří

O vztahu dvou generací

16. 10. 2019 – 21. 2. 2020

Proč jsou aspekty spojené se životem ve vyšším věku ve společnosti tak neviditelné a jak můžeme citlivě přispět k jejich zviditelnění? Jak podpořit mezigenerační sdílení a předávání zkušenosti, nalézt společný dialog a zvolit strategii kulturní instituce, která přispívá k boji za plnohodnotné strárnutí. V českém prostředí převažuje vnímání stárnutí jako hrozby nebo obecně fenoménu, kterému je třeba se bránit. Nepřítomnost tématu stáří a umírání ve veřejné debatě ostře kontrastuje s demografickými změnami. Současná rychlost, rychlá spotřeba a tlak na okamžitý výkon, jež zejména u lidí ve vyšším věku, kteří ztrácejí své místo ve společnosti i schopnost se v ní orientovat, mohou vést k radikálnímu poklesu sebevědomí i smyslu života.

V Galerii Hraničář vytváříme mezigenerační platformu pro sdílení znalostí a dovedností a propojit ty, kteří chtějí své zkušenosti předávat, ať už senioři mladým lidem nebo naopak, s těmi, kteří chtějí nové zkušenosti získat. Narušit představu o sklonku takzvaného produktivního života a stereotypů, které věrně odrážejí dominující představy o stárnutí jako pasivitě, rigiditě a pomalosti. V roce 2050 bude asi třetina obyvatelstva v České republice starší 65 let. Už nyní je zřejmé, že stárnutí populace spolu s úbytkem mladších generací bude znamenat nutnost zásadních změn v oblasti veřejných politik, ale také o různých dimenzích lidského života. Rodičovské historky o tom, jak to zamlada měli těžké a nic nedostali zadarmo, se tak dnes mladým vypráví těžko. Jak poznamenávají sociologové: zatímco rodiče v obdobích rozvinutého sociálního státu získali víc, než si kdy představovali, jejich děti díky tomu vědí, co všechno nikdy mít nebudou. Potřeba mezigeneračního dialogu bude hlavním impulsem pro vznik nových uměleckých projektů z řad současných českých i mezinárodních umělců, doplněná o živý mezioborový doprovodný program.

Kurátorka a autorka koncepce programu:
Martina Johnová

Spolupráce a odborná konzultace:
Zuzana Jakalová (display.cz), Lucie Galčanová (FSS MUNI)

Architekt výstavy:
Filip Krampla

Vizuální design:
Alexandra Šliková

Autoři koncepce doprovodného programu:
Hanka Kokšalová, Barbora Kropáčková, Elpida o. p. s., Reneta Kutinová Vášová (Hospic Litoměřice)

Spolupracující umělci:
Kristýna Fingerlandová, Barbora Dayef, Jana Švecová a Lucie Králíková, Sláva Sobotovičová, Anna Štěpanovičová, Sláva Sobotovičová

Termín výstavy:
16. 10. 2019 – 21. 2. 2020

Modré podkroví

Lucie Králíková
Jana Švecová

Lucie Králíková a Jana Švecová uvádějí příběh a autorský zin s názvem Modré podkroví, který je věnován textilní výtvarnici Evě Brodské. Tkaný text zachycuje inspiraci a proplétání spojené s tradičním řemeslem, s výrobou gobelínů, jejichž vznik v sobě snoubí uzlování, párání, citlivou a soustředěnou rukodělnou činnost. Texty spojuje souběžné vyprávění Lucie a Jany, jejich vzpomínky, touhy a sen o inspirativním podzimu života v prostředí umění i radosti z obyčejných věcí. Tkaný text o proplétání, o inspiraci. Příběh o touze, která se časem ztiší a uzraje, ale nikdy nezmizí.

‘Člověk nikdy neví dopředu co napíše.’ Marguerite

ukázka:
‘... Podkroví pracovna. Velké střešní okno je vyplněno mléčným sklem, aby brzdilo prudké sluneční paprsky a zakazovalo rozptylující pohledy ven na náměstí. V tichu a bezčasí tu stojí několik starých stolů a poctivých židlí. Prostor mezi nimi je vyplněn klubky ovčí vlny, pečlivě roztříděnými podle barev, uloženými v proutěných koších. Jedině snad dveře vedoucí na terasu odhalí předjarní oblohu. Tady E. usedá k dobře osvětlenému stolu poutníka. Tady píše svým přátelům. Jemný dopisní papír zatížený oblázkem, vybledlá kytice levandule, palmové listy napuštěné modrým inkoustem, sbírka vylisovaných květin, hřebenatky svatého Jakuba naplněné semeny neznámých rostlin, plnící pero a učebnice francouzštiny. Jednou zapomněla zavřít dveře a hladoví ptáčkové rozházeli slupky z rozlousknutých semen po zemi. …’

Autorský zin Modré podkroví ke stažení →

Podpořeno:

mmul_130x70

 

Mediální partneři: