News to your email

Jak si rozumět

Media lab, umělecké projekty, doprovodný program

Koncepce tematického mezioborového projektu, který zahrnuje výstavu současnému umění, doprovodný program a platformu media lab, je připravený ve spolupráci Veřejného sálu Hraničář a Německého muzea hygieny v Drážďanech. Otázka Jak si rozumět? tkví v neustálém zvažování, rozvíjení nových stanovisek, hledání nejvhodnějších odpovědí a  přezkoumávání stávajících dilemat. Nestačí nám pouze konstatovat, ale ptát se. Vzhledem k rychle se měnícímu každodennímu prostředí, bohatým kulturním vlivům a stále větší roli nových technologií, cítíme zodpovědnost se zaobírat změnami a problémy v mezilidské komunikaci, jež ovlivňují naše vztahy. U zvoleného tématu se soustředíme hlavně na oblasti webových komunit, sociálních sítí a globální mediální platformy.

Zvolili jsme výstavu, která se bude proměňovat a vyvíjet, jednotlivé autorské projekty se v průběhu budou aktualizovat a vzniknou nové, vše v souladu s rychlostí doby. První patro, tzv. media lab, se stane výrobní laboratoří na ideje. Začíná v Galerii Hraničář jako experiment a platforma pro sdílení dovedností, znalostí, nápadů a zároveň se stává zázemím pro nezávislou tvorbu a všestranný dialog. Vzniká tak prostor pro kumulaci a výměnu informací, stejně jako možnost navázat a posílit vzájemné vztahy mezi divákem, umělcem, grafikem, fotografem, kurátorem, sociologem a mnoha dalšími. Zřizování laboratoře se ujal kolektiv mladých ústeckých kreativců, který se každý měsíc rozroste o přizvaného hosta, jež bude součástí doprovodného programu.

Po určitou dobu bude další patro zahrnovat tyto tři umělecké projekty. Dílo Jako z filmu Tomáše Svobody upozorňuje na intervence masmediálních strategií nejen do soukromí. Jakou roli hraje pohyblivý obraz v našich životech v situaci, kdy je díky rozvoji technologií všudy přítomný? Filmový formát rozvádí možnosti naší reality, stává se součástí kolektivní paměti a bohatým archivním zdrojem. Jiří Žák zase ve své video-esejistické tvorbě problematizuje vybrané společenské fenomény, obrací se do politického dění i nedávné minulosti. Ve svém projektu Lovcova noc se zabývá tématem distribuce informací a podobou současného zpravodajství. Stále zvyšující se nároky na mediální gramotnost a přehlcenost obrazy, stojí za skepsí lidí, kterým se nelíbí aktuální stav věcí, ale také vědí, že nemají na výběr - nemohou s tím nic udělat. Německý umělec Markus Draper se zajímá o téma konfliktu a emocionálně nabitých dramat, vyprávějících lidské příběhy. Ve svém projektu Copy cat pracuje s odkazem legendárních filmů jako jsou Vřískot či Matrix, v nichž se telefonní přístroj stal zdrojem akce či prostředkem úniku. Neúmyslně tak stojí na počátku zpochybňování nových technologií a kladení si otázek po jejich vlivu.

Půl roční výstavu bude oživovat nabitý doprovodný program komentovaných přednášek, moderovaných veřejných diskusí, animací pro školy, workshopů, vybraných filmových projekcí, koncertů a divadla.

Koncepce výstavy a doprovodných programů vzniká ve spolupráci s Deutsche Hygiene-Museum v Drážďanech, které představuje otevřené diskuzní fórum pro všechny, co se zajímají o kulturní, sociální a vědecké proměny společnosti začátku 21. století. Veřejný sál Hraničář má totožnou vizi stát se centrem či domem kultury, jež přispěje k obohacení místní komunity i širší veřejnosti.

Participující umělci /
Markus Draper, Tomáš Svoboda, Jiří Žák

Autor koncepce projektu / Richard Loskot
Kurátorský tým / Martina Johnová
Doprovodný program / Veronika Cíhová, Magdalena Gurská, Tereza Haspeklová, Aleks Hue, Anna Liebscher, Pavlína Loskotová, Tomáš Lumpe, Lukáš Pokorný, Ivana Zochová, Studenti Katedry germanistiky FF UJEP a kolektiv Hraničář
Grafické řešení / Aleks Hue

Vernisáž / 14. 3. 2017 od 19 h
Výstava trvá od 15. 3. do 15. 7. 2017

––

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

Otevírací doba:
út, st : 13:00–19:30
čt, pá, ne: 13:00–18:00
po, so: zavřeno
vstup volný

W: www.hranicar-usti.cz
E: galerie@hranicar-usti.cz
F: https://facebook.com/galerie.hranicar/

Akci podporují

mkcr_logofud_logo

sn_cz_logoeu_logo

el

 

Partneři

dhmd_logo

armaturka_logommul_130x70

rengl_130x70tiskarna-slon_130x70artmap_logo

ustecky-deni_130x70