Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Atmosférické porcuhy

Atmosférické poruchy

24. 9. — 5. 10. 2019

Setkání s umělci proběhne ve středu 25. září 19:30. Dernisáž doplněná o komentovanou prohlídku se uskuteční v sobotu 5. října v 16:00.

Výstava je realizována v rámci mezinárodní konference Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond pořádané Fakultou umění a Designu UJEP v Ústí nad Labem. V prostorách galerie i v jejím okolí jsou instalovány (zvukové i jiné) práce, videoprojekce, soubor kreseb a projekce fotografií. 

"KAM LETÍ NEBE"
Ivan Wernish

Název Atmosférické poruchy odkazuje na jevy, kterým jsme v poslední době zejména v médiích skoro každodenně vystaveni. Počasí si v mírných podmínkách střední Evropy spojujeme spíš s ochočeným, domovským prostředím každodennosti. Je to pro nás většinou něco, co jsme doposud poklidně pozorovali za oknem, nebo na monitorech. Meteorologie má ovšem také svoji temnější podobu: planetární divadlo tekutých, plynných a prachových systémů, chaotický systém teplot, emisí, turbulencí, zpětných vazeb a bifurkací, neustálý děj chemických, elektromagnetických a termodynamických proudů. Jejich rozsah a důsledky jsou v lidském měřítku těžko představitelné a mohou se lehce stát pro člověka ohrožující. Vystavené práce se přímo i nepřímo dotýkají věku asymetrie, temné ekologie (Timothy Morton) a environmentální nejistoty. Naznačují fakticky i metaforicky něco, co se stalo, co se děje, případně to, co se stát může v blízké budoucnosti.

Počasí a meteorologie hrály důležitou roli v tvorbě i v osobním životě známého ústeckého art brut umělce Zdeňka Koška (1949 - 2015). Diagramy či celestiálními mapami (které vznikaly zejména v letech 1980 – 1981 a 1990 – 1992) zaznamenával paralelně děje, které sledoval přes okno na obloze: oblaka, letící ptáky, směr a intenzitu větru. Svým obrazům Košek přisuzoval magickou moc: zdálo se mu, že tahem tužky může ovlivňovat počasí, například způsobit bouřku, nebo naopak meteorologické děje venku na stole držet pod kontrolou. Série fotografií Marie Steinerové (Marianna Rainforesteiner) je ukázkou ženského setkávání s nočními motýly, kteří vletí za světlem do otevřených oken domu, kde žije. Marie Steinerová se řadu let zabývá také sledováním a dokumentací výskytu motýlů na blízkých lokalitách. Jemné kresby můřích křídel a hebkých hmyzích těl v krajině lidské ruky dostávají - u vědomí rychlého ubývání biodiverzity v hmyzí říši - příznak napjaté sounáležitosti člověka a zvířete.

Rámcový projekt Jedna řeka Jana Krombholze, Poliny Katchenkoa a Ibry Ibrahimoviče vychází z místa, kde oba umělci žijí. V Instalaci sestavené z terénních nahrávek se pokoušejí nastínit portrét řeky Bílinu od pramene k místu, kde se vlévá do Labe. Oba zvukoví umělci spolupracují s fotografem a ekologickým aktivistou Ibrou Ibrahimovičem, který se proměnám řeky a jejího povodí věnuje řadu let. Hned u budovy galerie Hraničář pod chodníkem běží koryto Klíšského potoku, který za nedalekou budovou Spolchemie vtéká do Bíliny. Na podzemní morfologii reaguje zvukovou instalací, využívající fyzický i virtuální prostor Daniel Hanzlík. Video projekce a zvuková intervence Michala Kindernaye před vchodem do galerie Hraničář reaguje na neustálé proměny mostecké krajiny. Města, vesnice, řeky, kopce jsou přesouvány, aby ustoupily povrchové těžbě uhlí. Venkovní projekce zachycuje transformace vodního elementu a navazuje na archiv dokumentů z mostecké krajiny projektu Na pomezí samoty.

Bílina a Labe v deltě u Hamburku ústí do Severního moře a vodní element severočeskou krajinou spojuje s měřítkem celého kontinentu. Audiovizuální Instalace Slávka Kwi "Weather Patterns: Rain & Wind Impulses and Fluctuations" vychází z umělcova dlouhodobého zájmu o fenomén počasí. Autor zaujímá ambivalentní pozici pozorovatele a účastníka zároveň. “Hledám místo, kde bych byl rovnocenným partnerem procesům jako jsou právě poruchy, turbulence a změny počasí.” Portugalská dokumentaristka, kurátorka a zvuková umělkyně Raquel Castro představuje formou videoinstalace fragmenty svého nového filmu Soa . Jde o záznamy rozhovorů, které režisérka vedla se zvukovými umělci a teoretiky o roli zvuku a naslouchání v lidském životě, o výchově ke zvukové gramotnosti. Jedním z autorů, kteří v dokumentu vystupují je britský zvukový dokumentarista a hudebník Peter Cusack , jehož krátké video o Aralském jezeře je součástí projektu. Další videa Johna Grziniche a Félixe Bluma naznačují specifické přístupy a technologie, se kterými současný umělec může k zachycení zvukové krajiny přistupovat.

Výstavní projekt je realizován v rámci konference Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond a s podporou Visegrad Fund, Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a ve spolupráci s Veřejným sálem Hraničář, nadací Agosto Foundation a Asociací MLOK.

https://www.frontiers-of-solitude.org/blog/488
http://murmurans.ujep.cz/

 

MURMURANS MUNDUS: Sonic Ecology and Beyond Program of conference 3.—5. 10. 2019 Faculty of Art and Design JEPU, Ústí nad Labem. Acoustic Paralaxes (3.—4. 10.) Public Hall Hraničář Two blocks of performances connected with the theme of the conference. by: AVA Kolektiv, Gburek Jeff, Tomáš Šenkýřík, Park Jiyun, Chakav Ali, Martin Zet, Boštjan Perovšek, Barry Wan, Aloïs Yang, Jan Sůsa, Slavek Kwi

 

 

Kurátoři:
Miloš Vojtěchovský / Martina Johnová

Vystavující:
Felix Blume, Raguel Castro, Peter Cusack, John Grzinich, Daniel Hanzlík, Ibra Ibrahimovič, Polina Khatsenka, Michal Kindernay, Jan Krombholz, Zdeněk Košek, Slavek Kwi, Marie Steinerová

 

Podpořeno:

mmul_130x70

 

Mediální partneři: